Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Universiteit van Amsterdam

Amsterdam

Algemene gegevens

Bezoekadres

Nieuwe Achtergracht 166
1018 WV
Amsterdam (ingang via B/C) (Sla linksaf. Aan het einde van de gang is de wachtruimte van REC C1.01. Je kan plaatsnemen in de wachtruimte waar je wordt opgehaald door de studentendecaan.
tel. (0)20 525 9111

Postadres

Postbus 15832
1001 NH
Amsterdam
Nieuwe Achtergracht 166

Aantal studenten

ca 31.000

Gegevens contactpersoon voor studenten met een functiebeperking

Mevrouw Claudia Flüggen
Studentendecaan
020 5258080
c.fluggen@uva.nl
Studentenoordeel
Voorlichting
5,61
6,02
Intake
5,78
6,18
Aanpassingen
5,97
6,45
Begrip docenten
6,46
6,74
Kennis docenten
6,05
6,34
Begeleiding
5,72
6,19
Totaal
5,93
6,32
 
Gunstig ten opzichte van het landelijk gemiddelde
 
Ongunstig ten opzichte van het landelijk gemiddelde
 
Gemiddeld ten opzichte van het landelijk gemiddelde
 
Landelijk gemiddelde
Onderdeel Cijfer Landelijk
gemiddelde
Oordeel
Voorlichting 5,61 6,02 ongunstig
Intake 5,78 6,18 ongunstig
Hulpmiddelen 6,50 6,50
Aanpassingen 5,97 6,45 ongunstig
Begrip docenten 6,46 6,74 ongunstig
Kennis docenten 6,05 6,34 ongunstig
Begeleiding 5,72 6,19 ongunstig
Totaal 5,93 6,32 ongunstig
       

© CHOI 2017

Studentenplatform

Naam platform

Contactpersoon

Telefoonnummer

Specifieke voorzieningen

Website onderwijsinstelling

www.uva.nl

Website/pagina voor studenten met een functiebeperking

www.uva.nl/functiebeperking en www.uva.nl/disability

Brochures

Algemene folders over spreekuren, trainingen en workshops van de afdeling Studenten Services:UvA breed in papier en et vinden via de website: www.uva.nl/studentenservices
:
:
:
:

Intranet/digitale leeromgeving

Dyslexie, via blackboard

>Waar is deze informatie te vinden?<

Markten/open dagen/infoavonden

Bezoekadres voor studenten: Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV Amsterdam (ingang via B/C. Ga linksaf, aan het einde van de gang zie je de wachtruimte van REC C1.01. Je wordt daar dan opgehaald door de studentendecaan. Het postadres voor studenten is: Postbus 15832, 1001 NH Amsterdam

Overige middelen voor inlichten studenten

Studiekeuzecentrum


Informatiecentrum
tel. 020 5258080
studiekeuze@uva.nl
http://student.uva.nl/az/a-z-lijst/a-z-lijst/content/folder/carriere/contact/contact.html

Studiekeuzegesprek

Uitgenodigd voor studiekeuzegesprek

Ja

>Zo ja, procedure<

Anders, nl.:
College, zelfstudie en tentamen

Functiebeperking besproken tijdens studiekeuzegesprek

Ja

Intakegesprek

Melding functiebeperking

Bij de opleiding en/of bij een studentendecaan

Mogelijkheid intakegesprek

Ja

Automatisch uitgenodigd?

Nee

Met wie contact opnemen voor intakegesprek?

Met de studentendecaan

Wie voert het intakegesprek?

idem

Hoe voorzieningen/aanpassingen aanvragen?

Via de studentendecaan, al dan niet op verwijzing van de studieadviseur

Wat levert een gesprek op?

anders, nl.:
Een student meldt zich en wordt geregistreerd. Indien een voorziening nodig is en kan worden onderbouwd, gaat er een advise naar de opleiding. Die bepaalt of en hoe deze voorziening kan worden geboden

Fysieke toegankelijkheid

Fysieke voorzieningen

Ringleiding in grote collegezalen
Toegankelijke toilettenICT-hulpmiddelen

Computer met spraakherkenningssoftware
Studieboeken omzetten in PDFDigitale toegankelijkheid

Website digitaal toegankelijk

Nee

Digitale leeromgeving digitaal toegankelijk

Nee

Begeleiding

Specifieke begeleiding

Studiemaatje voor studenten met ASS
Gespreksgroepen voor studenten met psychische problemen en studenten met ADHD
Voorlichting voor studenten met dyslexie.


Cursussen en trainingen

Trainingen van studentenpsychologen
Workshops van studentendecanenAndere voorzieningen

Deskundigheid

Scholing docenten op gebied van functiebeperkingen

Nee
-

Scholing van ondersteunend personeel op gebied van functiebeperkingen

Ja

OP & OOP op de hoogte van beleid omtrent functiebeperkingen

Nee

Leerroutes

Gebruik van flexibele leerroutes

Nee

Gebruik aanpassingen in programma voor student met functiebeperking

Ja
Betreft altijd maatwerk, dus niet in zijn algemeenheid aan te geven

Toetsing en examinering

Standaardaanpassingen toetsen

Ja
extra tijd bij tentamens

Waarborgen kwaliteit en continuïteit

Procotol voorzieningen studenten met functiebeperking

Nee

Beleidsdocument studeren met een functiebeperking

Nee

Plannen/projecten/pilots voor nieuwe voorzieningen

Ja
beleidsplan opstellen
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies