Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

UDL Event

15 juni 2015
UDL Event
">
‘Be stubborn about your goals, and flexible about your methods.’ De aanwezigen bij het UDL event van handicap + studie zullen deze quote voortaan linken aan het framework UDL, wat staat voor ‘Universal Design for Learning’. Handicap + studie organiseerde dit event om de documentaire ‘UDL is de norm’ te lanceren. Tijdens het event leerden de deelnemers meer over het framework UDL, kwamen inspirerende voorbeelden aan bod en was er volop ruimte voor ontmoeting.

foto UDL event

Diversiteit en UDL

UDL gaat uit van verschillen tussen mensen waarbij de diversiteit van de studentenpopulatie de norm is. Het gedachtegoed komt uit de architectuur en designwereld, waarbij tijdens het ontwerp al rekening wordt gehouden met de eindgebruiker. Die eindgebruiker is niet een ‘average user’, een standaard persoon. Hoe het nogal eens mis kan gaan, als je ontwerpt voor  een gemiddelde gebruiker, liet  UDL Nederland zien aan de hand van de TED talk van Todd Rose. Hij vertelt over de uitdagingen voor de Amerikaanse luchtmacht in de jaren ’50 van de vorige eeuw: https://www.youtube.com/watch?v=4eBmyttcfU4&feature=youtu.be&t=15s.

De standaard piloot bestaat dus niet. De standaard student ook niet. Want zoals de ene piloot lang en de ander kort is, zo heeft de ene student beelden nodig om te kunnen leren, terwijl een ander graag eerst de literatuur bestudeert en een derde leert door te doen. Hoe kun je hier goed op inspelen bij het vormgeven van het onderwijs?

Onderwijs en UDL

UDL kan gebruikt als middel om tegemoet te komen aan de behoeften van de diverse studentenpopulatie. Maar hoe?

Het antwoord hierop wordt gegeven door Roy Erkens, docent Biologie aan Maastricht University en te zien in de documentaire ‘Verschil is de norm’ van handicap + studie. Marleen Buwalda, de maker van deze documentaire, vroeg hem wat voor hem de toegevoegde waarde is van UDL. Volgens Roy liggen de principes van UDL heel erg voor de hand: ‘Het is geen rocket science. Maar in werkelijkheid sneuvelen deze principes snel. Het is zo vanzelfsprekend dat je het snel vergeet. Maar het helpt mij als een hele goede reminder.’ 

Dit komt ten goede van zijn lessen: ‘Ik sta bekend als een strenge docent die de lat hoog legt. Maar ik maak het leren graag leuk. Dat doe ik door in te spelen op de interesses van mijn studenten. En door vooral ook in te spelen op dat wat ze al kennen. Dan zijn ze sneller bereid om nieuwe dingen te leren.’ Roy evolueert ook zelf in zijn onderwijs: ‘Ik probeer steeds wat nieuws en stuur gewoon tijdens de colleges bij als iets niet werkt. Leren is niet alleen perfectie aanbieden. Ik zie steeds ruimte voor verbetering.’

Ook Stephanie Edwards, docente Engelse Literatuur aan de Hogeschool Utrecht, gebruikt de UDL principes in haar lessen: ‘Ik moet steeds andere manieren vinden om informatie aan te bieden aan studenten. Maar dat vraagt creativiteit van mij. En inlevingsvermogen. Steeds opnieuw stel ik mij de vraag hoe ik hun aandacht kan vangen. Het zet je aan het nadenken over hoe je lesgeeft, maar ook waarom je het zo doet.’ 

foto UDL 

Flexibilisering en UDL

Binnen de NHL Hogeschool wordt al enkele jaren gebruik gemaakt van UDL. Ron Barendsen en Roelien Bos-Wierda hebben onder andere een heel curriculum omgegooid. Met de UDL principes in de hand zijn zij niet gestart met het herontwerp van de voorkant maar van de achterkant: de toetsing: ‘We besteedden in het onderwijs al wel aandacht aan de verschillende manieren van leren en onthouden. Maar bij de toetst moeten de  studenten dan alsnog allemaal door hetzelfde hoepeltje: het was dus zinvol om juist daar te beginnen. ’

Daarnaast speelden ze in op de verschillende behoeften door letterlijk een flexibele omgeving te creëren: ‘We hebben een innovatie-lab, een flexibel lokaal, waar studentassistenten aanwezig zijn voor begeleiding van die studenten die dat graag willen. In het lab kan van alles tegelijkertijd: studenten kunnen werken achter de PC, kunnen gesprekken voeren, praktijkervaring opdoen. Ook de online leeromgeving is flexibel.’

Dat het werkt, merken ze aan de verbeterde prestaties van studenten en verminderde uitval: ‘Als je de student loslaat, komt er veel meer resultaat.’

Voor meer informatie over UDL-event van handicap + studie, de bijdrage van de sprekers en de workshops, klik hier.

 

Meer over dit onderwerp

Universal Design for Learning

Toegankelijk inclusief hoger onderwijs door bij de ontwikkeling van onderwijs rekening te houden met verschillen in leerstijlen, talenten en mogelijke belemmeringen zodat er ruimte is voor elk studerend talent. Dat is het idee achter Universal Design for Learning (UDL).
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies