Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Vervolg debat VN Gehandicaptenverdrag

15 januari 2016
Vervolg debat VN Gehandicaptenverdrag
Vervolg debat VN Gehandicaptenverdrag">
Op donderdag 14 januari 2016 debatteerde de Tweede Kamer over het VN-gehandicaptenverdrag. Het debat zou aanvankelijk op 17 december 2015 plaatsvinden, maar werd uitgesteld omdat staatssecretaris Van Rijn meer tijd nodig had voor een reactie op het amendement van Otwin van Dijk (PvdA).

logo tweede kamer

Otwin van Dijk wil met zijn amendement bereiken dat de toegankelijkheid van openbare gebouwen en ruimten voor mensen met een handicap de norm wordt. Van Rijn schrijft in een reactie op het amendement dat hij de bedoeling ervan ondersteunt, maar het kabinet de voorkeur geeft aan "een praktische aanpak op lokaal en landelijk niveau, zonder dat daarbij een wettelijke norm wordt gehanteerd".

In het debat van 14 januari gaven alle partijen aan het streven naar een inclusieve, en dus toegankelijke samenleving belangrijk te vinden. Maar niet alle partijen ondersteunen het amendement. Lees hier het korte verslag van het debat.

Op 19 januari stemt de Tweede Kamer over het wetsvoorstel en de ingediende moties. 

 

Meer over dit onderwerp

Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies