Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Overzicht nieuws

12 december 2018

Studenten met beperking worden onvoldoende voorbereid op arbeidsmarkt

Studenten met beperking krijgen te weinig begeleiding naar de arbeidsmarkt en raken daardoor vaker werkloos. Universiteiten en hogescholen maar ook OCW voelen zich onvoldoende verantwoordelijk voor deze groep studenten, laat nieuw onderzoek zien. Expertisecentrum handicap + Studie en het Verwey-Jonker Instituut organiseerden tal van gesprekken en bijeenkomsten. Er is met 25 universiteiten en hogescholen gesproken, met studenten, ambtenaren van OCW, SZW, lobbygroepen, UWV en gemeenten.
Studenten met beperking worden onvoldoende voorbereid op arbeidsmarkt
11 december 2018

Vacature WGP: Data specialist chemicals

Het Philips Werkgelegenheidsplan (WGP) heeft als doel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring binnen Philips aan te bieden (inclusief een individueel ontwikkelprogramma) om zo de kandidaat kansrijker te maken voor de arbeidsmarkt. De vacature Data specialist chemicals betreft een functie voor 24-40 uur per week. Ook mensen met een arbeidshandicap kunnen solliciteren op functies binnen het WGP van Philips.
Vacature WGP: Data specialist chemicals
10 december 2018

Kabinet stopt 10 miljoen in fonds voor mbo'ers met studievertraging

Het kabinet trekt 10 miljoen euro uit voor studenten op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) die buiten hun schuld studievertraging oplopen. Jongeren die tijdens hun opleiding ziek of zwanger worden en studenten met een beperking kunnen hier aanspraak op maken.
Kabinet stopt 10 miljoen in fonds voor mbo'ers met studievertraging
10 december 2018

Landelijk Netwerk Studentenwelzijn Hoger Onderwijs

Op donderdag 10 januari 2019 vindt van 10.00 - 13.00 vindt in Utrecht (nabij station) een bijeenkomst plaats van het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn Hoger Onderwijs. Expertisecentrum handicap + studie nodigt alle instellingen die bezig zijn met studentenwelzijn, of daar de komende tijd aandacht aan willen besteden, uit om deel te nemen aan dit landelijk netwerk. Er zijn geen kosten aan verbonden. Centraal staat het delen van ervaringen, signaleren van knelpunten en deze op de juiste plaats agenderen.
Landelijk Netwerk Studentenwelzijn Hoger Onderwijs
10 december 2018

Check it: een online portaal voor studenten over studieloopbaan en psychosociale vraagstukken

Check it is een online portaal voor studenten dat antwoord geeft op vragen over studieloopbaan, psychosociaal welbevinden en leefstijl. Studenten kunnen anoniem en toch veilig informatie vergaren over studieloopbaan- en over psychosociale vraagstukken.
Check it: een online portaal voor studenten over studieloopbaan en psychosociale vraagstukken
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies