Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Avans Hogeschool

Breda

Algemene gegevens

Bezoekadres

Hogeschoollaan 1
4818 CR
Breda
tel. 088 525 75 50

Postadres

Postbus 90.116
4800 RA
Breda
Hogeschoollaan 1

Locatie 2

Onderwijsboulevard 215
5223 DE
's-Hertogenbosch
tel. 088 525 75 50

Locatie 3

Cobbenhagelaan 13
5037 DA
Tilburg
tel. 088 525 75 50

Aantal studenten

30.000

Gegevens contactpersoon voor studenten met een functiebeperking

Mariska Musch
Coördinator Studentendecanaat
088 - 525 61 40
studentendecaan@avans.nl
Studentenoordeel
Voorlichting
6,22
6,04
Intake
6,47
6,23
Aanpassingen
6,73
6,53
Begrip docenten
6,89
6,78
Kennis docenten
6,51
6,41
Begeleiding
6,28
6,17
Totaal
6,52
6,36
 
Gunstig ten opzichte van het landelijk gemiddelde
 
Ongunstig ten opzichte van het landelijk gemiddelde
 
Gemiddeld ten opzichte van het landelijk gemiddelde
 
Landelijk gemiddelde
Onderdeel Cijfer Landelijk
gemiddelde
Oordeel
Voorlichting 6,22 6,04 gemiddeld
Intake 6,47 6,23 gunstig
Hulpmiddelen 6,50 6,50
Aanpassingen 6,73 6,53 gunstig
Begrip docenten 6,89 6,78 gemiddeld
Kennis docenten 6,51 6,41 gemiddeld
Begeleiding 6,28 6,17 gemiddeld
Totaal 6,52 6,36 gemiddeld
       

© CHOI 2017

Studentenplatform

Naam platform

Contactpersoon

Telefoonnummer

Specifieke voorzieningen

Website onderwijsinstelling

www.avans.nl

Website/pagina voor studenten met een functiebeperking

http://www.avans.nl/opleidingen/studeren-bij-avans/studeren-met-een-functiebeperking

Brochures

Wij hanteren alleen nog digitaal materiaal; zie onze websites intern en extern:
:
:
:
:

Intranet/digitale leeromgeving

Trainingen
Voorzieningen
Toegankelijkheid gebouwen

>Waar is deze informatie te vinden?<

Via onze intranet: IAvans

Markten/open dagen/infoavonden

Tijdens de Open Dagen

Overige middelen voor inlichten studenten

Nee

Studiekeuzecentrum

NeeStudiekeuzegesprek

Uitgenodigd voor studiekeuzegesprek

Ja

>Zo ja, procedure<

Anders, nl.:
Digitaal assesment Intakegesprek Bij sommige academies op dezelfde dag als dat het intakegesprek is, ook nog gesprekken met zittende studenten

Functiebeperking besproken tijdens studiekeuzegesprek

Ja

Intakegesprek

Melding functiebeperking

Tijdens het standaard intakegesprek komt aan de orde of er een bijzondere studie omstandigheid is; zo ja, dan krijgt de student een uitnodiging voor een gesprek met een studentendecaan

Mogelijkheid intakegesprek

Ja

Automatisch uitgenodigd?

Ja

Met wie contact opnemen voor intakegesprek?

Studenten Informatie Balie of decaanassistent

Wie voert het intakegesprek?

Studentendecaan

Hoe voorzieningen/aanpassingen aanvragen?

Via de studentendecaan

Wat levert een gesprek op?

de aanvraag van voorzieningen wordt in gang gezet, zodat deze bij aanvang van de studie geleverd kunnen worden
Sommige voorzieningen worden meteen toegekend; voor andere voorzieningen moet er een aanvraag naar de examencommissie

Fysieke toegankelijkheid

Fysieke voorzieningen

Individuele studieruimte
Kluisje op passende hoogte
Mindervalidentoilet
Ringleiding
Vergroot lettertype

ICT-hulpmiddelen

Kurzweil
Digitale toegankelijkheid

Website digitaal toegankelijk

Ja

Digitale leeromgeving digitaal toegankelijk

Ja

Begeleiding

Specifieke begeleiding

Extra begeleiding door studieloopbaanbegeleiders Expertiment SOS- project (studenten steunen studenten)voor studenten met autisme
Cursussen en trainingen

Faalangsttraining
Dyslexietraining (info op studentinfo.avans.nl)Andere voorzieningen

Deskundigheid

Scholing docenten op gebied van functiebeperkingen

Ja
Trainingen

Scholing van ondersteunend personeel op gebied van functiebeperkingen

Ja

OP & OOP op de hoogte van beleid omtrent functiebeperkingen

Ja

Leerroutes

Gebruik van flexibele leerroutes

Ja
Daar wordt op dit moment nog heel verschillende mee om gegaan. De ene opleiding is daar veel verder mee dan de andere.

Gebruik aanpassingen in programma voor student met functiebeperking

Ja
Daar wordt op dit moment nog heel verschillende mee om gegaan. De ene opleiding is daar veel verder mee dan de andere.

Toetsing en examinering

Standaardaanpassingen toetsen

Ja
Daar wordt op dit moment nog heel verschillende mee om gegaan. De ene opleiding is daar veel verder mee dan de andere.

Waarborgen kwaliteit en continuïteit

Procotol voorzieningen studenten met functiebeperking

Ja
Op de intranet: iAvans

Beleidsdocument studeren met een functiebeperking

Ja
op de intranet: iAvans

Plannen/projecten/pilots voor nieuwe voorzieningen

Ja
Trainingen voor studenten met ASS; ADHD
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies