Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Hogeschool Driestar Educatief

Gouda

Algemene gegevens

Bezoekadres

Burgemeester Jamessingel 2
2803 PD
Gouda
tel. 0182 540333

Postadres

Postbus 368
2800 AJ
Gouda

Aantal studenten

15.0

Gegevens contactpersoon voor studenten met een functiebeperking

Mw. Biemond
Coordinator studie & ziekte (Csz)
tel. 0182 540333
m.biemond@driestar-educatief.nl

2e contactpersoon
G. Heino
g.heino@driestar-educa
tief.nl
Studentenoordeel
Voorlichting
6.4
6.2
Intake
6.6
6.3
Hulpmiddelen
6.8
6.6
Aanpassingen
7.1
6.4
Begrip docenten
7.0
6.7
Kennis docenten
6.5
6.2
Begeleiding
6.0
6.1
Totaal
6.6
6.4
 
Gunstig ten opzichte van het landelijk gemiddelde
 
Ongunstig ten opzichte van het landelijk gemiddelde
 
Gemiddeld ten opzichte van het landelijk gemiddelde
 
Landelijk gemiddelde
Onderdeel Cijfer Landelijk
gemiddelde
Oordeel
Voorlichting 6.4 6,5 gemiddeld
Intake 6.6 6,7 gunstig
Hulpmiddelen 6.8 6,8 gunstig
Aanpassingen 7.1 6,1 gunstig
Begrip docenten 7.0 6,1 gunstig
Kennis docenten 6.5 6,1 gunstig
Begeleiding 6.0 6,1 gemiddeld
Totaal 6.6 6,2 gunstig
       

© CHOI 2013

Studentenplatform

Naam platform

geen gegevens geleverd door instelling in 2012

Contactpersoon

geen gegevens geleverd door instelling in 2012

Telefoonnummer

geen gegevens geleverd door instelling in 2012

Specifieke voorzieningen

Website onderwijsinstelling

www.driestar-educatief.nl

Website/pagina voor studenten met een functiebeperking

www.driestar-hogeschool.nl/page/288

Brochures

Informatie voor studenten met handicap/chronischeziekte/functiebeperking
Vertrouwenspersonen
Individuele begeleiding (te vinden op studentenadministratie en folderrekken)

Intranet/digitale leeromgeving

Algemene informatie over ondersteuning bij studie en handicap/chronische ziekte/functiebeperking

>Waar is deze informatie te vinden?<

De website

Markten/open dagen/infoavonden

Eerste- en tweedejaarsstudenten krijgen informatie bij introductieweek door coordinator

Overige middelen voor inlichten studenten

Via studieloopbaanbegeleiders, studiemaatje en klassenvertegenwoordigersoverleg

Studiekeuzecentrum

geen gegevens geleverd door instelling in 2012

Studiekeuzegesprek

Uitgenodigd voor studiekeuzegesprek

Ja

>Zo ja, procedure<

Alle aangemelde studenten krijgen gesprek en worden ook naar beperking gevraagd. Zo nodig krijgen ze een uitnodiging om te praten over studiekeuze & eventuele ondersteuning.

Functiebeperking besproken tijdens studiekeuzegesprek

Ja

Intakegesprek

Melding functiebeperking

geen gegevens geleverd door instelling in 2012

Mogelijkheid intakegesprek

Ja

Automatisch uitgenodigd?

geen gegevens geleverd door instelling in 2012

Met wie contact opnemen voor intakegesprek?

Met coördinator studie & ziekte

Wie voert het intakegesprek?

Met coordinator studie & ziekte. Soms met studieloopbaanbegeleider erbij

Hoe voorzieningen/aanpassingen aanvragen?

Student wordt benaderd, maar kan zelf ook contact opnemen met de coordinator

Wat levert een gesprek op?

Alle mogelijke begeleiding en aanpassingen die passen bij de beperking

Fysieke toegankelijkheid

Fysieke voorzieningen

Lift + liftsleutel
Speciale stoelen of zitbal
Rustkamer + rustbed
Ringleiding in aula
Diverse computerprogramma's met aanpassingen

ICT-hulpmiddelen

Vooleessoftware in Adobe
Vergroting van lettergrootte in Adobe

Digitale toegankelijkheid

Website digitaal toegankelijk

geen gegevens geleverd door instelling in 2012

Digitale leeromgeving digitaal toegankelijk

geen gegevens geleverd door instelling in 2012

Begeleiding

Specifieke begeleiding

Individuele begeleiding bij lichte psychische problemen
Studiemaatjesproject

Cursussen en trainingen

Gratis onderzoek naar dyslexie en oefentips om de verplichte taaltoets te halen
Extra ondersteuning om de verplichte rekentoets te halen
Sollicitatietraining
SOVA training
Faalangstbegeleiding

Andere voorzieningen

Individuele begeleiding bij psychische problematiek

Deskundigheid

Scholing docenten op gebied van functiebeperkingen

Training voor studieloopbaanbegeleiders over begeleiding van studenten met een functiebeperking
Presentatie door Csz

Scholing van ondersteunend personeel op gebied van functiebeperkingen

Presentatie door Csz

OP & OOP op de hoogte van beleid omtrent functiebeperkingen

geen gegevens geleverd door instelling in 2012

Leerroutes

Gebruik van flexibele leerroutes

Alleen op het gebied van vakkenpakketten

Gebruik aanpassingen in programma voor student met functiebeperking

geen gegevens geleverd door instelling in 2012

Toetsing en examinering

Standaardaanpassingen toetsen

Extra tijd bij tentamens voor studenten met dyslexie, ADHD etc.

Waarborgen kwaliteit en continuïteit

Procotol voorzieningen studenten met functiebeperking

In OER

Beleidsdocument studeren met een functiebeperking

Opgenomen in algemeen beleidsplan

Plannen/projecten/pilots voor nieuwe voorzieningen

geen gegevens geleverd door instelling in 2012
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies