Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Handicap + studie vandaag in gesprek met OCW over toegankelijkheid onderwijs

02 juni 2016
Handicap + studie vandaag in gesprek met OCW over toegankelijkheid onderwijs
">
Naar aanleiding van de monitorrapportage over de ontwikkelingen in studiekeuze, studiegedrag en studiefinanciering in het jaar 2015 - die 18 april jl. naar de Tweede Kamer ging - overlegden Expertisecentrum handicap + studie en een aantal studentendecanen vandaag bij het ministerie van OCW over de toegankelijk van het onderwijs voor studenten met een functiebeperking.

Expertisecentrum handicap + studie benadrukte in dit verband al eerder de cumulatie van overheidsmaatregelen die voor studenten met een functiebeperking heeft plaatsgevonden de afgelopen jaren. 

De Volkskrant meldde vandaag in het artikel 'Het leenstelsel staat nog recht overeind' dat de Tweede Kamer tijdens een evaluatiedebat over het leenstelsel verdeeld was. Tegenstanders benadrukten bij de negatieve effecten van het nieuwe stelsel onder andere  dat er minder aanmeldingen zijn van studenten met een handicap. De minister heeft toegezegd onderzoek te gaan doen naar de oorzaken hiervan. Handicap + studie zal hierover berichten zodra er gegevens bekend zijn.

 

Downloads

JPG 0,14 Mb.

Nieuws

Instroom studenten met een beperking gedaald door invoering studievoorschot?

19-04-2016
Op 18 april jl. stuurde de minister van OCW de monitorrapportage 2015 over de ontwikkelingen in studiekeuze, studiegedrag en studiefinanciering in het jaar 2015 naar de Tweede Kamer. Hierin wordt een daling van instroom van studenten met een functiebeperking geconstateerd. Expertisecentrum handicap + studie benadrukt in dit verband de cumulatie van overheidsmaatregelen die voor studenten met een functiebeperking heeft plaatsgevonden de afgelopen jaren.
Lees verder over: Instroom studenten met een beperking gedaald door invoering studievoorschot? >>
Overzicht nieuws >>
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies