Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Saxion Next

Deventer

Algemene gegevens

Bezoekadres

Handelskade 75
Deventer

Postadres

Postbus 2119
7420 AC
Deventer
Handelskade 75

Aantal studenten

Gegevens contactpersoon voor studenten met een functiebeperking

Mevrouw Annemarie van de Vondervoort
Studentendecaan
088 0196089
s.m.vandevondervoort@saxion.nl
Studentenoordeel
Voorlichting
5,71
6,04
Intake
5,82
6,23
Aanpassingen
5,82
6,53
Begrip docenten
6,46
6,78
Kennis docenten
6,62
6,41
Begeleiding
5,99
6,17
Totaal
6,13
6,36
 
Gunstig ten opzichte van het landelijk gemiddelde
 
Ongunstig ten opzichte van het landelijk gemiddelde
 
Gemiddeld ten opzichte van het landelijk gemiddelde
 
Landelijk gemiddelde
Onderdeel Cijfer Landelijk
gemiddelde
Oordeel
Voorlichting 5,71 6,04 gemiddeld
Intake 5,82 6,23 gemiddeld
Hulpmiddelen 6,50 6,50
Aanpassingen 5,82 6,53 ongunstig
Begrip docenten 6,46 6,78 gemiddeld
Kennis docenten 6,62 6,41 gemiddeld
Begeleiding 5,99 6,17 gemiddeld
Totaal 6,13 6,36 gemiddeld
       

© CHOI 2017

Studentenplatform

Naam platform

Contactpersoon

Telefoonnummer

Specifieke voorzieningen

Website onderwijsinstelling

Website/pagina voor studenten met een functiebeperking

Brochures

geen gegevens geleverd door instelling in 2014:
:
:
:
:

Intranet/digitale leeromgeving

geen gegevens geleverd door instelling in 2014

>Waar is deze informatie te vinden?<

Markten/open dagen/infoavonden

Overige middelen voor inlichten studenten

Studiekeuzecentrum


geen gegevens geleverd door instelling in 2014


Studiekeuzegesprek

Uitgenodigd voor studiekeuzegesprek

-

>Zo ja, procedure<

-

Functiebeperking besproken tijdens studiekeuzegesprek

-

Intakegesprek

Melding functiebeperking

Mogelijkheid intakegesprek

-

Automatisch uitgenodigd?

-

Met wie contact opnemen voor intakegesprek?

Wie voert het intakegesprek?

Hoe voorzieningen/aanpassingen aanvragen?

Wat levert een gesprek op?

-

Fysieke toegankelijkheid

Fysieke voorzieningen

geen gegevens geleverd door instelling in 2014
ICT-hulpmiddelen

geen gegevens geleverd door instelling in 2014
Digitale toegankelijkheid

Website digitaal toegankelijk

-

Digitale leeromgeving digitaal toegankelijk

-

Begeleiding

Specifieke begeleiding

geen gegevens geleverd door instelling in 2014
Cursussen en trainingen

geen gegevens geleverd door instelling in 2014
Andere voorzieningen

Deskundigheid

Scholing docenten op gebied van functiebeperkingen

-
-

Scholing van ondersteunend personeel op gebied van functiebeperkingen

-

OP & OOP op de hoogte van beleid omtrent functiebeperkingen

-

Leerroutes

Gebruik van flexibele leerroutes

-

Gebruik aanpassingen in programma voor student met functiebeperking

-

Toetsing en examinering

Standaardaanpassingen toetsen

-

Waarborgen kwaliteit en continuïteit

Procotol voorzieningen studenten met functiebeperking

-

Beleidsdocument studeren met een functiebeperking

-

Plannen/projecten/pilots voor nieuwe voorzieningen

-
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies