Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Informatievoorziening laaggewaardeerd door studenten+

29 augustus 2016
Informatievoorziening laaggewaardeerd door studenten+
">
Studenten met een functiebeperking waarderen de informatievoorziening en voorlichting door de instellingen voor hoger onderwijs nog altijd laag. Dit blijkt uit de Nationale Studenten Enquête. Net als eerder zijn de studenten+ dit jaar zeer kritisch over de informatievoorziening en voorlichting door de instellingen.
Bijgaande tabel (zie hiernaast bij downloads) toont het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-5) dat studenten met een functiebeperking geven in de Nationale Studenten Enquête augustus 2016 over de voorlichting en informatievoorziening rond studeren met een handicap of beperking bij de opleiding, bijv. brochures, studiegids, studentenstatuut en examenreglement.
Naast informatievoorziening en voorlichting beoordeelden de studenten+ de hoger onderwijsinstellingen ook op de volgende elementen: aanpassingen in het onderwijs, speciale begeleiding tijdens de studie, begrip van docenten en/of andere medewerkers, beschikbare hulpmiddelen en faciliteiten en opvang door de instelling bij start studie).  

Ook de LSVb doet jaarlijks onderzoek naar de voorlichting van universiteiten en hogescholen via opleidingspagina’s. LSVb constateert dat de voorlichting ondanks grote verbeteringen nog veel te wensen over laat.
Zie: bericht LSVb Voorlichting aankomende studenten is nog niet op peil (augustus 2016).

Vooral informatie over de begeleiding van studenten met een beperking en met wie zij contact kunnen opnemen binnen de onderwijsinstelling is nodig.
Zie: Voorlichtingsonderzoek LSVb 2016-2017, Betere Voorlichting, Betere Keuze, Betere Match.

Hoger onderwijsinstellingen geven zelf ook aan behoefte te hebben aan verbetering van hun informatievoorziening. Handicap + studie onderzocht hoe studenten+ graag geïnformeerd willen worden en ontwikkelt momenteel een checklist met tips voor de instellingen om hen te helpen bij het op orde krijgen van hun informatievoorziening en voorlichting.

 

Meer over dit onderwerp

Informatievoorziening en voorlichting

Een goede inhoudelijke voorlichting en informatievoorziening aan studenten is cruciaal voor het vormen van een duidelijk beeld van de opleiding, zodat zij een verantwoorde studiekeuze kunnen maken.
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies