Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Onduidelijkheid over ratificatie VN-Gehandicaptenverdrag

18 mei 2015
Onduidelijkheid over ratificatie VN-Gehandicaptenverdrag
Onduidelijkheid over ratificatie VN-Gehandicaptenverdrag">
Nederland heeft het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in 2007 ondertekend. Voor de inwerkingtreding moet het verdrag nog worden geratificeerd (bekrachtigd). Het kabinet is voornemens dit deze regeerperiode te doen.

Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is een internationaal mensenrechtenverdrag, dat als doel heeft de rechten en waarden van alle personen met een handicap te beschermen, waarborgen en te bevorderen.

Het verdrag onderscheidt zich van algemene mensenrechtenverdragen door de opgenomen verplichtende elementen. Hierdoor moeten deelnemende Staten gehandicapten actief beschermen tegen de belemmeringen die zij in het dagelijks leven ondervinden.

plaatje VN 

Ratificatie

Nederland heeft het verdrag weliswaar ondertekend, om te bewerkstelligen dat het verdrag bindend is moet ratificatie volgen. In Nederland houdt dit in dat het parlement het verdrag goedkeurt, waarna dit bekend wordt gemaakt. Het voornemen van het kabinet is om het verdrag nog deze regeerperiode te ratificeren.

Onduidelijkheid over ratificatie

Tot op heden is het onduidelijk wanneer het verdrag precies wordt geratificeerd. Dit, terwijl het verdrag erg belangrijk is voor een inclusieve samenleving waarbij persoonlijke autonomie en volledige participatie voorop staan. Er is weinig informatie te vinden over de stand van zaken.

Ieder(in) schrijft dat de verwachting is dat de staatssecretaris het Plan van Aanpak voor de implementatie van het VN-Verdrag voor de zomer naar de Tweede Kamer zal sturen. Dit betekent wel vertraging van de wetsbehandeling.

Verschillende partijen, waaronder handicap + studie, roepen daarom om actie en een snelle ratificatie van het verdrag. Zie bijvoorbeeld het College voor de Rechten van de Mens, Coalitie voor Inclusie en 'Wij staan op!'.

Ook Tweede Kamerlid Arie Slob twittert op 16 mei 2015: 'Mondelinge vragen aangemeld over het maar uitblijven van ratificatie vh VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.'

Manifest 'Wij staan op!' gepresenteerd bij VARA Kassa

Wij staan op! is een beweging van 10 jongvolwassenen met een beperking. Op 16 mei 2015 presenteerde deze groep een manifest voor een toegankelijkere samenleving bij VARA Kassa. Wij staan op! roept de regering op meer haast te maken met de ratificatie van het VN-verdrag voor mensen met een beperking in 2015. Voor meer informatie en steunbetuiging, zie de website www.wijstaanop.nl.

 

Meer over dit onderwerp

Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies