Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Technische universiteit Delft

Delft

Algemene gegevens

Bezoekadres

Jaffalaan 9A
2628 BX
Delft
tel. 015 2788004

Postadres

Postbus 5
2600 AA
Delft
Jaffalaan 9A

Aantal studenten

Gegevens contactpersoon voor studenten met een functiebeperking

Mw. Suze-Anne Van Geffen
Studentendecaan
tel. 015 2788004
s.a.vangeffen@tudelft.nl
Studentenoordeel
Voorlichting
6,34
6,02
Intake
6,35
6,18
Aanpassingen
6,42
6,45
Begrip docenten
6,66
6,74
Kennis docenten
6,39
6,34
Begeleiding
6,11
6,19
Totaal
6,38
6,32
 
Gunstig ten opzichte van het landelijk gemiddelde
 
Ongunstig ten opzichte van het landelijk gemiddelde
 
Gemiddeld ten opzichte van het landelijk gemiddelde
 
Landelijk gemiddelde
Onderdeel Cijfer Landelijk
gemiddelde
Oordeel
Voorlichting 6,34 6,02 gunstig
Intake 6,35 6,18 gemiddeld
Hulpmiddelen 6,50 6,50
Aanpassingen 6,42 6,45 gemiddeld
Begrip docenten 6,66 6,74 gemiddeld
Kennis docenten 6,39 6,34 gemiddeld
Begeleiding 6,11 6,19 gemiddeld
Totaal 6,38 6,32 gemiddeld
       

© CHOI 2017

Studentenplatform

Naam platform

Studentenplatform "Studeren met een functiebeperking"

Contactpersoon

zie hierboven

Telefoonnummer

Specifieke voorzieningen

Website onderwijsinstelling

www.tudelft.nl

Website/pagina voor studenten met een functiebeperking

functiebeperking.tudelft.nl

Brochures

Studeren met dyslexie:Bij de studentendecanen (Career & Counselling Services) of via de website.
Studeren met ADHD:Bij de studentendecanen (Career & Counselling Services) of via de website.
Studeren met Autisme:Bij de studentendecanen (Caar & Counselling Services) of via de website.
Voorleessoftware TextAid aan de TU Delft:Bij de studentendecanen (Career & Counselling Services) of via de website.
:

Intranet/digitale leeromgeving>Waar is deze informatie te vinden?<

Markten/open dagen/infoavonden

Overige middelen voor inlichten studenten

Alle studenten kunnen zich aanmelden voor onze Facebook-groep.

Studiekeuzecentrum

Het informatiecentrum is iedere werkdag geopend van 9.00 - 17.00 uur. Voor persoonlijk contact graag vooraf een afspraak maken.
Career Centre
tel. 015 2788004
careercentre@tudelft.nl
www.careercentre.tudelft.nl

Studiekeuzegesprek

Uitgenodigd voor studiekeuzegesprek

Ja

>Zo ja, procedure<

Anders, nl.:
Een digitale vragenlijst met verschillend per opleiding aansluitend feedback.

Functiebeperking besproken tijdens studiekeuzegesprek

Nee

Intakegesprek

Melding functiebeperking

Bij voorkeur melding via studielink.

Mogelijkheid intakegesprek

Ja

Automatisch uitgenodigd?

Ja

Met wie contact opnemen voor intakegesprek?

Graag aangeven binnen studielink dat uitnodiging gewenst is.

Wie voert het intakegesprek?

Studieadviseur en/of studentendecaan.

Hoe voorzieningen/aanpassingen aanvragen?

De vraag om voorzieningen/aanpassingen kan via studielink kenbaar worden gemaakt.

Wat levert een gesprek op?

de aanvraag van voorzieningen wordt in gang gezet, zodat deze bij aanvang van de studie geleverd kunnen worden

Fysieke toegankelijkheid

Fysieke voorzieningen

Gebouwenscan: http://www.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=a1350ca5-d77a-4bf1-8471-6bf28f308eb8&lang=nl* Colleges te volgen viaCollegerama.* Ringleiding/voorzieningmet zender en ontvanger.
in zeer beperkte mate ringleidingICT-hulpmiddelen

Text Aid, beschikbaar via studentendecanaat
Website/blackboard te beluisteren via browsealoudDigitale toegankelijkheid

Website digitaal toegankelijk

Nee

Digitale leeromgeving digitaal toegankelijk

Nee

Begeleiding

Specifieke begeleiding

Studieadviseur
Study Buddy
Studentenpsycholoog
Studentendecaan
Studiekeuzeadviseur

Cursussen en trainingen

Mindful stress relief
Constructief denken
Autonomie
Timemanagement
Self-Management
Solliciteren

Andere voorzieningen

Deskundigheid

Scholing docenten op gebied van functiebeperkingen

Ja
-

Scholing van ondersteunend personeel op gebied van functiebeperkingen

Ja

OP & OOP op de hoogte van beleid omtrent functiebeperkingen

Ja

Leerroutes

Gebruik van flexibele leerroutes

Ja
Een deel van de colleges is digitaal beschikbaar via Collegerama.

Gebruik aanpassingen in programma voor student met functiebeperking

Nee

Toetsing en examinering

Standaardaanpassingen toetsen

Ja
verlenging tentamentijd

Waarborgen kwaliteit en continuïteit

Procotol voorzieningen studenten met functiebeperking

Ja

Beleidsdocument studeren met een functiebeperking

Ja
functiebeperking.tudelft.nl

Plannen/projecten/pilots voor nieuwe voorzieningen

Ja
Momenteel zijn we bezig met een projectplan rondom ons aanbod voor studenten met ASS en ADHD.
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies