Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Checklist informatievoorziening voor hoger onderwijsinstellingen

Organisatie

Eventueel een toelichting op onderstaande en de verdere werking van de checklist.

Organisatie

Organisatie

In het beleid over studeren met een functiebeperking wordt ook ingegaan op hoe de studenten en de eigen onderwijsorganisatie goed geïnformeerd worden en blijven. Hoe blijft de kennis die in huis is en verspreid wordt over studeren met een functiebeperking actueel?

Subcategorie: Organisatie

 

Toelichting:

Het organiseren van de voorlichting en informatie over studeren met een functiebeperking vraagt om beleid en heldere afspraken. Hoe wordt beleid breed gedragen? Communicatie hierover vergroot de kennis van medewerkers en studenten hierover.

Maak je keuze:

Downloads

Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies