Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Haagse Hogeschool

Den Haag

Algemene gegevens

Bezoekadres

Johanna Westerdijkplein 75
2521 EN
Den Haag
tel. 070 4458888

Postadres

Postbus 13336
2501 EH
Den Haag
Johanna Westerdijkplein 75

Locatie 2

Laan van Poot 363
2566 DA
Den Haag
070-4483222

Locatie 3

Bleiswijkseweg 37
2712 PB
Zoetermeer
070-4457200

Locatie 4

Rotterdamseweg 137
2628 AL
Delft
015-2606200

Aantal studenten

26.000

Gegevens contactpersoon voor studenten met een functiebeperking

Dhr. Paul van Doorn
Unitmanager Student Services
0628593923
p.w.vandoorn@hhs.nl
Studentenoordeel
Voorlichting
6,04
6,04
Intake
6,18
6,23
Aanpassingen
6,44
6,53
Begrip docenten
6,49
6,78
Kennis docenten
6,23
6,41
Begeleiding
6,11
6,17
Totaal
6,25
6,36
 
Gunstig ten opzichte van het landelijk gemiddelde
 
Ongunstig ten opzichte van het landelijk gemiddelde
 
Gemiddeld ten opzichte van het landelijk gemiddelde
 
Landelijk gemiddelde
Onderdeel Cijfer Landelijk
gemiddelde
Oordeel
Voorlichting 6,04 6,04 gemiddeld
Intake 6,18 6,23 gemiddeld
Hulpmiddelen 6,50 6,50
Aanpassingen 6,44 6,53 gemiddeld
Begrip docenten 6,49 6,78 ongunstig
Kennis docenten 6,23 6,41 gemiddeld
Begeleiding 6,11 6,17 gemiddeld
Totaal 6,25 6,36 gemiddeld
       

© CHOI 2017

Studentenplatform

Naam platform

Studentenwerkgroep Studeren op Maat

Contactpersoon

Telefoonnummer

Specifieke voorzieningen

Website onderwijsinstelling

www.dehaagsehogeschool.nl

Website/pagina voor studenten met een functiebeperking

https://www.dehaagsehogeschool.nl/studievoorzieningen/hulp-tijdens-je-studie

Brochures

https://www.dehaagsehogeschool.nl/studievoorzieningen/hulp-tijdens-je-studie:Op de website van De Haagse Hogeschool.
Een voorlichtingsfilmpje over studeren met een functiebeperking aan De Haagse Hogeschool: https://www.dehaagsehogeschool.nl/studievoorzieningen/hulp-tijdens-je-studie :Op de website van De Haagse Hogeschool.
:
:
:

Intranet/digitale leeromgeving

Informatie over studeren met een functiebeperking op De Haagse Hogeschool (inclusief voorlichtingsfilmpje tweetalig): https://intranet.hhs.nl/nl/serviceplein/Paginas/functiebeperking.aspx
informatie over studeren met een functiebeperking voor medewerkers en docenten van De Haagse Hogeschool: https://intranet.hhs.nl/medewerkers/nl/serviceplein/Paginas/functiebeperking.aspx
Informatie over de studentenpsychologen, workshops en trainingen voor huidige studenten: https://intranet.hhs.nl/nl/serviceplein/Paginas/studentenpsycholoog-workshops-en-trainingen.aspx

>Waar is deze informatie te vinden?<

Op het intranet voor studenten en medewerkers van De Haagse Hogeschool.

Markten/open dagen/infoavonden

Tijdens de introductieweek van de opleiding vertelt de decaan over de mogelijkheden en voorzieningen die De Haagse Hogeschool biedt ten aanzien van studeren met een functiebeperking. Op alle vestigingen en tijdens alle open dagen is een decaan aanwezig om vragen te beantwoorden en informatie te geven.

Overige middelen voor inlichten studenten

www.facebook.com/SOMHHS

Studiekeuzecentrum

Telefonisch, per mail en fysiek (een balie).
Study & Career Centre
tel. 070 4458595
studycareer@hhs.nl
https://www.dehaagsehogeschool.nl/studie-kiezen/hulp-bij-studiekeuze/study-career-centre

Studiekeuzegesprek

Uitgenodigd voor studiekeuzegesprek

Ja

>Zo ja, procedure<

Anders, nl.:
Afhankelijk van de uitslag van de digitale vragenlijst worden studenten uitgenodigd voor een studiekeuzegesprek.

Functiebeperking besproken tijdens studiekeuzegesprek

Nee

Intakegesprek

Melding functiebeperking

Via studielink kan een student aangeven of er sprake is van een functiebeperking. De student ontvangt daarop een uitnodiging om contact op te nemen met de decaan.

Mogelijkheid intakegesprek

Ja

Automatisch uitgenodigd?

Ja

Met wie contact opnemen voor intakegesprek?

Met de decaan die verbonden is aan de opleiding.

Wie voert het intakegesprek?

Met de decaan die verbonden is aan de opleiding.

Hoe voorzieningen/aanpassingen aanvragen?

Naar aanleiding van een intakegesprek met de decaan kunnen voorzieningen en aanpassingen aangevraagd worden bij de examencommissie. Op basis van het intakeformulier en het advies van de decaan neemt de examencommissie een besluit.

Wat levert een gesprek op?

de aanvraag van voorzieningen wordt in gang gezet, zodat deze bij aanvang van de studie geleverd kunnen worden

Fysieke toegankelijkheid

Fysieke voorzieningen

badkamer/doucheruimte/ invalidentoilet
invalidenlift en liftsleutel
parkeerplaats
ringleiding
afstandbediening binnendeuren
rustruimte

ICT-hulpmiddelen

Kurzweil/ L2S
Life scribe pen
ondersteuning IT
uitleen laptop
Font Dyslexie

Digitale toegankelijkheid

Website digitaal toegankelijk

Ja

Digitale leeromgeving digitaal toegankelijk

Ja

Begeleiding

Specifieke begeleiding

begeleiding op maat
stagebegeleiding op maat
studiemaatje
workshops en trainingen
testtraject studie- en loopbaankeuze
studentenwerkgroep ( SOM)

Cursussen en trainingen

studeren met ASS
studeren met AD(H)D
omgaan met stress
stoppen met piekeren
ik doe het vandaag!
studeren met dyslexie

Andere voorzieningen

Deskundigheid

Scholing docenten op gebied van functiebeperkingen

Ja
anders, nl.:
Docenten kunnen trainingen volgen op het gebied van de functiebeperkingen Autisme, ADHD en Dyslexie. Het beleid 'Studeren met een functiebeperking' is opgenomen in het programma van de BKO.

Scholing van ondersteunend personeel op gebied van functiebeperkingen

Ja

OP & OOP op de hoogte van beleid omtrent functiebeperkingen

Ja

Leerroutes

Gebruik van flexibele leerroutes

Ja
Na de intake met de decaan en het advies, besluit de examencommissie welke aanpassingen aangeboden zullen worden. Individueel worden dus aanpassingen bepaald.

Gebruik aanpassingen in programma voor student met functiebeperking

Nee

Toetsing en examinering

Standaardaanpassingen toetsen

Ja
Extra toetstijd en groot lettertype voor studenten met dyslexie.

Waarborgen kwaliteit en continuïteit

Procotol voorzieningen studenten met functiebeperking

Ja

Beleidsdocument studeren met een functiebeperking

Ja
Online, op de medewerkersportal.

Plannen/projecten/pilots voor nieuwe voorzieningen

Nee
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies