Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Hogeschool Tio Amsterdam

Amsterdam

Algemene gegevens

Bezoekadres

Tempelhofstraat 5
1043 EA
Amsterdam
+31 (0)30 7 999 000

Postadres

Tempelhofstraat 5
1043 EA
Amsterdam
Tempelhofstraat 5

Locatie 2

Begijnenhof 8-12
5611 EL
Eindhoven
+31 (0)30 7 999 000

Locatie 3

Julianalaan 9
7553 AB
Hengelo
+31 (0)30 7 999 000

Locatie 4

Weena 457
3013 AL
Rotterdam
+31 (0)30 7 999 000

Locatie 5

St. Jacobsstraat 400
3511 BT
Utrecht
+31 (0)30 7 999 000

Aantal studenten

2000

Gegevens contactpersoon voor studenten met een functiebeperking

Mevrouw Edith Van der Molen Kuipers
Onderwijskundige
+31 (0)30 7 999 000
e.vandermolenkuipers@tio.nl

Studentenplatform

Naam platform

Contactpersoon

Telefoonnummer

Specifieke voorzieningen

Website onderwijsinstelling

https://www.tio.nl/

Website/pagina voor studenten met een functiebeperking

https://www.tio.nl/studiekeuze/maatwerk/

Brochures

:
:
:
:
:

Intranet/digitale leeromgeving>Waar is deze informatie te vinden?<

Markten/open dagen/infoavonden

Voor vragen kunnen (aanstaande) studenten terecht op een van de open dagen of een persoonlijk gesprek aanvragen. Zie https://www.tio.nl/opendagen/ of https://www.tio.nl/contact/persoonlijk_gesprek/.

Overige middelen voor inlichten studenten

Studiekeuzecentrum

Studiekeuzegesprek

Uitgenodigd voor studiekeuzegesprek

Ja

>Zo ja, procedure<

Anders, nl.:
Bezoek aan een open dag, het bijwonen van een proefstudeerdag of meeloopdag, het voeren van een persoonlijk gesprek of een financieel gesprek, studiekeuzegesprek met een studiecoach.

Functiebeperking besproken tijdens studiekeuzegesprek

Nee

Intakegesprek

Melding functiebeperking

Tijdens het intakegesprek voorafgaand aan de studie en op het aanmeldformulier. Dit kan voor de aanmelding, of tijdens de aanmelding, digitaal of mondeling in een persoonlijk gesprek.

Mogelijkheid intakegesprek

Ja

Automatisch uitgenodigd?

Ja

Met wie contact opnemen voor intakegesprek?

Met de studiecoach.

Wie voert het intakegesprek?

Met de studiecoach.

Hoe voorzieningen/aanpassingen aanvragen?

Middels een gesprek met de studiecoach, de Examencommissie geeft hier akkoord voor.

Wat levert een gesprek op?

anders, nl.:
Alle bovenstaande, de afspraken mbt de functiebeperking worden vastgelegd in een addendum. De belemmeringen en noodzakelijke voorzieningen worden gelogd in het studentendossier en vermeld op de collegekaart.
Voorafgaand aan de aanmelding moet er akkoord zijn bereikt over de voorzieningen.

Fysieke toegankelijkheid

Fysieke voorzieningen

Tentamen op A3-formaat
Indien mogelijk extra tijd bij tentamens
Beschikbaarheid van rustige prikkelarme ruimte
Toestemming om af en toe de les te verlaten
Gebruik examenrekenkaart 1-3

ICT-hulpmiddelen

Kurzweil software
Digitale toegankelijkheid

Website digitaal toegankelijk

Nee

Digitale leeromgeving digitaal toegankelijk

Nee

Begeleiding

Specifieke begeleiding

Studiemaatje
Extra huiswerkbegeleiding
Op vaste tijdstippen gesprekken met coördinator
Voorbereiden van de kennismaking met het afstudeerbedrijf
Hulp bij het leggen van contacten met docenten en medestudenten
Veel persoonlijke aandacht door kleine klassen

Cursussen en trainingen

Kurzweil-training
(Specifieke) studiebegeleiding
Studievaardigheden
Professionele ontwikkeling (alle studenten)

Andere voorzieningen

Deskundigheid

Scholing docenten op gebied van functiebeperkingen

Nee
anders, nl.:
In ontwikkeling.

Scholing van ondersteunend personeel op gebied van functiebeperkingen

Nee

OP & OOP op de hoogte van beleid omtrent functiebeperkingen

Ja

Leerroutes

Gebruik van flexibele leerroutes

Ja
Langere stage en studieduur is mogelijk, net als het aanpassen van studieroosters en deadlines.

Gebruik aanpassingen in programma voor student met functiebeperking

Nee
De aanpassingen worden per individu bepaald.

Toetsing en examinering

Standaardaanpassingen toetsen

Nee
De aanpassingen worden per individu bepaald.

Waarborgen kwaliteit en continuïteit

Procotol voorzieningen studenten met functiebeperking

Ja
Het document kan aangevraagd worden bij de vestigingen of het hoofdkantoor.

Beleidsdocument studeren met een functiebeperking

Ja

Plannen/projecten/pilots voor nieuwe voorzieningen

Nee
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies