Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Beleidsscan studeren met een functiebeperking

11 oktober 2015
Beleidsscan studeren met een functiebeperking
">
Door het invullen van deze scan krijgt u zicht op het ontwikkelingsstadium van het beleid van uw opleiding of instelling ten aanzien van studeren met een functiebeperking. De uitkomst van de scan helpt u om meer inhoud en richting te geven aan de uitvoering en doorontwikkeling van uw beleid.

Van alle studenten in het hoger onderwijs geeft 30% aan een functiebeperking te hebben, zo blijkt uit landelijk onderzoek. Tien procent van deze groep studenten ervaart studiebelemmeringen als gevolg van hun functiebeperking. Deze studenten besteden weliswaar meer tijd aan hun studie, maar halen daar niet hetzelfde resultaat uit als hun medestudenten zonder functiebeperking. Hogescholen en universiteiten voeren beleid om deze groep extra te ondersteunen. In welk stadium bevindt het beleid van uw opleiding of instelling zich? En hoe kunt u hier doelgerichter aan werken? Dat kunt u bepalen aan de hand van de beleidsscan studeren met een functiebeperking.

U bepaalt zelf wie deze scan invult. Dat kunnen zijn leden van het College van Bestuur, studentendecanen, studieloopbaanbegeleiders en andere professionals of studenten+ die zicht hebben op de uitvoering van het beleid.

Expertisecentrum handicap + studie kan u ondersteunen bij het proces dat u doorloopt bij het werken met de scan. Denk hierbij aan:

  • begeleiding bij het invullen van de scan voor een zo realistisch en objectief mogelijk beeld
  • een rol als gespreksleider bij de dialoog
  • ondersteuning bij het opstellen van een plan van aanpak 
  • implementatie van een plan van aanpak.

Bij interesse kunt u contact opnemen met Judith Jansen (06-54675612,
judith.jansen@handicap-studie.nl) of Marian de Groot (06-12509670,
marian.degroot@handicap-studie.nl).
Meer over dit onderwerp

Check

De uitgevoerde activiteiten worden geëvalueerd in relatie tot de gemaakte plannen. In deze fase verzamelt u informatie over studeren met een functiebeperking binnen de opleiding of instelling. Hierbij zijn doelstellingen uit het plan van aanpak leidend. Het is goed om informatie van verschillende betrokkenen te verzamelen: professionals uit de eigen organisatie, externe partners (NVAO, handicap + studie), en studenten+. Ook feiten, zoals aantallen studenten met voorzieningen/aanpassingen, cijfers met betrekking tot studiesucces van studenten+ etc., kunnen ondersteunend zijn bij het doen van de check.

Nieuws

Best practice verantwoording over studeren met een functiebeperking in ITK

16-10-2017
De tweede ronde instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) is van start gegaan. Bij de ITK moeten instellingen zich onder andere verantwoorden over het beleid studeren met een beperking en de voorzieningen die geboden worden aan studenten met een beperking. Ter voorbereiding hierop heeft de Hanzehogeschool in het voorjaar van 2017 ervaring opgedaan met de beleidsscan/audit van Expertisecentrum handicap + studie. Paul van der Wijk (CvB Hanzehogeschool Groningen) en Lies Korevaar (lector Rehabilitatie Hanzehogeschool Groningen) zien deze beleidsscan als een best practice.
Lees verder over: Best practice verantwoording over studeren met een functiebeperking in ITK >>
Overzicht nieuws >>
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies