Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Hogeschool van Amsterdam

Amsterdam

Algemene gegevens

Bezoekadres

Wibautstraat 2-4 (Onderwijs en Opvoeding / Digitale Media en Creatieve Industrie)
1091 GM
Amsterdam
020 - 599 55 55

PostadresAmsterdam
Wibautstraat 2-4 (Onderwijs en Opvoeding / Digitale Media en Creatieve Industrie)

Locatie 2

Fraijlemaborg 133 (Business en Economie)
1102 CV
Amsterdam
020 - 523 63 11

Locatie 3

Wibautstraat 3b (Business en Economie)
1091 GH
Amsterdam
020 - 595 49 55

Locatie 4

Weesperzijde 190 (Techniek)
1097 DZ
Amsterdam
020 - 595 11 11

Aantal studenten

Gegevens contactpersoon voor studenten met een functiebeperking

Kitty Damen
Assistent studentendecanaat

functiebeperking@hva.nl
Studentenoordeel
Voorlichting
5,52
6,04
Intake
5,68
6,23
Aanpassingen
6,12
6,53
Begrip docenten
6,42
6,78
Kennis docenten
6,06
6,41
Begeleiding
5,63
6,17
Totaal
5,90
6,36
 
Gunstig ten opzichte van het landelijk gemiddelde
 
Ongunstig ten opzichte van het landelijk gemiddelde
 
Gemiddeld ten opzichte van het landelijk gemiddelde
 
Landelijk gemiddelde
Onderdeel Cijfer Landelijk
gemiddelde
Oordeel
Voorlichting 5,52 6,04 ongunstig
Intake 5,68 6,23 ongunstig
Hulpmiddelen 6,50 6,50
Aanpassingen 6,12 6,53 ongunstig
Begrip docenten 6,42 6,78 ongunstig
Kennis docenten 6,06 6,41 ongunstig
Begeleiding 5,63 6,17 ongunstig
Totaal 5,90 6,36 ongunstig
       

© CHOI 2017

Studentenplatform

Naam platform

Limitless

Contactpersoon

Telefoonnummer

Specifieke voorzieningen

Website onderwijsinstelling

www.hva.nl

Website/pagina voor studenten met een functiebeperking

www.hva.nl/functiebeperking

Brochures

Geen brochures, wel een website: www.hva.nl/functiebeperking:www.hva.nl/functiebeperking
:
:
:
:

Intranet/digitale leeromgeving

Studeren met een functiebeperking Op de HvA vinden we het belangrijk dat jij succesvol kunt studeren. Heb je dyslexie of AD(H)D? Of een chronische aandoening zoals bijvoorbeeld Multiple Sclerose of epilepsie, of heb je last van psychische klachten? Dan begeleiden we je graag.

>Waar is deze informatie te vinden?<

www.hva.nl/functiebeperking

Markten/open dagen/infoavonden

Overige middelen voor inlichten studenten

Studiekeuzecentrum


Studiekeuzetrajecten UvA HvA
020 – 595 14 05
studiekeuzetrajecten@uva-hva.nl
www.hva.nl/studiekeuze

Studiekeuzegesprek

Uitgenodigd voor studiekeuzegesprek

Ja

>Zo ja, procedure<

Anders, nl.:
Deelname aan lesactiviteit, opdracht, toets.

Functiebeperking besproken tijdens studiekeuzegesprek

Ja

Intakegesprek

Melding functiebeperking

Bij de studentendecaan. Voor aanvang van de studie kan dat door een e-mail te sturen aan: functiebeperking@hva.nl. Kitty Damen, assistent van het studentendecanaat, zorgt dat de vraag bij de studentendecaan van de juiste opleiding terecht komt. Zie ook: www.hva.nl/functiebeperking

Mogelijkheid intakegesprek

Ja

Automatisch uitgenodigd?

Ja

Met wie contact opnemen voor intakegesprek?

Voor aanvang van de studie kan dat door een e-mail te sturen aan: functiebeperking@hva.nl. Kitty Damen, assistent van het studentendecanaat, zorgt dat de vraag bij de studentendecaan van de juiste opleiding terecht komt. Zie ook: www.hva.nl/functiebeperking Voor sommige opleidingen kunnen studenten in studielink aangeven of ze een functiebeperking willen melden en of ze wilen dat de studentendecaan contact met hen opneemt. We werken eraan om dit voor alle opleidingen mogelijk te maken. De student kan altijd contact opnemen voor een intakegesprek via: functiebeperking@hva.nl (zie toelichting hierboven).

Wie voert het intakegesprek?

Dat verschilt per opleiding. Het gesprek is in elk geval met een studentendecaan. Er kan ook een studieadviseur of een andere medewerker van de opleiding bij zijn. De student wordt hier altijd vooraf over geïnformeerd.

Hoe voorzieningen/aanpassingen aanvragen?

Bij de studentendecaan.

Wat levert een gesprek op?

-

Fysieke toegankelijkheid

Fysieke voorzieningen

geen gegevens geleverd door instelling in 2014
ICT-hulpmiddelen

Claroread (voorleessoftware)
Digitale toegankelijkheid

Website digitaal toegankelijk

Nee

Digitale leeromgeving digitaal toegankelijk

Nee

Begeleiding

Specifieke begeleiding


Cursussen en trainingen

Training 'Studeren met dyslexie', aanmelden via mijnhva.nl (na inschrijving aan de HvA)
Andere voorzieningen

Deskundigheid

Scholing docenten op gebied van functiebeperkingen

Nee
-

Scholing van ondersteunend personeel op gebied van functiebeperkingen

Nee

OP & OOP op de hoogte van beleid omtrent functiebeperkingen

Ja

Leerroutes

Gebruik van flexibele leerroutes

Nee

Gebruik aanpassingen in programma voor student met functiebeperking

Nee

Toetsing en examinering

Standaardaanpassingen toetsen

Ja
Toetstijdverlenging en grote letters bij dyslexie.

Waarborgen kwaliteit en continuïteit

Procotol voorzieningen studenten met functiebeperking

-

Beleidsdocument studeren met een functiebeperking

Ja
www.hva.nl/functiebeperking

Plannen/projecten/pilots voor nieuwe voorzieningen

Ja
Pilot 'Soft Landing': intakegesprekken voeren vóór de poort met studenten die in studielink aangeven dat ze dat willen. Om grotere stappen te zetten op het gebied van digitale toegankelijkheid hebben we de functie van Centraal Coördinator Accessibility in het leven geroepen bij onze IT-afdeling en een gecertificeerd toegankelijkheidsexpert voor 16 uur per week aangehaakt bij diverse projectgroepen om te adviseren, te testen en te hertesten. Ook is er een architectuurprincipe voor nnieuwe IT-projecten vastgesteld. Met deze maatregelen zorgen we voor een geleidelijke renovatie vvan ons systeemlandschap. In het PvE voor onze nieuwe DLO is toegankelijkheid ook 1 van de voorwaarden waar we in de verificatieperiode op testen.
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies