Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Overzicht nieuws

23 augustus 2019

Opvallend veel studenten met autisme op universiteit via staatsexamen

Studenten met autisme bij de VU doen drie keer zo vaak staatsexamen om op de universiteit te komen dan andere studenten. Dit blijkt uit een onderzoek dat 12 augustus online is gepubliceerd.
Lees verder: Opvallend veel studenten met autisme op universiteit via staatsexamen
23 augustus 2019

Zorgverleners moeten tijdens hun opleiding al leren over suïcidepreventie

Het is verbijsterend dat preventie van suïcide geen structurele plaats heeft in de opleidingen van artsen en hulpverleners. Hoogste tijd om daar iets aan te doen, aldus Ida Bontius (Ivonne van de Ven Stichting) en emeritus hoogleraar klinische psychologie, psychopathologie en suïcidepreventie Ad Kerkhof.
Lees verder: Zorgverleners moeten tijdens hun opleiding al leren over suïcidepreventie
23 augustus 2019

CBS: zelfdoding jongeren na piek weer terug op oud niveau

Het aantal zelfmoorden daalde met vijf procent. Ook het aantal jongeren dat zelfmoord pleegde is weer op het niveau van 2016 en de jaren daarvoor.
Lees verder: CBS: zelfdoding jongeren na piek weer terug op oud niveau
23 augustus 2019

Toegankelijk toetsen: hoe?

Studenten met een ondersteuningsvraag ervaren belemmeringen bij toetsing in examinering. Niet vanwege gebrek aan kennis en vaardigheden, maar vanwege de toetsvorm en/of de omstandigheden waaronder getoetst wordt. Op 5 juni 2019 diende Lisa Westerveld, lid Tweede Kamer, een motie in waarin zij de minister verzoekt “in gesprek met onderwijsinstellingen te garanderen dat opleidingen altijd alternatieve toetsvormen beschikbaar stellen en het bestaan hiervan breed onder de aandacht brengen bij studenten”. Deze motie is aangenomen. Handicap + studie organiseert op 26 september a.s. een studiedag over dit thema. Ook is er een landelijk netwerk waar instellingen lid van kunnen worden.
Toegankelijk toetsen: hoe?
23 augustus 2019

Voortgangsrapportage 2019 Programma Onbeperkt Meedoen!

Merkbaar minder drempels in het leven van mensen met een beperking, dat is het doel dat het kabinet met het programma Onbeperkt Meedoen nastreeft. Het programma bevat de kabinetsbrede ambitie en doelstelling voor de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Het ministerie van VWS heeft als coördinerend departement in samenwerking met alle deelnemende partijen een eerste voortgangsrapportage opgesteld. De rapportage bevat een greep uit bestaande initiatieven, inspirerende projecten en maatregelen uit de periode 2018 - 2019. Ook handicap + studie heeft een rol in dit programma.
Voortgangsrapportage 2019 Programma Onbeperkt Meedoen!
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies