Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website http://www.handicap-studie.nl

Hogeschool Dirksen B.V.

Elst

Algemene gegevens

Bezoekadres

Nijverheidsweg 21
6662 NG
Elst
026-3544644

Postadres

Nijverheidsweg 21
6662 NG
Elst
Nijverheidsweg 21

Aantal studenten

Gegevens contactpersoon voor studenten met een functiebeperking

Mevrouw Mariska Hutjes
Officemanager / studiebegeleiding / coördinator MBO en HBO
026-3544644
mhutjes@dirksen.nl

Studentenplatform

Naam platform

Contactpersoon

Telefoonnummer

Specifieke voorzieningen

Website onderwijsinstelling

www.dirksen.nl

Website/pagina voor studenten met een functiebeperking

Brochures

geen gegevens geleverd door instelling in 2014:
:
:
:
:

Intranet/digitale leeromgeving

geen gegevens geleverd door instelling in 2014

>Waar is deze informatie te vinden?<

Markten/open dagen/infoavonden

Overige middelen voor inlichten studenten

Studiekeuzecentrum


geen gegevens geleverd door instelling in 2014


Studiekeuzegesprek

Uitgenodigd voor studiekeuzegesprek

Nee

>Zo ja, procedure<

-

Functiebeperking besproken tijdens studiekeuzegesprek

Nee

Intakegesprek

Melding functiebeperking

Mogelijkheid intakegesprek

-

Automatisch uitgenodigd?

-

Met wie contact opnemen voor intakegesprek?

Wie voert het intakegesprek?

Hoe voorzieningen/aanpassingen aanvragen?

Wat levert een gesprek op?

-

Fysieke toegankelijkheid

Fysieke voorzieningen

geen gegevens geleverd door instelling in 2014
ICT-hulpmiddelen

geen gegevens geleverd door instelling in 2014
Digitale toegankelijkheid

Website digitaal toegankelijk

-

Digitale leeromgeving digitaal toegankelijk

-

Begeleiding

Specifieke begeleiding

geen gegevens geleverd door instelling in 2014
Cursussen en trainingen

geen gegevens geleverd door instelling in 2014
Andere voorzieningen

Deskundigheid

Scholing docenten op gebied van functiebeperkingen

-
-

Scholing van ondersteunend personeel op gebied van functiebeperkingen

-

OP & OOP op de hoogte van beleid omtrent functiebeperkingen

-

Leerroutes

Gebruik van flexibele leerroutes

-

Gebruik aanpassingen in programma voor student met functiebeperking

-

Toetsing en examinering

Standaardaanpassingen toetsen

-

Waarborgen kwaliteit en continuïteit

Procotol voorzieningen studenten met functiebeperking

-

Beleidsdocument studeren met een functiebeperking

-

Plannen/projecten/pilots voor nieuwe voorzieningen

-
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies