Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Overzicht nieuws

09 augustus 2018

Handicap + studie zoekt collega's

Wij zijn op zoek naar een breed inzetbare consultant, geïnspireerd door het thema ‘studeren met een beperking’.
Bekijk hier de vacatures
10 juli 2018

Beleidssessies toegankelijker toetsen in het hoger onderwijs

Welke mogelijkheden zijn er om flexibeler en toegankelijker te toetsen in het hoger onderwijs? CINOP/Expertisecentrum handicap + studie verzorgt graag een beleidssessie over toegankelijker toetsen voor bijzondere doelgroepen binnen uw faculteit, opleiding of instelling. Om samen te verhelderen hoe u systematisch kunt werken aan het vergroten van de toegankelijkheid van toetsing en examinering, zonder in te boeten op de kwaliteit.
Beleidssessies toegankelijker toetsen in het hoger onderwijs
10 juli 2018

Landelijk netwerk Toegankelijk Toetsen in het hoger onderwijs

Om onderwijsinstellingen verder te helpen met vragen over flexibele toetsing en examinering start Expertisecentrum handicap + Studie/CINOP een landelijk netwerk Toegankelijk Toetsen. Het netwerk draagt bij aan professionalisering en bewustwording van betrokkenen en het uitwisselen en (samen) ontwikkelen van concrete handreikingen rondom Toegankelijk Toetsen. Netwerkleden leren van elkaar, van onze experts en van gasten zoals onderzoekers, beleidsmakers en toezichthouders. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor dit netwerk dat van start gaat met drie bijeenkomsten op 25 september, 3 december en 14 maart.
Landelijk netwerk Toegankelijk Toetsen in het hoger onderwijs
05 juli 2018

Streven naar studiesucces met aandacht voor studentenwelzijn

Hogeschool Rotterdam start met grootschalig goal-setting experiment. Het lijkt zo voor de hand liggend: als je studenten hun doelen laat verwoorden dan presteren ze beter. Opvallend genoeg blijkt dat vooral jongens en biculturele studenten hier baat bij hebben. Vanaf september start de Hogeschool Rotterdam, in samenwerking met de Erasmus Universiteit, een grootschalig experiment met een goal-setting interventie.
Streven naar studiesucces met aandacht voor studentenwelzijn
05 juli 2018

Bedrijven, Rijk en gemeenten beloven betere toegankelijkheid gehandicapten

Of het nou gaat om wonen, sporten, werken, onderwijs en cultuur, zorg of vervoer: mensen met een beperking moeten in alle belangrijke onderdelen van het leven merkbaar minder drempels gaan ervaren. Het kabinet wil dat mensen met een beperking daarom op alle niveaus, van agendasetting tot uitvoering, betrokken worden bij het opstellen van plannen om Nederland toegankelijker te maken. Dat staat in het programma ‘Onbeperkt Meedoen’ dat het kabinet 14 juni 2018 naar de Kamer heeft gestuurd.
Bedrijven, Rijk en gemeenten beloven betere toegankelijkheid gehandicapten
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies