Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Checklist informatievoorziening voor hoger onderwijsinstellingen

Communicatiemiddelen

Eventueel een toelichting op onderstaande en de verdere werking van de checklist.

Communicatiemiddelen

Communicatiemiddelen

Bij communiceren gaat het over het bereiken van mensen. Wie wil je bereiken en wat wil je bereiken? Welk doel beoog je en van welk communicatiemiddel maak je hiervoor gebruik?

Subcategorie: Verschillende middelen

 

Toelichting:

Door verschillende communicatiemiddelen te gebruiken en op elkaar af te stemmen, wordt de boodschap sterker. Denk hierbij aan een folder, poster, flyer of berichten via e-mail, facebook of op de website. Welke communicatiemiddelen gebruik je? En maken studenten gebruik van deze middelen?

Maak je keuze:

Subcategorie: Studielink

 

Toelichting:

Als studenten via Studielink kunnen aangeven dat ze een functiebeperking hebben en behoefte hebben aan extra ondersteuning, kun je hen gemakkelijk hierover benaderen. Het voordeel hiervan is dat studenten zich gezien voelen en dat voorzieningen kunnen worden geregeld voordat de studie begint.

Maak je keuze:

Subcategorie: Brochures

 

Toelichting:

Een brochure is een handzaam middel om (aanstaande) studenten te informeren over de mogelijkheden van het studeren met een functiebeperking. Een papieren versie is gemakkelijk om uit te delen; een digitale versie via de website is altijd beschikbaar. De informatie in een brochure kan ook via een ander middel zoals een infographic of factsheet worden overgebracht.

Maak je keuze:

Subcategorie: Voorlichtingsbijeenkomsten

 

Toelichting:

Door het organiseren van een voorlichtingsbijeenkomst speciaal voor studenten met een functiebeperking bereik je deze groep gemakkelijk in één keer. Dat is de ervaring van het Powerplatform van Hogeschool Rotterdam die deze bijeenkomst al meer dan vijf jaar jaarlijks organiseert. In 2016 waren er ruim 300 studenten aanwezig.

Maak je keuze:

Subcategorie: Website, intranet en portal

 

Toelichting:

De website is een belangrijk eerste informatiemiddel voor (aanstaande) studenten, ouders en medewerkers. De informatie hierop moet dan ook actueel zijn, gemakkelijk te vinden en duidelijk zijn.

Maak je keuze:

Downloads

Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies