Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Hotelschool Den Haag

Den Haag

Algemene gegevens

Bezoekadres

geen gegevens geleverd door instelling in 2012


Postadres

geen gegevens 2012 beschikbaar

Den Haag
geen gegevens geleverd door instelling in 2012

Aantal studenten

Gegevens contactpersoon voor studenten met een functiebeperking

geen gegevens geleverd door instelling in 2012

070 3512481
rec@hotelschool.nl

Studentenplatform

Naam platform

Contactpersoon

Telefoonnummer

Specifieke voorzieningen

Website onderwijsinstelling

Website/pagina voor studenten met een functiebeperking

Brochures

geen gegevens geleverd door instelling in 2012:
:
:
:
:

Intranet/digitale leeromgeving

geen gegevens geleverd door instelling in 2012

>Waar is deze informatie te vinden?<

Markten/open dagen/infoavonden

Overige middelen voor inlichten studenten

Studiekeuzecentrum


geen gegevens geleverd door instelling in 2012


Studiekeuzegesprek

Uitgenodigd voor studiekeuzegesprek

-

>Zo ja, procedure<

-

Functiebeperking besproken tijdens studiekeuzegesprek

-

Intakegesprek

Melding functiebeperking

Mogelijkheid intakegesprek

-

Automatisch uitgenodigd?

-

Met wie contact opnemen voor intakegesprek?

Wie voert het intakegesprek?

Hoe voorzieningen/aanpassingen aanvragen?

Wat levert een gesprek op?

-

Fysieke toegankelijkheid

Fysieke voorzieningen

geen gegevens geleverd door instelling in 2012
ICT-hulpmiddelen

geen gegevens geleverd door instelling in 2012
Digitale toegankelijkheid

Website digitaal toegankelijk

-

Digitale leeromgeving digitaal toegankelijk

-

Begeleiding

Specifieke begeleiding

geen gegevens geleverd door instelling in 2012
Cursussen en trainingen

geen gegevens geleverd door instelling in 2012
Andere voorzieningen

Deskundigheid

Scholing docenten op gebied van functiebeperkingen

-
-

Scholing van ondersteunend personeel op gebied van functiebeperkingen

-

OP & OOP op de hoogte van beleid omtrent functiebeperkingen

-

Leerroutes

Gebruik van flexibele leerroutes

-

Gebruik aanpassingen in programma voor student met functiebeperking

-

Toetsing en examinering

Standaardaanpassingen toetsen

-

Waarborgen kwaliteit en continuïteit

Procotol voorzieningen studenten met functiebeperking

-

Beleidsdocument studeren met een functiebeperking

-

Plannen/projecten/pilots voor nieuwe voorzieningen

-
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies