Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Utopia in onderwijs

01 juni 2013
Utopia in onderwijs
">
Tijdens het congres 'Is Universal Design in Education any of my business?' op 12 en 13 maar in Dublin werden een aantal oplossingen aangereikt die erg inspirerend zijn, maar erg duur of tijdrovend om na te doen in Nederland. Een kijkje in Utopia.

Assistent voor goed digitaal onderwijs

Blended learning, de combinatie van digitaal en traditioneel onderwijs. Hoe je dat als docent optimaal inricht, is lastig, vooral als je als docent geen doctoraal in onderwijskunde hebt. Op het University College Dublin bieden ze daar een oplossing voor. Onderwijskundige assistenten leveren docenten per module 40 tot 60 uur ondersteuning om Blackboard zó in te richten dat het aansluit bij de colleges en opdrachten. De assistent onderzoekt hoe de functies in Blackboard (zoals bijvoorbeeld het forum) ingezet moeten worden om zo een goede combinatie te maken van online en offline leren. Daarnaast heeft deze assistent verstand van toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid en helpt hij de docent ook bij het design en de vormgeving van de blackboardcursus. Het team van assistenten wijst docenten er bijvoorbeeld steeds op dat zij via Word toegankelijke PDF’s kunnen maken die door iedereen gebruikt kunnen worden. Op deze manier is het bijna gemakkelijk om Universal Design toe te passen in Blackboard.

Hybrid book

De bibliotheek van de Masaryk Universiteit uit Brno, Tsjechië ontwikkelde een digitaal boek waar de meeste gehandicaptenorganisaties alleen maar kunnen dromen. De Engelstalige boeken van deze universiteit worden op verzoek van studenten met een visuele of auditieve beperking omgezet naar een hybrid boek.

In deze hybrid boeken zijn films met internationale en Tsjechische gebarentaal opgenomen, daarnaast is er een geluidsspoor zodat het boek voorgelezen kan worden. Een leesregel loopt mee met het geluid. Studenten die daar behoefte aan hebben kunnen de opmaak en de kleur van de tekst en de achtergrond aanpassen.

Het liefst maakt de Masaryk Universiteit de boeken beschikbaar voor alle studenten, zodat iedereen zijn eigen manier van lezen kan kiezen. Voorlopig is dat in verband met de copyrights nog niet mogelijk. Daarnaast gaat het nog even duren voordat alle boeken uit de bibliotheek van Brno omgezet zijn. Het maken van één hybrid book kost namelijk 3 weken.

Intake voor studenten met belemmeringen in de informatieverwerking

Op het University College Dublin hebben studenten met bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie en ADHD meer kans om te slagen voor hun eerstejaarsvakken. Hiervoor moeten zij wel meedoen aan het uitgebreide intakeprogramma van de universiteit. Het programma is afgeleid van de reguliere diensten die de universiteit aanbiedt aan al haar studenten: cursussen in academisch schrijven, plannen, samenwerken, enz. Een typisch voorbeeld van Universal Design.

De studenten beginnen met een intakegesprek en een needsassessment. Hierin wordt vastgelegd welke belemmeringen de student heeft en welke voorzieningen gedaan worden door de universiteit. Ook is het een eerste kennismaking met de studie, waarbij gekeken wordt of de student inderdaad een goed beeld heeft van de opleiding. Hierin is het intakegesprek hetzelfde als dat van andere aankomende studenten.

Is de student hierna nog steeds van plan om de opleiding te volgen, dan kan hij 5 korte trainingen volgen waarin getraind wordt op academische vaardigheden. Deze trainingen zijn afgeleid van de trainingen van het studiecentrum van de universiteit en hebben bijvoorbeeld betrekking op planning en academisch schrijven.

De uitgebreide intake is afgelopen jaar voor het eerst gedaan. Uit de eerste resultaten blijkt dat hoe meer trainingen de studenten hebben gevolgd, hoe meer vakken ze halen. Het programma is daarom tot nog toe een succes en gaat voorlopig elk jaar uitgevoerd worden.

 

Meer over dit onderwerp

Ervaringen met UDL

Onderwijs dat voor iedereen toegankelijk is, dat is wat dr. Frances Smith zo aanspreekt aan Universal Design for Learning (UDL). Als professor aan de George Washington University heeft ze veel ervaring met het implementeren van UDL binnen onderwijsinstellingen. Haar advies: “Start where you feel comfortable!”

Universal Design for Learning

Toegankelijk inclusief hoger onderwijs door bij de ontwikkeling van onderwijs rekening te houden met verschillen in leerstijlen, talenten en mogelijke belemmeringen zodat er ruimte is voor elk studerend talent. Dat is het idee achter Universal Design for Learning (UDL).
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies