Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Verdringing op de arbeidsmarkt ook voor hoger opgeleiden met een handicap of chronische ziekte?

04 mei 2016
Verdringing op de arbeidsmarkt ook voor hoger opgeleiden met een handicap of chronische ziekte?
">
De Wet Banenafspraak pakt niet voor iedereen positief uit. Dit kwam aan de orde tijdens de uitzending van het KRO-NCRV programma De Monitor op 1 mei jl. De wet leidt zelfs tot verdringing op de arbeidsmarkt tussen mensen met een handicap, aldus de makers. Een concurrentie die de politiek juist wil voorkomen. Geldt dit ook voor hoger opgeleiden op de arbeidsmarkt? Expertisecentrum handicap + studie hoort hier graag ervaringen over.

Wet Banenafspraak

De Wet banenafspraak is onderdeel van de Participatiewet en moet mensen met een arbeidsbeperking aan een baan helpen. Tot 2026 moeten er 125.000 banen worden gecreëerd voor mensen met een functiebeperking, waarvan 100.000 bij het bedrijfsleven en 25.000 bij de overheid. Deze afspraak geldt alleen voor het doelgroepregister: die mensen met een arbeidsbeperking die niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Dit naar oordeel van het UWV. 

Quotumwet

Zijn er eind 2016 onvoldoende banen gerealiseerd, dan treedt in 2017 een wettelijk quotum in werking: elke werkgever met 25 of meer werknemers in dienst, wordt verplicht arbeidsplaatsen aan te bieden aan mensen met een functiebeperking. Gebeurt dit niet dan kan de werkgever een boete verwachten. De exacte invulling van deze verplichting wordt, áls deze wordt ingevoerd, bepaald in 2016. 

Concurrentie?

De Quotumwet gaat uit van een andere doelgroep dan de banenafspraak. Ook mensen met een handicap die met wat ondersteuning wel in staat zijn het minimumloon te verdienen, tellen mee voor het quotum. Hiermee wil de Tweede Kamer ‘concurrentie’ tussen de verschillende doelgroepen voorkomen.  

De vraag is of deze concurrentie niet al bestaat. Als gevolg van de Banenafspraak en de Quotumwet ontstaan juist verschillende groepen: mensen die onder beide regelingen vallen, mensen die alleen onder het quotum vallen en mensen die buiten beide regelingen vallen. Tot 2017 ligt de focus van de wet op mensen die ingeschreven staan in het doelgroepenregister en dus niet het minimumloon kunnen verdienen. Voor de andere groepen mensen met een arbeeidsbeperking  kan het daardoor nog lastiger zijn een baan te vinden.Het College voor de Rechten van de Mens waarschuwt in de uitzending van De Monitor dan ook dat ‘de Participatiewet te krap is bemeten wat in strijd is met het VN-Gehandicaptenverdrag. Al met al lijkt de Wet banenafspraak daarmee tot ongelijke kansen voor verschillende mensen met een arbeidsbeperking te leiden.

Ongelijke kansen voor hoogopgeleiden?

Handicap + studie vraagt zich af in hoeverre hoogopgeleiden nadeel ondervinden van de banenafspraak en of er sprake is van verdringing. Wil je jouw ervaringen hierin delen, mail naar: algemeen@handicap-studie.nl of bel via 073 6800783.

 

Meer over dit onderwerp

Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies