Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Groeiend aantal studenten met een functiebeperking. Voorlichting over voorzieningen schiet nog vaak tekort

16 oktober 2015
Groeiend aantal studenten met een functiebeperking. Voorlichting over voorzieningen schiet nog vaak tekort
">
Het aandeel studenten met een functiebeperking neemt toe. In vijf jaar tijd steeg het in het hoger onderwijs van 6,5 tot 9,4 procent. De opvang, begeleiding en facilitering van deze groep gaat maar mondjesmaat vooruit en dat geldt bovendien alleen voor het hbo. Op de universiteiten lijkt het strenger geworden studieregime zijn tol te eisen. Dat staat in de Gebruikerstoets Studeren met een Handicap 2015, een jaarlijks onderzoeksrapport dat vandaag is verschenen.

Het onderzoeksrapport is gebaseerd op een landelijke enquête onder studenten met een functiebeperking. Bij de voltijd bacheloropleidingen werden ruim 22.000 studenten uit deze groep bereikt. Dyslexie, concentratieproblemen en ADHD behoren tot de meest voorkomende handicaps.

De studenten gaven hun oordelen over de manier waarop hun opleiding rekening houdt met hun beperkingen en hen het studeren mogelijk maakt. Deze oordelen vertonen alleen in het hbo lichte vooruitgang. In het wo is er sprake van stagnatie. De voorsprong die het wo enkele jaren geleden
had, is praktisch verdwenen. Gemiddeld krijgt het hbo nu een rapportcijfer 6,35 en het wo een 6,40.

Alle opleidingen zijn op drie hoofdthema’s beoordeeld:

  • Gestegen is de waardering voor de rol van hun docenten: vooral in het hbo tonen ze volgens deze groep studenten wat meer begrip en kennis van zaken dan voorheen.
  • Kritisch blijven de studenten over de voorzieningen die de opleiding ze biedt om te studeren; het gaat dan om zaken als aangepaste roosters, opdrachten of toetsen en extra tijd of herkansingen.
  • Nog lager blijft de waardering voor de voorlichting aan (aanstaande) studenten met een functiebeperking, over de mogelijkheden die er voor hen zijn. Dit versterkt het vermoeden dat het studieklimaat voor deze studenten strenger wordt, terwijl de docenten dit met hun begeleiding proberen te compenseren.

In het rapport zijn ook oordelen te vinden over individuele onderwijsinstellingen:

  • Bij de universiteiten springt Wageningen er opnieuw uit met gunstige waarderingscijfers. De Radboud Universiteit Nijmegen doet het het beste bij de grote, brede universiteiten. Vooral de Universiteit van Amsterdam scoort duidelijk lager.
  • In het HBO staan Avans in Brabant en Windesheim in Zwolle weer bovenaan bij de grote hogescholen. Bij de middelgrote hogescholen zijn de NHTV in Breda en HZ University in Vlissingen de koplopers. Maar de echte uitblinkers zijn te vinden bij de kleine hogescholen. Dit zijn twee particuliere scholen (TIO en IVA) en de kleine christelijke Driestar en Viaa.

C.H.O.I voerde dit onderzoek uit in opdracht van handicap + studie.

Voor de oordelen per universiteit en hogeschool, zie de 'Gebruikerstoets 2015'.

 

Downloads

PDF 0,87 Mb.
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies