Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Hogeschool van Amsterdam

Amsterdam

Algemene gegevens

Bezoekadres

Wibautstraat 2-4 (Onderwijs en Opvoeding / Digitale Media en Creatieve Industrie)
1091 GM
Amsterdam
020 - 599 55 55

Postadres

Postbus 511
1097 DZ
Amsterdam
Wibautstraat 2-4 (Onderwijs en Opvoeding / Digitale Media en Creatieve Industrie)

Locatie 2

Fraijlemaborg 133 (Business en Economie)
1102 CV
Amsterdam
020 - 523 63 11

Locatie 3

Wibautstraat 3b (Business en Economie)
1091 GH
Amsterdam
020 - 595 49 55

Locatie 4

Weesperzijde 190 (Techniek)
1097 DZ
Amsterdam
020 - 595 11 11

Locatie 5

Tafelbergweg 51 (Gezondheid)
1105 BD
Amsterdam
020-5951405

Aantal studenten

46.000

Gegevens contactpersoon voor studenten met een functiebeperking

Kitty Damen
Assistent studentendecanaat

functiebeperking@hva.nl
Studentenoordeel
Voorlichting
5,52
6,04
Intake
5,68
6,23
Aanpassingen
6,12
6,53
Begrip docenten
6,42
6,78
Kennis docenten
6,06
6,41
Begeleiding
5,63
6,17
Totaal
5,90
6,36
 
Gunstig ten opzichte van het landelijk gemiddelde
 
Ongunstig ten opzichte van het landelijk gemiddelde
 
Gemiddeld ten opzichte van het landelijk gemiddelde
 
Landelijk gemiddelde
Onderdeel Cijfer Landelijk
gemiddelde
Oordeel
Voorlichting 5,52 6,04 ongunstig
Intake 5,68 6,23 ongunstig
Hulpmiddelen 6,50 6,50
Aanpassingen 6,12 6,53 ongunstig
Begrip docenten 6,42 6,78 ongunstig
Kennis docenten 6,06 6,41 ongunstig
Begeleiding 5,63 6,17 ongunstig
Totaal 5,90 6,36 ongunstig
       

© CHOI 2017

Studentenplatform

Naam platform

Limitless

Contactpersoon

Eef de Rijk

Telefoonnummer

06 - 2115 6526

Specifieke voorzieningen

Website onderwijsinstelling

www.hva.nl

Website/pagina voor studenten met een functiebeperking

www.hva.nl/functiebeperking

Brochures

Flyer Studeren met een functiebeperking :www.hva.nl/functiebeperking
Flyer Limitless maakt studeren met een functiebeperking toegankelijker:www.hva.nl/limitless
Magazine Studeren met een functiebeperking:www.hva.nl/functiebeperking
Flyer Op de campus met een fysieke beperking :www.hva.nl/functiebeperking
:

Intranet/digitale leeromgeving

Studeren met een functiebeperking Op de HvA vinden we het belangrijk dat jij succesvol kunt studeren. Heb je dyslexie of AD(H)D? Of een chronische aandoening zoals bijvoorbeeld Multiple Sclerose of epilepsie, of heb je last van psychische klachten? Dan begeleiden we je graag. De HvA biedt verschillende voorzieningen, zodat je het beste uit jezelf en uit je studie kunt halen. Denk bijvoorbeeld aan bestaande voorzieningen, zoals rolstoelvriendelijke gebouwen of voorlees-software bij dyslexie. Het kan ook zijn dat er hulp op maat nodig is. Als ervaringsdeskundige kun je aangeven wat voor jouw persoonlijke situatie een oplossing kan zijn.

>Waar is deze informatie te vinden?<

www.hva.nl/functiebeperking

Markten/open dagen/infoavonden

Open dagen 2 november 14 december 8 februari 7 april (avond)

Overige middelen voor inlichten studenten

Digitale informatieschermen in gebouwen Facebook Limitless

Studiekeuzecentrum


Studiekeuzetrajecten UvA HvA
020 – 595 14 05
studiekeuzetrajecten@uva-hva.nl
www.hva.nl/studiekeuze

Studiekeuzegesprek

Uitgenodigd voor studiekeuzegesprek

Nee

>Zo ja, procedure<

Anders, nl.:
Je vult een online vragenlijst in. Je maakt een voorbereidingsopdracht, zoals: het bekijken van een webcollege het lezen van een artikel of het maken van een praktijkopdracht. Je volgt een of meer colleges, soms ook online. Je volgt in de meeste gevallen een praktijkles.

Functiebeperking besproken tijdens studiekeuzegesprek

Ja

Intakegesprek

Melding functiebeperking

Bij de studentendecaan. Voor aanvang van de studie kan dat door een e-mail te sturen aan: functiebeperking@hva.nl. Kitty Damen, assistent van het studentendecanaat, zorgt dat de vraag bij de studentendecaan van de juiste opleiding terecht komt. Zie ook: www.hva.nl/functiebeperking

Mogelijkheid intakegesprek

Ja

Automatisch uitgenodigd?

Ja

Met wie contact opnemen voor intakegesprek?

Voor aanvang van de studie kan dat door een e-mail te sturen aan: functiebeperking@hva.nl. Kitty Damen, assistent van het studentendecanaat, zorgt dat de vraag bij de studentendecaan van de juiste opleiding terecht komt. Zie ook: www.hva.nl/functiebeperking Voor sommige opleidingen kunnen studenten in studielink aangeven of ze een functiebeperking willen melden en of ze wilen dat de studentendecaan contact met hen opneemt.. De student kan altijd contact opnemen voor een intakegesprek via: functiebeperking@hva.nl (zie toelichting hierboven).

Wie voert het intakegesprek?

Dat verschilt per opleiding. Met een studentedecaan, studieadviseur of studentbegeleider.

Hoe voorzieningen/aanpassingen aanvragen?

Bij de studentendecaan.

Wat levert een gesprek op?

anders, nl.:
Het gesprek is bedoeld om wederzijdse verwachtingen duidelijk te maken. In het gesprek kan een student zijn/haar situatie verduidelijken. de studentendecaan geeft aan in welk opzicht de HvA hulp kan bieden, waar dat mogelijk is. En op welke manier dit gebeurt. Het gesprek heft geen invloed op de toelating van de studenten en vindt plaats op basis vertrouwelijkheid.

Fysieke toegankelijkheid

Fysieke voorzieningen

Mensen met een functiebeperking moeten zo goed mogelijk gebruik kunnen maken van de gebouwen en voorzieningen van de Hogeschool van Amsterdam. Alle gebouwen voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit en zijn in 2018 getoetst op ITS richtlijnen.
Vind hier informatie over toegankelijkheid van de HvA gebouwen
http://www.hva.nl/praktisch/algemeen/hva-breed/facility-services/toegankelijkheid-van-gebouwen/toegankelijkheid-van-gebouwen.html
Wil je je van tevoren oriënteren in een van de HvA gebouwen? Kijk hier: https://hva.mapiq.net/
Informatie over rustruimtes vind je hier: http://www.hva.nl/praktisch/algemeen/hva-breed/facility-services/rustruimtes/rustruimtes.html

ICT-hulpmiddelen

Claroread (voorleessoftware) voor dyslectische studenten
AVA ondertiteling van gesprekken voor dove/slechthorende studentenDigitale toegankelijkheid

Website digitaal toegankelijk

Ja

Digitale leeromgeving digitaal toegankelijk

Ja

Begeleiding

Specifieke begeleiding

Bij een aantal opleidingen zijn casemanagers. Zij zijn aanspreekpunt voor studenten met een functiebeperking en helpen ze bij het vinden van de juiste weg
Limitless,platform voor studenten met een functiebeperking
Mentorproject en ervaringsdeskundigen (mentor+)
Buddy project autisme (ism UvA)

Cursussen en trainingen

Training Studeren met dyslexie
Training studeren met AD(H)D
Voorlichting Studeren met autisme
Voorlichting Studeren met AD(H)D
Voorlichting Studeren met dyslexie
Time-management Plan je studie

Andere voorzieningen

Deskundigheid

Scholing docenten op gebied van functiebeperkingen

Ja
Trainingen

Scholing van ondersteunend personeel op gebied van functiebeperkingen

Ja

OP & OOP op de hoogte van beleid omtrent functiebeperkingen

Ja

Leerroutes

Gebruik van flexibele leerroutes

Ja
Altijd in overleg met studentendecaan en betreffende opleiding

Gebruik aanpassingen in programma voor student met functiebeperking

Nee

Toetsing en examinering

Standaardaanpassingen toetsen

Ja
In overleg met de studentendecaan kan bij de examencommissie een alternatieve toetsvorm worden aangevraagd. Wat de mogelijkheden zijn, hangt af van de toets(vorm) in kwestie en de leerdoelen die je moet aantonen met die toets.

Waarborgen kwaliteit en continuïteit

Procotol voorzieningen studenten met functiebeperking

Ja
Er is geen apart protocol voor studenten met een functiebeperking, er is wel een algemeen beleid voor personen met een functiebeperking, chronische ziekte of arbeidsbeperking. De HvA streeft ernaar zo helder en eenduidig mogelijk te communiceren over de voorzieningen die ze aan studenten biedt. Deze informatie staat op het intranet, voor zittende studenten, en wordt up to date gehouden. http://www.hva.nl/binaries/content/assets/serviceplein-a-z-lemmas/studentenzaken/studeren-met-een-functiebeperking/uvahva-beleidsplan-def.pdf?1494425703292

Beleidsdocument studeren met een functiebeperking

Ja
www.hva.nl/functiebeperking

Plannen/projecten/pilots voor nieuwe voorzieningen

Ja
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies