Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Hogeschool der kunsten Den Haag

Den Haag

Algemene gegevens

Bezoekadres

Juliana van Stolberglaan 1
2595 CA
Den Haag
tel. 070 3151515

Postadres

Postbus 11670
2502 AR
Den Haag
Juliana van Stolberglaan 1

Locatie 2

Prinsessegracht 4
2514 AN
Den Haag
070 3154777

Aantal studenten

1700

Gegevens contactpersoon voor studenten met een functiebeperking

De heer P. Deneer
Studentendecaan
070 3151456
p.deneer@koncon.nl

Studentenplatform

Naam platform

Contactpersoon

Telefoonnummer

Specifieke voorzieningen

Website onderwijsinstelling

www.hogeschoolderkunsten.nl

Website/pagina voor studenten met een functiebeperking

Brochures

:
:
:
:
:

Intranet/digitale leeromgeving>Waar is deze informatie te vinden?<

Markten/open dagen/infoavonden

Overige middelen voor inlichten studenten

Studiekeuzecentrum

Studiekeuzegesprek

Uitgenodigd voor studiekeuzegesprek

Nee

>Zo ja, procedure<

-

Functiebeperking besproken tijdens studiekeuzegesprek

-

Intakegesprek

Melding functiebeperking

Student wordt geadviseerd contact op te nemen met de decaan als hij een beroep wil doen op extra begeleiding/ ondersteuning. Deze begeleidt hem in de te nemen stappen.

Mogelijkheid intakegesprek

Ja

Automatisch uitgenodigd?

Ja

Met wie contact opnemen voor intakegesprek?

Paul Deneer (studentendecaan) p.deneer@koncon.nl 070 3151456 ( Koninklijk Conservatorium) 070 3154723 (Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten)

Wie voert het intakegesprek?

Decaan

Hoe voorzieningen/aanpassingen aanvragen?

Via een gesprek met de decaan, daarna dient de student een verzoek in bij de examencommissie.

Wat levert een gesprek op?

informatie over belemmeringen en noodzakelijke voorzieningen wordt doorgespeeld aan de opleiding

Fysieke toegankelijkheid

Fysieke voorzieningen

Rolstoelvriendelijke lift
Goederenlift
Rolstoelvoorziening bijtrap


ICT-hulpmiddelen

Dyslexiesoftware KABK
Digitale toegankelijkheid

Website digitaal toegankelijk

-

Digitale leeromgeving digitaal toegankelijk

-

Begeleiding

Specifieke begeleiding

Individuele les i.p.v. les in groep
Aangepaste groepen
Individuele coaching


Cursussen en trainingen

Effectief studeren
Practicing in flowAndere voorzieningen

Deskundigheid

Scholing docenten op gebied van functiebeperkingen

Nee
-

Scholing van ondersteunend personeel op gebied van functiebeperkingen

Nee

OP & OOP op de hoogte van beleid omtrent functiebeperkingen

Ja

Leerroutes

Gebruik van flexibele leerroutes

Nee

Gebruik aanpassingen in programma voor student met functiebeperking

Ja
individuele les i.p.v. groepsles bij theorie aangepaste groepen individuele coaching

Toetsing en examinering

Standaardaanpassingen toetsen

Nee

Waarborgen kwaliteit en continuïteit

Procotol voorzieningen studenten met functiebeperking

Ja

Beleidsdocument studeren met een functiebeperking

Ja

Plannen/projecten/pilots voor nieuwe voorzieningen

Nee
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies