Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Amsterdam

Algemene gegevens

Bezoekadres

Jodenbreestraat 3
1001 MB
Amsterdam
020-5277716

Postadres

Postbus 15079
1001 MB
Amsterdam
Jodenbreestraat 3

Aantal studenten

3000

Gegevens contactpersoon voor studenten met een functiebeperking

Mevrouw Trude Cone
Coordinator Studie en Handicap
06 26322835
trude.cone@ahk.nl
Studentenoordeel
Voorlichting
6,18
6,04
Intake
6,58
6,23
Aanpassingen
6,67
6,53
Begrip docenten
7,32
6,78
Kennis docenten
6,46
6,41
Begeleiding
6,40
6,17
Totaal
6,60
6,36
 
Gunstig ten opzichte van het landelijk gemiddelde
 
Ongunstig ten opzichte van het landelijk gemiddelde
 
Gemiddeld ten opzichte van het landelijk gemiddelde
 
Landelijk gemiddelde
Onderdeel Cijfer Landelijk
gemiddelde
Oordeel
Voorlichting 6,18 6,04 gemiddeld
Intake 6,58 6,23 gunstig
Hulpmiddelen 6,50 6,50
Aanpassingen 6,67 6,53 gemiddeld
Begrip docenten 7,32 6,78 gunstig
Kennis docenten 6,46 6,41 gemiddeld
Begeleiding 6,40 6,17 gunstig
Totaal 6,60 6,36 gemiddeld
       

© CHOI 2017

Studentenplatform

Naam platform

Contactpersoon

Telefoonnummer

Specifieke voorzieningen

Website onderwijsinstelling

www.ahk.nl

Website/pagina voor studenten met een functiebeperking

http://www.ahk.nl/voorzieningen/studentenzaken/studie-en-handicap

Brochures

:
:
:
:
:

Intranet/digitale leeromgeving

dyslexie
faalangst time management
tips & FAQ

>Waar is deze informatie te vinden?<

website/ pagina studie + handicap myAHK (intranet)/studie en handicap

Markten/open dagen/infoavonden

aanstaande studenten: open dagen van de afzonderlijke opleidingen. studenten die op de opleiding zijn aangenomen: introductie dagen decanen cursussen time management en faalangst: aankondigingen via intranet

Overige middelen voor inlichten studenten

myAHK (intranet)

Studiekeuzecentrum

Studiekeuzegesprek

Uitgenodigd voor studiekeuzegesprek

Nee

>Zo ja, procedure<

Anders, nl.:
Alle kunstopleidingen hebben een selectieprocedure. De Reinwardt Academie (bachelor cultureel erfgoed) maakt gebruik van de studiekeuzecheck.

Functiebeperking besproken tijdens studiekeuzegesprek

Nee

Intakegesprek

Melding functiebeperking

Bij aanmelding via Studielink kan de student aangeven of hij last heeft van een bepaalde beperking.

Mogelijkheid intakegesprek

Ja

Automatisch uitgenodigd?

Ja

Met wie contact opnemen voor intakegesprek?

Bij aanvinken van beperking in Studielink wordt brochure meegestuurd , waarin de student geadviseerd wordt contact met de decaan op te nemen. Daarnaast kan de student contact opnemen met de coordinator studie + handicap.

Wie voert het intakegesprek?

Intakegesprek met de decaan

Hoe voorzieningen/aanpassingen aanvragen?

via de decaan

Wat levert een gesprek op?

afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een ‘studiecontract’

De decaan bespreekt de mogelijkheden voor voorzieningen en adviseert de opleiding en de examencommissie. De contactpersoon binnen de opleiding stelt een onderwijsovereenkomst vast met de student met daarin de voorzieningen.De contactpersoon zorgt voor de uitvoering van de voorzieningen en informeert (indien gewenst) de medewerkers

Fysieke toegankelijkheid

Fysieke voorzieningen

laptops
rustruimtes (niet op alle locaties aanwezig)ICT-hulpmiddelen

Kurzweil 3000
Digitale toegankelijkheid

Website digitaal toegankelijk

Nee

Digitale leeromgeving digitaal toegankelijk

Nee

Begeleiding

Specifieke begeleiding

extra begeleiding studentendecaan
extra begeleiding coordinator studie + handicap
handleiding Kurzweil in bibliotheken


Cursussen en trainingen

time management en studieplanning
studiestress en faalangst trainingAndere voorzieningen

Deskundigheid

Scholing docenten op gebied van functiebeperkingen

Nee
anders, nl.:

Scholing van ondersteunend personeel op gebied van functiebeperkingen

Nee

OP & OOP op de hoogte van beleid omtrent functiebeperkingen

Ja

Leerroutes

Gebruik van flexibele leerroutes

Nee
Nooit standaard, maar aangepast curriculum wordt aangeboden, gespreide stages ed wordt per student en per opleiding geregeld. Daarvoor moet een verzoek bij de examencommissie gedaan worden (in samenwerking met decaan).

Gebruik aanpassingen in programma voor student met functiebeperking

Ja
Er zijn mogelijkheden voor spreiding van modules, een aangepast studierooster of flexibel hanteren van absentieregeling,

Toetsing en examinering

Standaardaanpassingen toetsen

Ja
Bij sommige opleidingen wordt standaard extra tijd voor schriftelijke tentamens gegeven bij leerbeperkingen. Soms is het mogelijk een mondeling tentamen of presentatie te doen in plaats van een standaard schriftelijk tentamen. Andere mogelijkheden zijn het aanpassen van inleverdata en mogelijkheden om tentamens op een computer te maken.

Waarborgen kwaliteit en continuïteit

Procotol voorzieningen studenten met functiebeperking

Ja
Bij decanen, coordinator studie + handicap en afdeling Studentzaken

Beleidsdocument studeren met een functiebeperking

Ja
site van de decanen binnen www.ahk.nl

Plannen/projecten/pilots voor nieuwe voorzieningen

Nee
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies