Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Uitspraak CvdRM in zaak dyscalculie

10 december 2015
Uitspraak CvdRM in zaak dyscalculie
">
Het College voor de Rechten van de Mens (CvdRM) heeft een belangrijke aanbeveling gedaan met betrekking tot het aanbieden van een alternatieve WISCAT-toets. De zaak ging over de vraag of hogeschool in kwestie verboden onderscheid heeft gemaakt door de weigering een doeltreffende aanpassing te verrichten bij het afleggen van de WISCAT toets. Deze verplichte rekentoets voor studenten van de pabo is een landelijk toets, ontwikkeld door Cito en wordt digitaal aangeboden.

De feiten

Studente in deze zaak heeft de Examencommissie van de hogeschool verzocht om een schriftelijke afname van de hoofdrekentoets in plaats van digitaal, vanwege haar dyscalculie. De Examencommissie wijst dit verzoek af omdat de regelgeving van de hogeschool voorschrijft dat de toets uitsluitend digitaal mag worden gemaakt. De Cito biedt deze ook uitsluitend digitaal aan en er is geen erkend alternatief voorhanden.

Ter zitting stelt de hogeschool daarnaast dat een schriftelijke afname zou raken aan de inhoud van de exameneisen. De toetsdoelen zijn namelijk het onder tijdsdruk in de aangegeven volgorde kunnen beantwoorden van de hoofdrekenvragen. Bovendien, stelt de hogeschool, is het zelf ontwikkelen van een toets voor studenten met dyscalculie buitensporig duur.

Het Cito geeft aan dat een schriftelijke afname niet mogelijk is, omdat de resultaten van de digitale hoofdrekentoets doorwerken in het tweede gedeelte van de toets. Als de hoofdrekenvragen niet met de computer worden afgenomen, is de doorwerking in het tweede gedeelte van de (digitale) toets niet meer mogelijk en is er geen sprake meer van een betrouwbare meting. De inhoud van de exameneisen wordt dan geraakt. Het doel van de toets is volgens het Cito dus niet om te meten of een student de vragen in een hoog tempo in de gegeven volgorde kan beantwoorden, zoals de hogeschool stelt.

logo College voor de rechten van de mens

Het oordeel

Het CvdRM volgt het Cito: ‘Gelet op de wijze waarop de WISCAT-toets thans is ingericht, raakt de aanpassing aan de inhoud van de exameneisen.’ Er is dus volgens het CvdRM géén sprake van verboden onderscheid door de hogeschool. De hogeschool kan tevens geen verwijt worden gemaakt niet te hebben voldaan aan de onderzoeksplicht door niet met Cito en/of de Vereniging van Hogescholen te overleggen. Het verrichten van doeltreffende aanpassingen voor deze landelijke toets ontstijgt volgens het CvdRM het niveau van de individuele school en student. Dit is een vraag die de sector als geheel aangaat.

Aanbeveling

Het College stelt dat het in deze zaak uiteindelijk om de vraag gaat of en zo ja, onder welke voorwaarden en in welke mate, studenten met dyscalculie met behulp van aanpassingen tegemoet kunnen worden gekomen voor wat betref het toetsen van hun hoofdrekenvaardigheden. Daarom beveelt het College de hogeschool aan om in overleg te treden met de Vereniging voor Hogescholen over de mogelijkheden om een WISCAT-toets te ontwikkelen die voorziet in aanpassingen en/of hulpmiddelen voor studenten met dysclaculie, die niet raken aan de inhoud van de exameneisen.

Voor meer informatie het wettelijk kader van alternatieve toetsing, klik hier
Voor het volledig oordeel, klik hier.

Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies