Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Vanaf 2017 gebouwen verplicht toegankelijk voor gehandicapten

21 januari 2016
Vanaf 2017 gebouwen verplicht toegankelijk voor gehandicapten
">
Op 21 januari 2016 nam de Tweede Kamer met algemene stemmen het wetsvoorstel aan tot goedkeuring van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. PvdA-Kamerlid Van Dijk was de initiatiefnemer voor het in de wet vastleggen van de verplichting om openbare gebouwen en ruimten toegankelijk te maken voor mensen met een handicap. In de Tweede Kamer is achter de schermen druk onderhandeld om een meerderheid te krijgen voor dit voorstel en er is een compromis bereikt.

Het compromis komt erop neer dat bedrijven eenvoudige aanpassingen moeten doen zodat gehandicapten overal toegang hebben, maar dat wel duidelijker wordt vastgelegd dan eerder de bedoeling was wat dat in de praktijk voor de betrokken instellingen betekent. De verplichting moet ingaan per 1 januari 2017.

Rechtszaken voorkomen

Het plan dat gebouwen toegankelijk moeten zijn, komt van PvdA, GroenLinks en ChristenUnie. CDA en SGP stelden daarop voor dat in een algemene maatregel van bestuur (amvb) komt te staan welke verplichtingen de betrokken instellingen precies hebben. Daarin worden bepalingen opgenomen over wat redelijkerwijs van hen mag worden verwacht. CDA en SGP waren bang dat er anders allerlei rechtszaken zouden komen. De partijen hebben nu een akkoord bereikt over steun aan elkaars voorstellen en er is een meerderheid in de Kamer.

Historische dag

PvdA-Kamerlid Van Dijk, de initiatiefnemer van het in de wet vastleggen van de toegankelijkheid, spreekt van een historische dag voor mensen met een beperking. "Toegankelijkheid wordt de norm, ontoegankelijkheid de uitzondering." Overigens moet na de Tweede ook de Eerste Kamer nog met de nieuwe wet akkoord gaan. 
Door het aannemen van de wet (volledig: Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap) zal Nederland partij worden bij het verdrag en gebonden zijn aan alle bepalingen ervan. 

Bron

 

Meer over dit onderwerp

Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies