Verslag regiobijeenkomst psychische klachten, 15 oktober 2015

26 oktober 2015
Verslag regiobijeenkomst psychische klachten, 15 oktober 2015
Verslag regiobijeenkomst psychische klachten, 15 oktober 2015">
Op 15 oktober vond de laatste regiobijeenkomst over het thema 'Psychische klachten' plaats bij de Hanzehogeschool in Groningen. Aanleiding voor het thema was de toename van het aantal studenten met psychische klachten in het hoger onderwijs. Hoe kunnen onderwijsinstellingen hiermee omgaan, hoe kan worden samengewerkt en geleerd van andere partijen?

Student aan het woord

Student Britt heeft tijdens haar studietijd belemmeringen ervaren door een paniekstoornis. Ze vertelt hierover en heeft daarnaast een aantal tips voor onderwijsinstellingen, hoe deze studenten hierin beter kunnen begeleiden:

  • Verandering van attitude (afhankelijk van de psychische stoornis kan het wel of misschien niet slagen, bekijk per individu);
  • Eén aanspreekpunt en betere samenwerking tussen de verschillende sleutelfiguren;
  • Aanvullende begeleiding, niet alles bij SLB-er.

Het Ambulatorium

Pim Hoek, docent(onderzoeker) en psychomotorisch therapeut, vertelt over het Ambulatorium. Het ambulatorium is een aan Windesheim verbonden begeleidings-, behandel- en kenniscentrum waar cliënten begeleid en behandeld kunnen worden door geregistreerde therapeuten en/of ouderejaars studenten van de opleiding Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie en de opleiding Logopedie. Mensen met psychische en/of psychosociale en logopedische problemen kunnen er terecht.

Een groot succes is dat docenten en studenten samen in de praktijk werken en leren. Windesheim heeft hiermee voor elkaar waar de rest mee stoeit, namelijk samenwerking tussen hulpverlening en onderwijs.

Onderwijs en hulpverlening

Lies Korevaar, Lector Rehabilitatie bij de Hanzehogeschool Groningen, vertelt over de goede en moeizame aspecten van de onderwijs- en hulpverleningswereld. De taal, cultuur en samenstelling van beide werelden zijn totaal anders en samenwerking verloopt vaak moeizaam, maar je hebt elkaar nodig. De zorgprofessional en de onderwijsprofessional moeten elkaar leren verstaan.

Stichting 113Online

Ida Vermeulen van Stichting 113Online vertelt dat 113Online een zelfstandige en onafhankelijke zorgaanbieder op het gebied van zelfmoordpreventie is. 113Online verleent online en telefonische anonieme hulp. Ze geeft aan dat als (iemand van) de instelling ernstig vermoedens heeft dat een student suïcidale gedachten heeft, het goed is in gesprek te gaan met de student. Dit zou je bijvoorbeeld kunnen doen door middel van het stellen van een 'schaalvraag'; kun je je leven nu een cijfer geven? Als er een reactie komt, kun je doorvragen.

foto Ida Vermeulen
Ida Vermeulen

Voor het uitgebreide verslag, zie downloads hiernaast.

 

Meer over dit onderwerp

Trainingen en bijeenkomsten

Het is belangrijk dat onderwijsinstellingen deskundigheid over functiebeperkingen, voorzieningen en hulpmiddelen bevorderen. Zo kunnen (direct) betrokken medewerkers beter signaleren, begeleiden en doorverwijzen, zodat de studeerbaarheid voor de student verbetert.
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies