Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website http://www.handicap-studie.nl

ArtEZ Hogescholen

Arnhem

Algemene gegevens

Bezoekadres

ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten
6812 CE
Onderlangs 9 Arnhem
tel. 026 3535635

Postadres

Onderlangs 9
6812 CE
Arnhem
ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten

Locatie 2

AKI ArtEZ
Hulsmaatstraat 35
7523 WB Enschede
053 4824400

Locatie 3

ArtEZ Zwolle
Rhijnvis Feithlaan 50
8021 AM Zwolle
038 4270500

Aantal studenten

3000

Gegevens contactpersoon voor studenten met een functiebeperking

Mevrouw Nicoline Lodeweges
Studentendecaan
026 3535657
n.lodeweges@artez.nl
Studentenoordeel
Voorlichting
5,97
6,04
Intake
6,28
6,23
Aanpassingen
6,64
6,53
Begrip docenten
7,05
6,78
Kennis docenten
6,59
6,41
Begeleiding
6,36
6,17
Totaal
6,48
6,36
 
Gunstig ten opzichte van het landelijk gemiddelde
 
Ongunstig ten opzichte van het landelijk gemiddelde
 
Gemiddeld ten opzichte van het landelijk gemiddelde
 
Landelijk gemiddelde
Onderdeel Cijfer Landelijk
gemiddelde
Oordeel
Voorlichting 5,97 6,04 gemiddeld
Intake 6,28 6,23 gemiddeld
Hulpmiddelen 6,50 6,50
Aanpassingen 6,64 6,53 gemiddeld
Begrip docenten 7,05 6,78 gunstig
Kennis docenten 6,59 6,41 gemiddeld
Begeleiding 6,36 6,17 gemiddeld
Totaal 6,48 6,36 gemiddeld
       

© CHOI 2017

Studentenplatform

Naam platform

Contactpersoon

Telefoonnummer

Specifieke voorzieningen

Website onderwijsinstelling

www.artez.nl

Website/pagina voor studenten met een functiebeperking

http://www.artez.nl/Studeren_bij_ArtEZ/Studentenzaken/Studeren_met_een_studiebeperking

Brochures

:
:
:
:
:

Intranet/digitale leeromgeving

Wat is een studiebeperking/functiebeperking
Welke ondersteuning biedt ArtEZ?
Hoe ziet het intake proces er uit?

>Waar is deze informatie te vinden?<

Internet voor (aspirant) studenten Intranet en Elektronische Leeromgeving voor zittende studenten

Markten/open dagen/infoavonden

Arnhem: 4 november 2017 Zwolle: 11 november 2017 Enschede: 18 november 2017

Overige middelen voor inlichten studenten

Studiekeuzecentrum

Studiekeuzegesprek

Uitgenodigd voor studiekeuzegesprek

Nee

>Zo ja, procedure<

Anders, nl.:
Studenten doen een toelating. Hierin komt de functiebeperking alleen aan de orde indien de aspirant-student dit zelf aangeeft. Studenten die aangeven behoefte te hebben aan informatie over studeren met een functiebeperking wordt geadviseerd contact op te nemen met de studentendecaan. De site geeft aan dat iedere student voorafgaande aan de studie een gesprek aan kan vragen bij de studentendecaan.

Functiebeperking besproken tijdens studiekeuzegesprek

-

Intakegesprek

Melding functiebeperking

Indien een student toegelaten is en zich in heeft geschreven, krijgt hij digitaal een uitnodiging voor een intakegesprek met de decaan.

Mogelijkheid intakegesprek

Ja

Automatisch uitgenodigd?

Ja

Met wie contact opnemen voor intakegesprek?

Met de studentendecaan.

Wie voert het intakegesprek?

Met de studentendecaan.

Hoe voorzieningen/aanpassingen aanvragen?

Via de studentendecaan, de studiebegeleider (mentor/SLB'er) en de examencommissie. De aanvraag verloopt via het loket decanaat.

Wat levert een gesprek op?

anders, nl.:
Afhankelijk van het gesprek en de indicatie kunnen alle bovengenoemde scenario's zich afspelen.
De student kan zelf digitaal een afspraak plannen in de agenda van de studentendecaan.

Fysieke toegankelijkheid

Fysieke voorzieningen

Vergroot computerscherm
Diverse voorzieningen op maatICT-hulpmiddelen

Individuele begeleiding van studenten die werken met digitale hulpmiddelen
Digitale toegankelijkheid

Website digitaal toegankelijk

Ja

Digitale leeromgeving digitaal toegankelijk

Nee

Begeleiding

Specifieke begeleiding

'vinger aan de pols' gesprekken op verzoek
Trajecten van 4/5 keer per semester op verzoekCursussen en trainingen


Andere voorzieningen

Deskundigheid

Scholing docenten op gebied van functiebeperkingen

Ja
anders, nl.:
Docenten kunnen via hun POP (Persoonlijk Ontwikkelings Plan) een training of keuze naar wens doen

Scholing van ondersteunend personeel op gebied van functiebeperkingen

Nee

OP & OOP op de hoogte van beleid omtrent functiebeperkingen

Ja

Leerroutes

Gebruik van flexibele leerroutes

Nee
Niet standaard. Als op-maat-oplossing binnen een gedefinieerde periode. Via het beleid Studeren met een studiebeperking kan hiervoor via decaan een aanvraag ingediend worden bij de Examencommissie.

Gebruik aanpassingen in programma voor student met functiebeperking

Ja
Niet standaard. Als op-maat-oplossing binnen een gedefinieerde periode. Via het beleid Studeren met een studiebeperking kan hiervoor via decaan en studiebegeleider een aanvraag ingediend worden bij de examencommissie

Toetsing en examinering

Standaardaanpassingen toetsen

Ja
Extra toetstijd bij dyslexie

Waarborgen kwaliteit en continuïteit

Procotol voorzieningen studenten met functiebeperking

Ja
Op het internet en het intranet

Beleidsdocument studeren met een functiebeperking

Ja
Vooralsnog Binnen de digitale leeromgeving voor medewerkers

Plannen/projecten/pilots voor nieuwe voorzieningen

Nee
In Zwolle een project ter ondersteuning van studenten met depressieve klachten, voor en door studenten i.s.m. Handicap & Studie.
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies