Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Slim beleggen

19 januari 2016
Slim beleggen
">
Slim beleggen van het thema studeren met een functiebeperking is niet eenvoudig! Hoe krijg je studeren met een functiebeperking hoger op de beleidsagenda van de onderwijsinstelling? Handicap + studie verwerkte de opbrengsten van drie regiobijeenkomsten over dit thema in een folder. Instellingen die graag ondersteuning zouden willen op dit terrein kunnen contact met ons opnemen.

Hoe krijg je docenten in beweging voor die 10% van alle studenten die studiebelemmeringen ondervinden? De studentendecaan is vaak de verantwoordelijke voor het thema. Maar om het onderwerp goed te positioneren, moet in alle lagen van de organisatie iets gebeuren. Slim beleggen dus! Van management tot studentendecaan. Van docent tot student.

Expertisecentrum handicap + studie bracht in december 2015 een folder uit met tips om studeren met een functiebeperking slimmer te beleggen en een verandering in de organisatie teweeg te brengen. Deze folder is tot stand gekomen op basis van de drie regiobijeenkomsten over dit thema in 2015.

Voor meer informatie - ook over ondersteuning bij dit onderwerp - kunt u contact opnemen met Hannelore Veltman, 06-54675596, hannelore.veltman@handicap-studie.nl

 

 

Meer over dit onderwerp

Plan

Het onderdeel ‘plan’ houdt in: het vaststellen van de doelstellingen en processen die nodig zijn om resultaat te bereiken. Dit legt u vast in een plan van aanpak. De verantwoordelijkheid voor het opstellen van het plan van aanpak kan bij diverse personen belegd zijn, zoals de studentendecaan, coördinator studeren met een functiebeperking, studieadviseur, enz. De goedkeuring van het plan dient altijd te gebeuren door het college van bestuur. Voor de inhoud van het plan is het belangrijk alle betrokkenen inspraak te geven. Slim beleggen is cruciaal!

Downloads

PDF 0,28 Mb.
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies