Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

NHTV Internationaal Hoger Onderwijs

Breda

Algemene gegevens

Bezoekadres

Mgr. Hopmansstraat 2
4817 JS
Breda
076 5332203

Postadres

Postbus 3917
4800 DX
Breda
Mgr. Hopmansstraat 2

Aantal studenten

7740

Gegevens contactpersoon voor studenten met een functiebeperking

Mevrouw M.F.H.M. Holland-Snels
Studentendecaan
076 5332644
snels.m@buas.nl
Studentenoordeel
Voorlichting
6,54
6,04
Intake
6,87
6,23
Aanpassingen
6,68
6,53
Begrip docenten
6,72
6,78
Kennis docenten
6,48
6,41
Begeleiding
6,61
6,17
Totaal
6,65
6,36
 
Gunstig ten opzichte van het landelijk gemiddelde
 
Ongunstig ten opzichte van het landelijk gemiddelde
 
Gemiddeld ten opzichte van het landelijk gemiddelde
 
Landelijk gemiddelde
Onderdeel Cijfer Landelijk
gemiddelde
Oordeel
Voorlichting 6,54 6,04 gunstig
Intake 6,87 6,23 gunstig
Hulpmiddelen 6,50 6,50
Aanpassingen 6,68 6,53 gemiddeld
Begrip docenten 6,72 6,78 gemiddeld
Kennis docenten 6,48 6,41 gemiddeld
Begeleiding 6,61 6,17 gemiddeld
Totaal 6,65 6,36
       

© CHOI 2017

Studentenplatform

Naam platform

Contactpersoon

Telefoonnummer

Specifieke voorzieningen

Website onderwijsinstelling

www.buas.nl

Website/pagina voor studenten met een functiebeperking

https://www.buas.nl/studeren-bij-buas/studeren-met-een-functiebeperking

Brochures

:
:
:
:
:

Intranet/digitale leeromgeving

Verschillende onderwerpen.

>Waar is deze informatie te vinden?<

Markten/open dagen/infoavonden

Overige middelen voor inlichten studenten

Studiekeuzecentrum


geen studiekeuzecentrum aanwezig


Studiekeuzegesprek

Uitgenodigd voor studiekeuzegesprek

Ja

>Zo ja, procedure<

Digitale vragenlijst
met daaropvolgend een groepsbijeenkomst ' Pleased to meet you' genaamd (verschilt nog wel per academie)

Functiebeperking besproken tijdens studiekeuzegesprek

Ja

Intakegesprek

Melding functiebeperking

Bij de aanmelding in Studielink, zij kunnen dan tevens aangeven of zij een gesprek hierover willen met de studentendecaan van de betreffende academie

Mogelijkheid intakegesprek

Ja

Automatisch uitgenodigd?

Ja

Met wie contact opnemen voor intakegesprek?

met de studentendecaan

Wie voert het intakegesprek?

met de studentendecaan

Hoe voorzieningen/aanpassingen aanvragen?

via het intakegesprek met de studentendecaan, student wordt daartoe uitgenodigd als hij of zij in Studielink een gesprek te willen.

Wat levert een gesprek op?

informatie over belemmeringen en noodzakelijke voorzieningen wordt doorgespeeld aan de opleiding

Fysieke toegankelijkheid

Fysieke voorzieningen

Prikkelarme aparte ruimte bij tentamen
extra tentamentijd
gebruik van pc bij schriftelijke tentamens
gebruik van spraaksoftware Kurzweil
Aanpassing van stoel bij colleges & tentamens

ICT-hulpmiddelen

Kurzweil voor studenten met dyslexie en concentratieproblemen
Opname van hoorcollegesDigitale toegankelijkheid

Website digitaal toegankelijk

Ja

Digitale leeromgeving digitaal toegankelijk

-

Begeleiding

Specifieke begeleiding

Begeleiding door studentendecaan
Intensieve begeleiding bij planningCursussen en trainingen

Studeren met dyslexie
Empowerment
Solliciteren met een functiebeperking
Studiestress de baas
Faalangsttraining
Studieaanpak

Andere voorzieningen

Deskundigheid

Scholing docenten op gebied van functiebeperkingen

Nee
-

Scholing van ondersteunend personeel op gebied van functiebeperkingen

Nee

OP & OOP op de hoogte van beleid omtrent functiebeperkingen

Ja

Leerroutes

Gebruik van flexibele leerroutes

Nee
Incidenteel gebeurt dit wel, in overleg met examencommissie

Gebruik aanpassingen in programma voor student met functiebeperking

Ja
De taaltoets wordt bij de academie meegewogen als verzachtende omstandigheid bij het vaststellen van het bindend studieadvies. Student krijgt 4 kansen in 2 studiejaren, bij het niet behalen van de taaltoets wordt voor studenten een training aangeboden: Studeren met dyslexie of kan de student buiten NHTV scholing volgen in hoe om te gaan met dyslexie.

Toetsing en examinering

Standaardaanpassingen toetsen

Ja
tentamentijdverlenging in een aparte prikkelarme ruimte pc gebruik bij schriftelijke opdrachten gebruik van spraaksoftware Kurzweil

Waarborgen kwaliteit en continuïteit

Procotol voorzieningen studenten met functiebeperking

Nee

Beleidsdocument studeren met een functiebeperking

Ja
Inmiddels verouderd maar staat op de planning

Plannen/projecten/pilots voor nieuwe voorzieningen

Nee
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies