Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

IPABO

Amsterdam

Algemene gegevens

Bezoekadres

Jan Tooropstraat 136
1061 AD
Amsterdam
tel. 020 6137079

Postadres

Postbus 90506
1006 BM
Amsterdam
Jan Tooropstraat 136

Locatie 2

Gabriël Metsulaan 34
1816 EP
Alkmaar
020 6137079

Aantal studenten

900

Gegevens contactpersoon voor studenten met een functiebeperking

Mevrouw Brugman
Voorzitter expertiseteam studiebegeleiding
020 6137079
j.brugman@ipabo.nl
Studentenoordeel
Voorlichting
5,67
6,04
Intake
5,81
6,23
Aanpassingen
6,56
6,53
Begrip docenten
6,90
6,78
Kennis docenten
6,58
6,41
Begeleiding
6,40
6,17
Totaal
6,29
6,36
 
Gunstig ten opzichte van het landelijk gemiddelde
 
Ongunstig ten opzichte van het landelijk gemiddelde
 
Gemiddeld ten opzichte van het landelijk gemiddelde
 
Landelijk gemiddelde
Onderdeel Cijfer Landelijk
gemiddelde
Oordeel
Voorlichting 5,67 6,04 gemiddeld
Intake 5,81 6,23 gemiddeld
Hulpmiddelen 6,50 6,50
Aanpassingen 6,56 6,53 gemiddeld
Begrip docenten 6,90 6,78 gemiddeld
Kennis docenten 6,58 6,41 gemiddeld
Begeleiding 6,40 6,17 gemiddeld
Totaal 6,29 6,36 gemiddeld
       

© CHOI 2017

Studentenplatform

Naam platform

Contactpersoon

Telefoonnummer

Specifieke voorzieningen

Website onderwijsinstelling

www.ipabo.nl

Website/pagina voor studenten met een functiebeperking

Brochures

Leraar basisonderwijs: Als je 't lef hebt ( Beschikbaar bij voorlichtingen en open dagen. Ook op de website):
:
:
:
:

Intranet/digitale leeromgeving

Dyslexieprotocol
Decanaat
2e lijnsvoorzieningen

>Waar is deze informatie te vinden?<

Markten/open dagen/infoavonden

Alle open dagen en voorlichtingsbijeenkomsten door het jaar heen. Studenten met een functiebeperking kunnen contact opnemen met de decaan.

Overige middelen voor inlichten studenten

Alle nieuwe studenten krijgen een klassenbezoek van de decaan.

Studiekeuzecentrum


geen gegevens geleverd door instelling in 2014


Studiekeuzegesprek

Uitgenodigd voor studiekeuzegesprek

Ja

>Zo ja, procedure<

Anders, nl.:
Presentatie (toetsing professionele en studievaardigheden), landelijke taal- en rekentoets, digitale vragenlijst

Functiebeperking besproken tijdens studiekeuzegesprek

Ja

Intakegesprek

Melding functiebeperking

Vraag van digitale vragenlijst studiekeuzecheck beantwoorden; in kennismakingsgesprek met studieloopbaanbegeleider melden; gesprek met decaan aanvragen.

Mogelijkheid intakegesprek

Ja

Automatisch uitgenodigd?

Nee

Met wie contact opnemen voor intakegesprek?

decaan

Wie voert het intakegesprek?

decaan Na dit gesprek kan aspirant student afspraak maken met instroomcoördinator om eventueel een studiecontract op te stellen.

Hoe voorzieningen/aanpassingen aanvragen?

Aanvraag bij examencommissie

Wat levert een gesprek op?

anders, nl.:
Eenvoudige aanpassingen (bijv. verlengde toetstijd) gaan rechtstreeks naar de examencommissie. Complexere zaken worden in een studiecontract gezet, dat ook naar de examencommissie gaat. Voor studenten is ook een 'Verklaring functiebeperking' beschikbaar, die zij kunnen gebruiken om docenten en mentoren te informeren.

Fysieke toegankelijkheid

Fysieke voorzieningen

rustruimte
ICT-hulpmiddelen

Memorecorder
Scanner met OCR
Beeldschermloep
Dragon Naturally Speaking
OCR software

Digitale toegankelijkheid

Website digitaal toegankelijk

Nee

Digitale leeromgeving digitaal toegankelijk

-

Begeleiding

Specifieke begeleiding

Lees-, spelling- en schrijfhulp bij dyslexie
Coaching; supervisie
Logopedie


Cursussen en trainingen

extra hulp lees-, schrijf- spellingsproblemen
presentatietraining
coaching m.b.t. studievaardigheden (planning)
extra hulp stemgebruik

Andere voorzieningen

Deskundigheid

Scholing docenten op gebied van functiebeperkingen

Ja
-
Bijeenkomsten studieloopbaanbegeleiders.

Scholing van ondersteunend personeel op gebied van functiebeperkingen

Nee

OP & OOP op de hoogte van beleid omtrent functiebeperkingen

Ja

Leerroutes

Gebruik van flexibele leerroutes

Nee

Gebruik aanpassingen in programma voor student met functiebeperking

Ja
Niet voor wat betreft de programmaonderdelen. Wel voor wat betreft extra begeleiding.

Toetsing en examinering

Standaardaanpassingen toetsen

Ja
Verlenging van de standaardduur van de toetsing en/of het gebruik van hulpmiddelen, of de toetsvorm nog verder aanpassen aan de mogelijkheden van de betrokken student. Dit laatste uitsluitend na een schriftelijke verklaring van de decaan.

Waarborgen kwaliteit en continuïteit

Procotol voorzieningen studenten met functiebeperking

Ja
Intranet

Beleidsdocument studeren met een functiebeperking

Ja
Intranet

Plannen/projecten/pilots voor nieuwe voorzieningen

Ja
Dyscalculie. Eerste fase: onderzoek naar stand van de wetenschap over deze functibeperking.
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies