Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Theologische Universiteit Apeldoorn

Apeldoorn

Algemene gegevens

Bezoekadres

Wilhelminapark 4
7316 BT
Apeldoorn
055-5775700

Postadres

Wilhelminapark 4
7316 BT
Apeldoorn
Wilhelminapark 4

Aantal studenten

115

Gegevens contactpersoon voor studenten met een functiebeperking

Mevrouw Wilma van der Zande-de Roo
Univesiteitssecretaris/studieadviseur
055 5775709
jwvanderzande@tua.nl

Studentenplatform

Naam platform

Contactpersoon

Telefoonnummer

Specifieke voorzieningen

Website onderwijsinstelling

www.tua.nl

Website/pagina voor studenten met een functiebeperking

http://www.tua.nl/index.php?paginaID=150

Brochures

geen gegevens geleverd door instelling in 2014:
:
:
:
:

Intranet/digitale leeromgeving

geen gegevens geleverd door instelling in 2014

>Waar is deze informatie te vinden?<

Markten/open dagen/infoavonden

Studenten kunnen op elk gewenst moment contact opnemen met de studieadviseur voor informatie en/of een gesprek over studeren met een functiebeperking. In collegetijd is er elke dinsdag gelegenheid om mee te lopen met de colleges. Desgewenst wordt een student gevraagd als begeleider.

Overige middelen voor inlichten studenten

Studiekeuzecentrum


geen gegevens geleverd door instelling in 2014


Studiekeuzegesprek

Uitgenodigd voor studiekeuzegesprek

Ja

>Zo ja, procedure<

Studiekeuzegesprek

Functiebeperking besproken tijdens studiekeuzegesprek

Ja

Intakegesprek

Melding functiebeperking

rechtstreeks bij de studieadviseur, via telefoon of mail

Mogelijkheid intakegesprek

Ja

Automatisch uitgenodigd?

Ja

Met wie contact opnemen voor intakegesprek?

J.W. van der Zande-de Roo

Wie voert het intakegesprek?

J.W. van der Zande-de Roo

Hoe voorzieningen/aanpassingen aanvragen?

in overleg met en via de studieadviseur

Wat levert een gesprek op?

de aanvraag van voorzieningen wordt in gang gezet, zodat deze bij aanvang van de studie geleverd kunnen worden

Vanwege de kleinschaligheid kunnen met de student toegesneden op zijn/aar wensen afspraken gemaakt worden en snel binnen de organisatie gecommuniceerd en uitgevoerd worden. De mogelijkheden hangen af van wat gewenst is.

Fysieke toegankelijkheid

Fysieke voorzieningen

afhankelijk van wat nodig is
ICT-hulpmiddelen

afhankelijk van wat nodig is
Digitale toegankelijkheid

Website digitaal toegankelijk

Nee

Digitale leeromgeving digitaal toegankelijk

Nee

Begeleiding

Specifieke begeleiding

Extra begeleiding behoort tot het standaard pakket en wordt toegesneden op de behoeften van de student
Cursussen en trainingen

geen gegevens geleverd door instelling in 2014
Andere voorzieningen

Deskundigheid

Scholing docenten op gebied van functiebeperkingen

Nee
-

Scholing van ondersteunend personeel op gebied van functiebeperkingen

Ja

OP & OOP op de hoogte van beleid omtrent functiebeperkingen

Ja

Leerroutes

Gebruik van flexibele leerroutes

Ja
Toegesneden op de behoefte van de student is veel mogelijk.

Gebruik aanpassingen in programma voor student met functiebeperking

Nee

Toetsing en examinering

Standaardaanpassingen toetsen

Ja
Verlenging van tentamentijd, andere tentamenvorm, gesplitst tentamen, gebruik maken van digitale hulpmiddelen enz.

Waarborgen kwaliteit en continuïteit

Procotol voorzieningen studenten met functiebeperking

Ja

Beleidsdocument studeren met een functiebeperking

Ja
Het maakt onderdeel uit van het OER en is te vinden op onze website

Plannen/projecten/pilots voor nieuwe voorzieningen

Nee
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies