Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Zuyd Hogeschool tevreden over projectleiding handicap + studie!

30 mei 2016
Zuyd Hogeschool tevreden over projectleiding handicap + studie!
">
Expertisecentrum handicap + studie verzorgt bij Zuyd Hogeschool de projectleiding rond de implementatie van het beleid studeren met een functiebeperking. Mare de Groot - hoofd Dienst Studentzaken - vertelt waarom en wat dat oplevert. Zij is positief over handicap + studie als partij met verstand van zaken en een goed netwerk!

Waarom heeft Zuyd voor handicap + studie gekozen?

“Mede door de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) stond beleid studeren met een beperking hoog op de agenda. Er was het besef dat we te weinig expertise in huis hadden. Een extern projectleider kon zorgen voor versnelling en de benodigde deskundigheid. Handicap + studie kon dat  bieden als professionele partij met expertise op het onderwerp Studeren met een beperking.”

Wat heeft het project opgeleverd?

“Er was een goede verbinding tussen de expertise die handicap + studie inbracht en de kennis over de organisatie, die de beleidsmedewerker van de Dienst Studentzaken inbracht als projectsecretaris. Dat heeft goed gewerkt. Door het project is het bewustzijn versterkt in de opleidingen en is de organisatie breed doordrongen van het belang van het onderwerp. Veel medewerkers hebben nu meer kennis door de deskundigheidsbevordering die georganiseerd is. En er is meer zicht gekomen op de kennis en ervaring die we als Zuyd in huis hebben binnen de verschillende geledingen. Dit alles leidt tot betere begeleiding van studenten met een beperking. Het bewustzijn is op alle niveaus gegroeid: van CvB tot docent en binnen alle locaties, faculteiten en opleidingen. Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten. Een aandachtspunt voor het vervolgproject van  handicap + studie is rekening houden met het uiteenlopende niveau van de medewerkers bij trainingen.”

Mare de Groot noemt de volgende succesfactoren:

  • De combinatie van een externe projectleider en interne projectsecretaris.
  • Een serieus project met budget en uren.
  • Een goed projectplan en een goede projectleider.
  • Tussentijds goede terugkoppeling over voortgang en resultaten.
  • Een externe projectleider wordt niet afgeleid of ondergesneeuwd door de dagelijkse hectiek van de onderwijsinstelling.
  • Handicap + studie had de benodigde focus en toegewijde aandacht.
  • Handicap + studie heeft kennis van zaken en weet wat er landelijk (op andere hoger onderwijsinstellingen) en bij het ministerie speelt.
    Je hoeft zelf niet op zoek naar de kennis; die vlieg je heel gericht in.

De up-to-date kennis over het onderwerp, over wet- en regelgeving en inzicht en overzicht m.b.t. landelijke ontwikkelingen vormen echt een toevoegde waarde volgens Mare. Ook het projectleiderschap liep goed.

Wat is de impact van het project Studeren met een functiebeperking (SMF) voor Zuyd?

“Het project heeft bijgedragen aan de missie van de Dienst Studentzaken en de studentgerichtheid van Zuyd. Zuyd heeft de ITK behaald en daar heeft het project een bijdrage aan geleverd!
En over het algemeen: het bewustzijn is echt vergroot en is meer focus t.a.v. de studiebegeleiding.”

Zou je andere hogescholen aanraden om handicap + studie te betrekken bij (implementatie van) SMF? Wat zou je dan zeggen over handicap + studie?

“Als je het intern niet kunt organiseren is een externe partij  een goede oplossing. Dat helpt bij het versnellen van het proces. Met handicap + studie zit er een partij aan tafel met goede kennis van zaken, een goed netwerk. Daarmee kom je verder als onderwijsorganisatie!”

 

Meer over dit onderwerp

Onze dienstverlening

Expertisecentrum handicap + studie werkt samen met hogescholen en universiteiten om de toegankelijkheid van het onderwijs te verbeteren. Dit doen we bijvoorbeeld door trainingen en (beleids)advies op maat te geven, expertisemiddagen te organiseren en kennis uit te wisselen. Hieronder vindt u een overzicht van onze diensten.

Advies en ondersteuning

Expertisecentrum handicap + studie adviseert over beleid ten aanzien van allerlei onderwerpen die betrekking hebben op studeren met een functiebeperking. We leveren advies op maat, in samenwerking met de benodigde betrokkenen van de onderwijsinstelling.

Projecten

Handicap + studie voert vier verschillende soorten projecten uit. Hieronder wordt van elk soort project een beschrijving gegeven.
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies