Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Gerrit Rietveld Academie

Amsterdam

Algemene gegevens

Bezoekadres

Fred.Roeskestraat 96
1076 ED
Amsterdam
020-5711600

Postadres

Fred.Roeskestraat 96
1076 ED
Amsterdam
Fred.Roeskestraat 96

Aantal studenten

950

Gegevens contactpersoon voor studenten met een functiebeperking

Mevrouw Mirjam Mazurel
Studentendecaan
020 5711643
mmazurel@rietveldacademie.nl

Studentenplatform

Naam platform

Contactpersoon

Telefoonnummer

Specifieke voorzieningen

Website onderwijsinstelling

www.rietveldacademie.nl

Website/pagina voor studenten met een functiebeperking

http://www.rietveldacademie.nl/files/SO_WHAT.pdf

Brochures

So what? studeren met een functiebeperking aan de Gerrit Rietveld Academie met een chronische ziekte of functiebeperking:
:
:
:
:

Intranet/digitale leeromgeving

So what? studeren met een functiebeperking aan de Gerrit Rietveld Academie met een chronische ziekte of functiebeperking

>Waar is deze informatie te vinden?<

Markten/open dagen/infoavonden

Open Dag op vrijdag 30 januari 2015

Overige middelen voor inlichten studenten

Studiekeuzecentrum

Studiekeuzegesprek

Uitgenodigd voor studiekeuzegesprek

Nee

>Zo ja, procedure<

-

Functiebeperking besproken tijdens studiekeuzegesprek

Nee

Intakegesprek

Melding functiebeperking

Alle studenten ontvangen een email met het verzoek om, wanneer dit aan de orde is, te melden dat ze een beperking hebben en of zij daarvan last verwachten te ondervinden. Ook kunnen ze aangeven of ze hierover een gesprek met de studentendecaan willen hebben

Mogelijkheid intakegesprek

Ja

Automatisch uitgenodigd?

Ja

Met wie contact opnemen voor intakegesprek?

De studentendecaan

Wie voert het intakegesprek?

De studentendecaan

Hoe voorzieningen/aanpassingen aanvragen?

Via de studentendecaan

Wat levert een gesprek op?

de student wordt geregistreerd als student met een functiebeperking en kan later, als dat nodig is, aanspraak maken op voorzieningen

Fysieke toegankelijkheid

Fysieke voorzieningen

Lift
RolbaanICT-hulpmiddelen

Kurzweill 3000
Digitale toegankelijkheid

Website digitaal toegankelijk

Nee

Digitale leeromgeving digitaal toegankelijk

Nee

Begeleiding

Specifieke begeleiding

Individuele begeleiding door docenten, studentendecaan en coaches
Cursussen en trainingen

Individuele trainingen op het gebied van studievaardigheden
Andere voorzieningen

Deskundigheid

Scholing docenten op gebied van functiebeperkingen

Ja
Presentaties

Scholing van ondersteunend personeel op gebied van functiebeperkingen

Ja

OP & OOP op de hoogte van beleid omtrent functiebeperkingen

Ja

Leerroutes

Gebruik van flexibele leerroutes

Ja
Aangepast studietraject

Gebruik aanpassingen in programma voor student met functiebeperking

Ja
Extra praktijk- en contacturen

Toetsing en examinering

Standaardaanpassingen toetsen

Ja
Wij werken met integrale beoordelingen, die eenvoudig kunnen worden aangepast aan studenten met een handicap

Waarborgen kwaliteit en continuïteit

Procotol voorzieningen studenten met functiebeperking

Ja
Opgenomen in het boekje So What en verkrijgbaar bij de studentendecaan

Beleidsdocument studeren met een functiebeperking

Ja
Opgenomen in het boekje So What en verkrijgbaar bij de studentendecaan

Plannen/projecten/pilots voor nieuwe voorzieningen

Nee
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies