Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Vrije Universiteit van Amsterdam

Amsterdam

Algemene gegevens

Bezoekadres

De Boelelaan 1105 (0E-gang)
1081 HV
Amsterdam

Postadres

De Boelelaan 1105 (0E-gang)
1081 HV
Amsterdam
De Boelelaan 1105 (0E-gang)

Aantal studenten

25.000

Gegevens contactpersoon voor studenten met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking


functiebeperking.soz@vu.nl
Studentenoordeel
Voorlichting
5,83
6,02
Intake
6,08
6,18
Aanpassingen
6,25
6,45
Begrip docenten
6,58
6,74
Kennis docenten
6,25
6,34
Begeleiding
6,01
6,19
Totaal
6,17
6,32
 
Gunstig ten opzichte van het landelijk gemiddelde
 
Ongunstig ten opzichte van het landelijk gemiddelde
 
Gemiddeld ten opzichte van het landelijk gemiddelde
 
Landelijk gemiddelde
Onderdeel Cijfer Landelijk
gemiddelde
Oordeel
Voorlichting 5,83 6,02 gemiddeld
Intake 6,08 6,18 gemiddeld
Hulpmiddelen 6,50 6,50
Aanpassingen 6,25 6,45 gemiddeld
Begrip docenten 6,58 6,74 gemiddeld
Kennis docenten 6,25 6,34 gemiddeld
Begeleiding 6,01 6,19 gemiddeld
Totaal 6,17 6,32 gemiddeld
       

© CHOI 2017

Studentenplatform

Naam platform

Contactpersoon

Telefoonnummer

Specifieke voorzieningen

Website onderwijsinstelling

www.vu.nl

Website/pagina voor studenten met een functiebeperking

www.vu.nl/functiebeperking

Brochures

Informatie voor studenten met dyslexie, een functiebeperking of een (chronische) ziekte :http://issuu.com/vuuniversity/docs/schib_informatie_brochure_2015
:
:
:
:

Intranet/digitale leeromgeving

VU-net Studeren met een functiebeperking
Informatie binnen VU-net en agenda- en nieuwsitems

>Waar is deze informatie te vinden?<

Markten/open dagen/infoavonden

Bachelorvoorlichtingsdagen in november en februari

Overige middelen voor inlichten studenten

Twitter, lichtkrant, Ad Valvas

Studiekeuzecentrum

Studiekeuzegesprek

Uitgenodigd voor studiekeuzegesprek

-

>Zo ja, procedure<

-

Functiebeperking besproken tijdens studiekeuzegesprek

-

Intakegesprek

Melding functiebeperking

Bij aanmelding VU

Mogelijkheid intakegesprek

-

Automatisch uitgenodigd?

-

Met wie contact opnemen voor intakegesprek?

Wie voert het intakegesprek?

Hoe voorzieningen/aanpassingen aanvragen?

Wat levert een gesprek op?

-

Fysieke toegankelijkheid

Fysieke voorzieningen

Ringleidingen
Mindervalidentoiletten
Liften en heffers
Persoonlijk kluisje
Rustruimte
www.vu.nl/voorzieningen

ICT-hulpmiddelen

Dragon
www.vu.nl/voorzieningenDigitale toegankelijkheid

Website digitaal toegankelijk

-

Digitale leeromgeving digitaal toegankelijk

-

Begeleiding

Specifieke begeleiding

Studiemaatjes
Begeleiding voor studenten met ASS
Themabijeenkomsten


Cursussen en trainingen

Trainingen door de studentenpsychologen
Andere voorzieningen

Deskundigheid

Scholing docenten op gebied van functiebeperkingen

Ja
Opgenomen in de BKO

Scholing van ondersteunend personeel op gebied van functiebeperkingen

-

OP & OOP op de hoogte van beleid omtrent functiebeperkingen

Ja

Leerroutes

Gebruik van flexibele leerroutes

-

Gebruik aanpassingen in programma voor student met functiebeperking

-

Toetsing en examinering

Standaardaanpassingen toetsen

Ja

Waarborgen kwaliteit en continuïteit

Procotol voorzieningen studenten met functiebeperking

Ja
OER e.d.

Beleidsdocument studeren met een functiebeperking

Ja
www.vu.nl/functiebeperking

Plannen/projecten/pilots voor nieuwe voorzieningen

-
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies