Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Protestantse Theologische Universiteit

Amsterdam

Algemene gegevens

Bezoekadres

Oude Ebbingestraat 25
9712 HA
Groningen
088 3371620

Postadres

Postbus 7161 1007 MC Amsterdam
1007 MC
Amsterdam
Oude Ebbingestraat 25

Locatie 2

De Boelelaan 1105
1081 HV
Amsterdam
088 3371652

Aantal studenten

400

Gegevens contactpersoon voor studenten met een functiebeperking

Mevrouw Mirjam Bouter
Studentendecaan
088-3371652
mambouter@pthu.nl

Studentenplatform

Naam platform

Contactpersoon

Telefoonnummer

Specifieke voorzieningen

Website onderwijsinstelling

www.pthu.nl

Website/pagina voor studenten met een functiebeperking

www.pthu.nl/Onderwijs_PThU/Praktische_informatie/Studentenbegeleiding/

Brochures

:
:
:
:
:

Intranet/digitale leeromgeving>Waar is deze informatie te vinden?<

Op het Studentnet van de website.

Markten/open dagen/infoavonden

Ja, tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten in november en maart.

Overige middelen voor inlichten studenten

Nee

Studiekeuzecentrum

Studiekeuzegesprek

Uitgenodigd voor studiekeuzegesprek

Ja

>Zo ja, procedure<

-

Functiebeperking besproken tijdens studiekeuzegesprek

Ja

Intakegesprek

Melding functiebeperking

Via Studielink en bij de studentendecanen.

Mogelijkheid intakegesprek

Ja

Automatisch uitgenodigd?

Ja

Met wie contact opnemen voor intakegesprek?

De studentendecanen Mirjam Bouter of Titia Struik

Wie voert het intakegesprek?

De studentendecanen

Hoe voorzieningen/aanpassingen aanvragen?

Na overleg met de studentendecaan bij de examencommissie.

Wat levert een gesprek op?

de student wordt geregistreerd als student met een functiebeperking en kan later, als dat nodig is, aanspraak maken op voorzieningen

Fysieke toegankelijkheid

Fysieke voorzieningen


ICT-hulpmiddelen


Digitale toegankelijkheid

Website digitaal toegankelijk

Nee

Digitale leeromgeving digitaal toegankelijk

-

Begeleiding

Specifieke begeleiding


Cursussen en trainingen


Andere voorzieningen

Deskundigheid

Scholing docenten op gebied van functiebeperkingen

-
-

Scholing van ondersteunend personeel op gebied van functiebeperkingen

Ja

OP & OOP op de hoogte van beleid omtrent functiebeperkingen

Ja

Leerroutes

Gebruik van flexibele leerroutes

Nee

Gebruik aanpassingen in programma voor student met functiebeperking

Nee

Toetsing en examinering

Standaardaanpassingen toetsen

Ja
Extra tentamentijd, vergroot lettertype, rustige tentamenruimte.

Waarborgen kwaliteit en continuïteit

Procotol voorzieningen studenten met functiebeperking

-

Beleidsdocument studeren met een functiebeperking

-

Plannen/projecten/pilots voor nieuwe voorzieningen

-
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies