Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

The New School for Information Services

Amsterdam

Algemene gegevens

Bezoekadres

geen gegevens geleverd door instelling in 2014


Postadres

geen gegevens geleverd door instelling in 2014

Amsterdam
geen gegevens geleverd door instelling in 2014

Aantal studenten

Gegevens contactpersoon voor studenten met een functiebeperking

geen gegevens geleverd door instelling in 2014


info@thenewschool.nl

Studentenplatform

Naam platform

Contactpersoon

Telefoonnummer

Specifieke voorzieningen

Website onderwijsinstelling

Website/pagina voor studenten met een functiebeperking

Brochures

geen gegevens geleverd door instelling in 2014:
:
:
:
:

Intranet/digitale leeromgeving

geen gegevens geleverd door instelling in 2014

>Waar is deze informatie te vinden?<

Markten/open dagen/infoavonden

Overige middelen voor inlichten studenten

Studiekeuzecentrum


geen gegevens geleverd door instelling in 2014


Studiekeuzegesprek

Uitgenodigd voor studiekeuzegesprek

-

>Zo ja, procedure<

-

Functiebeperking besproken tijdens studiekeuzegesprek

-

Intakegesprek

Melding functiebeperking

Mogelijkheid intakegesprek

-

Automatisch uitgenodigd?

-

Met wie contact opnemen voor intakegesprek?

Wie voert het intakegesprek?

Hoe voorzieningen/aanpassingen aanvragen?

Wat levert een gesprek op?

-

Fysieke toegankelijkheid

Fysieke voorzieningen

geen gegevens geleverd door instelling in 2014
ICT-hulpmiddelen

geen gegevens geleverd door instelling in 2014
Digitale toegankelijkheid

Website digitaal toegankelijk

-

Digitale leeromgeving digitaal toegankelijk

-

Begeleiding

Specifieke begeleiding

geen gegevens geleverd door instelling in 2014
Cursussen en trainingen

geen gegevens geleverd door instelling in 2014
Andere voorzieningen

Deskundigheid

Scholing docenten op gebied van functiebeperkingen

-
-

Scholing van ondersteunend personeel op gebied van functiebeperkingen

-

OP & OOP op de hoogte van beleid omtrent functiebeperkingen

-

Leerroutes

Gebruik van flexibele leerroutes

-

Gebruik aanpassingen in programma voor student met functiebeperking

-

Toetsing en examinering

Standaardaanpassingen toetsen

-

Waarborgen kwaliteit en continuïteit

Procotol voorzieningen studenten met functiebeperking

-

Beleidsdocument studeren met een functiebeperking

-

Plannen/projecten/pilots voor nieuwe voorzieningen

-
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies