Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Eerste Kamer unaniem akkoord met ratificatie VN Verdrag

13 april 2016
Eerste Kamer unaniem akkoord met ratificatie VN Verdrag
Eerste Kamer unaniem akkoord met ratificatie VN Verdrag">
Gisteravond heeft de Eerste Kamer de wetsvoorstellen inzake de ratificatie van het VN Gehandicaptenverdrag aanvaard. Het Verdrag regelt dat iedereen, met of zonder een beperking, volwaardig kan deelnemen aan de samenleving. Staatssecretaris Van Rijn noemde het een 'historische dag'

Akkoord

Dat toegankelijkheid niet vanzelfsprekend is, bleek gisteren tijdens de vergadering van de Eerste Kamer. De gehandicapten die naar Den Haag waren gekomen om de vergadering bij te wonen, konden niet op de publieke tribune komen.

Nederland is een van de laatste landen die het VN Verdrag nog moest ratificeren. De weg naar ratificatie verliep niet zonder slag of stoot: tijdens de behandeling door de Tweede Kamer stonden de VVD en PvdA lijnrecht tegenover elkaar. Gelukkig zijn nu zowel de Tweede als Eerste Kamer akkoord met ratificatie. 

Achtergrond

Het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is een internationaal mensenrechtenverdrag, dat als doel heeft de rechten en waarden van alle personen met een handicap te beschermen, waarborgen en te bevorderen. Het verdrag streeft naar sociale inclusie, waarbij mensen met een handicap niet als hulpbehoevend worden beschouwd, maar als zelfstandige personen die, net als ieder ander, deelnemen aan de maatschappij. Er worden geen nieuwe rechten genoemd in het verdrag, maar er wordt een nadere invulling gegeven aan de verplichtingen die op Staten rusten om te voldoen aan de mensenrechten van gehandicapten, gestoeld op de visie van inclusie, persoonlijke autonomie en volledige participatie.

Het verdrag onderscheidt zich van algemene mensenrechtenverdragen door de opgenomen verplichtende elementen. Hierdoor moeten deelnemende Staten gehandicapten actief beschermen tegen de belemmeringen die zij in het dagelijks leven ondervinden.

Nederland heeft het verdrag in 2007 ondertekend. Deze ondertekening betekent dat Nederland de intentie uitspreekt zich aan het verdrag te houden. Het verdrag is dan nog niet bindend. Om te bewerkstelligen dat het verdrag bindend is, moet ratificatie (bekrachtiging) volgen. In Nederland houdt dit in dat het parlement het verdrag goedkeurt, waarna dit bekend wordt gemaakt.

Meer over dit onderwerp

Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies