Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Verslagen regiobijeenkomsten Studeren met psychische klachten najaar 2016

03 oktober 2016
Verslagen regiobijeenkomsten Studeren met psychische klachten najaar 2016
">
Tijdens de regiobijeenkomsten over studeren met psychische klachten op 29 september, 4 en 6 oktober 2016 stond de samenwerking tussen onderwijs en hulpverlening centraal. Naast studenten en professionals uit het onderwijs kwamen ook professionals uit de hulpverlening aan het woord. Alle verslagen, presentaties, relevante documenten en interessante links komen op deze pagina bij elkaar.

Binnen het hoger onderwijs neemt het aantal studenten dat psychische klachten rapporteert toe. Zowel binnen de instellingen als onder de studenten zelf leven er veel vragen over hoe hiermee om te gaan. Wat is er nodig om studenten met psychische klachten succesvol te laten studeren?

Inventarisatie onder decanen en studieadviseurs

Handicap + studie inventariseerde bij studentendecanen en studieadviseurs wat knelpunten en succesfactoren zijn (zie rechts onder downloads). Voor goede begeleiding is duidelijkheid over de rol van het onderwijs noodzakelijk en is goede interdisciplinaire samenwerking tussen onderwijs en hulpverlening/GGZ essentieel en gewenst. Wat mag verwacht worden van onderwijsinstelling en welke kennis en samenwerking met de hulpverlening/GGZ is nodig?

Ook het onderzoek van Profielen - blad van de Hogeschool Rotterdam - naar (on)geluk geeft veel informatie (september 2016). Meer dan 6.000 studenten vulden de vragenlijst in. Wat het meest opvalt, zijn de aantallen. Deze lopen ongeveer gelijk met de landelijke cijfers, maar als je ze terugbrengt naar klassen is het indrukwekkend. Zeven procent van de studenten vindt zichzelf depressief, dat zijn twee tot drie mensen per klas. Zes procent slikt of slikte antidepressiva. Een kwart van alle studenten heeft ooit overwogen een einde aan zijn leven te maken, een procent heeft het afgelopen jaar daadwerkelijk een poging gedaan. Zie verder: http://profielen.hr.nl/2016/het-grote-hr-ongeluksonderzoek/

Gezamenlijk 5-puntenplan opstellen

Tijdens de regiobijeenkomsten deelden studenten hun ervaringen en kwamen experts aan het woord om ons aan het denken te zetten over de ontwikkelingen in de GGZ en de maatschappij. Ook waren er goede voorbeelden van interdisciplinaire samenwerking tussen onderwijs en hulpverlening. Zoals gebruikelijk bij de regiobijeenkomsten stond het uitwisselen van ervaring en kennis centraal. Aan het einde van elke regiobijeenkomst werd een 5-puntenplan opgesteld voor verbeterde begeleiding van studenten met psychische klachten.

Regiobijeenkomst bij Universiteit Leiden, 29 september 2016

Verslag regiobijeenkomst Leiden (PDF)

Presentatie Luc Nibbeling en Elisa Zondervan van ISO over onderzoek naar de stand van zaken studentpsychologen (PDF)

Presentatie Emile Dingjan, studentenpsycholoog bij Universiteit (PDF)

Top 5 actiepunten voor verbeterde begeleiding van studenten met psychische klachten (PDF)

Regiobijeenkomst bij Saxion in Deventer, 4 oktober 2016

Verslag regiobijeenkomst Deventer (PDF) 

Presentatie Luc Nibbeling en Elisa Zondervan van ISO over onderzoek naar de stand van zaken studentpsychologen (PDF) 

Presentatie Hermanja Hage-Kok, GZ-psycholoog (PDF)

Presentatie Jos de Vries, trajectbegeleider bij Universitair Centrum Psychiatrie in Groningen, afdeling psychosen (PDF) 

Top 5 actiepunten voor verbeterde begeleiding van studenten met psychische klachten (PDF)

Regiobijeenkomst bij Technische Universiteit Eindhoven, 6 oktober 2016

Verslag regiobijeenkomst Eindhoven (PDF)

Presentatie Marlon Goos, studentendecaan NHTV (PDF)

Presentatie Jim van Os, hoogleraar psychiatrie Maastricht UMC (PDF)

Presentatie Barbara Kerkhofs, basispsycholoog GGzE/GGZ-adviseur Summa College (PDF)

Top 5 actiepunten voor verbeterde begeleiding van studenten met psychische klachten (PDF)

 

Meer over dit onderwerp

Trainingen en bijeenkomsten

Het is belangrijk dat onderwijsinstellingen deskundigheid over functiebeperkingen, voorzieningen en hulpmiddelen bevorderen. Zo kunnen (direct) betrokken medewerkers beter signaleren, begeleiden en doorverwijzen, zodat de studeerbaarheid voor de student verbetert.

Nieuws

Studeren met psychische problemen

16-11-2016
Handicap + studie kijkt terug op geslaagde regiobijeenkomsten over studeren met psychische klachten afgelopen najaar. Er was onder andere aandacht voor de samenwerking tussen onderwijs en hulpverlening en er was ruimte voor uitwisseling. Gezamenlijk werd gewerkt aan een 5-punten-plan voor verbeterde begeleiding van studenten. Tijdens één van de workshops tijdens ons congres op 12 december a.s. werken we verder aan dit actieplan.
Lees verder over: Studeren met psychische problemen >>
Overzicht nieuws >>
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies