Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Forse verschillen individuele studietoeslag

04 juli 2015
Forse verschillen individuele studietoeslag
Forse verschillen individuele studietoeslag">
Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Studenten met een functiebeperking kunnen vanaf die datum een individuele studietoeslag aanvragen bij de gemeente waar zij staan ingeschreven.

Tot 2015 hadden studenten recht op een studieregeling op grond van de nieuwe Wajong (2010-2015), die 25% bedroeg van het Wettelijk Minimumloon. Deze studietoeslag kon worden aangevraagd bij het UWV.

Door de komst van de Participatiewet is dit veranderd. Studenten kunnen nu geen studietoeslag meer aanvragen bij het UWV, maar moeten naar de gemeente. De studietoeslag van de Wajong is namelijk vervangen door de individuele studietoeslag (artikel 36b Participatiewet), welke moet worden aangevraagd bij de gemeente waar de student staat ingeschreven.

De achterliggende gedachte van de studieregeling is dat het voor studenten met een functiebeperking lastig is een studie te combineren met een bijbaan. De regeling biedt hiervoor een financiële compensatie. 

foto van geldbiljetten 

De hoogte van deze compensatie verschilt echter erg per gemeente. NRC Handelsblad deed hier onderzoek naar en concludeerde dat studenten uit Amsterdam, Lisse en Noordwijk 340 euro per maand krijgen, terwijl studenten uit Leeuwarden slechts recht hebben op 42 euro per maand.

Zie voor het volledige artikel 'Studietoeslag fors lager voor gehandicapten' uit NRC Handelsblad van woensdag 1 juli 2015 de bijlage hiernaast.

 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies