Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

UDL: dr. David Rose

13 april 2015
UDL: dr. David Rose
">
handicap + studie was aanwezig bij het AHEAD congres UDL: 'A license to learn', dat plaats heeft gevonden in Dublin op 19 en 20 maart.

foto david rose 

Dr. David Rose

Dr. Dave Rose is, naast docent aan de Harvard universiteit, co-founder van CAST. CAST is een non-profit research en development organsiatie die als missie heeft om onderwijs te verbeteren door innovatief gebruik van moderne technologie en onderzoek van neuroscience. CAST is de grondlegger van UDL.

De lezing van Rose bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit een algemene introductie over UDL. Het tweede deel gaat over het toepassen van UDL in zijn eigen lessen op de universiteit.

Universal Design for Learning

Dr. Rose geeft een korte uitleg over UDL, en waarom mensen op verschillende manieren leren. Hij neemt ons mee in zijn verhaal over de werking van het brein. De verbindingen in het brein (neuronen) maken ieder mens uniek.  Als voorbeeld noemt hij het verschil tussen hem en zijn vrouw. Zo geeft hij aan dat zijn vrouw Ruth een perfect pitch heeft (absoluut gehoor) en hij ‘not so much’. Hij stelt: ‘so who is having the disability?’


Maar wie als ‘disabled’ wordt gezien, hangt altijd af van de context, vervolgt Rose. Als hij met zijn vrouw naar de kerk gaan, moppert Ruth altijd dat het orgel niet goed is gestemd en de verkeerde noten worden gespeeld. Rose zingt daarentegen gewoon mee en wordt gevraagd voor het koor: ‘So in our church, relative pitch is way better and Ruth looks disabled.’


Wat Rose hiermee wil zeggen, is dat deze verscheidenheid (met neurologische basis) maakt dat we allemaal op andere manieren leren. Dit strookt niet met ons onderwijssysteem, waar we gewend zijn om vastgestelde, uniforme technologieën te gebruiken. We hebben het probleem altijd in een bepaalde hoek gezocht, namelijk vanuit wat er mis is met de student (persoon). Nieuwe media zorgt ervoor dat we anders zijn gaan kijken, daarom is het een belangrijk onderdeel van UDL.


Rose is dan ook groot voorstander van het gebruik van nieuwe media:  ‘New media are foundation for great flexibility. Tekst stored in hard drive, then displayed in device, we can take the same tekst and display it in different ways. Some of you remember a time when you couldn’t do that. We can also take the same tekst and put it in Braille, so you have multiple modalities.’


Nieuwe media passen goed in de drie principes van UDL:

  1. Provide multiple means of representation (the what of learning)
  2. Provide multiple means of action and expression (the how of learning)
  3. Provide multiple means of engagement (the why of learning)

Het eerste principe gaat uit van het aanbieden van informatie op verschillende manieren, zoals het gebruik van verschillende media. Als voorbeeld toont Rose een muziekstuk van Bach, dat op een heel andere manier wordt weergegeven dan gebruikelijk:


Door informatie op nieuwe manieren te presenteren, krijgen meer mensen de kans beter te leren. Niet alleen remedial students, maar alle studenten profiteren hiervan.

Over het derde principe zegt dr. Rose het volgende: ‘We have to design our teaching environments emotionally. Teaching is emotional work. Getting kids to want to learn.’


UDL in class

Rose vertelt over hoe hij UDL toepast tijdens zijn lessen. Hij noemt als eerste voorbeeld de notulisten die kunnen worden ingehuurd door studenten met een functiebeperking. Deze aantekeningen zijn volgens Rose meestal nutteloos, omdat de notulist een heel andere achtergrond heeft en anders denkt dan degene voor wie ze zijn bedoeld.


De oplossing lag in de opdracht die hij gaf aan zijn studenten. Hij zei: ‘Every week five of  you will take notes, as part of you participation in class and put them on the web. Take notes every way you want.’ Als resultaat werden zeer verschillende aantekeningen aangeleverd: de ene student gebruikte tekeningen, de ander meer tekst, en een derde zelfs cartoons.


Als tweede voorbeeld noemt Rose de keuze voor verschillende versies van een boek. Studenten konden kiezen tussen een standaard geprinte versie, een webversie met video’s of alleen tekst of tekst met plaatjes. 40 tot 45% van de studenten gaf aan verschillende versies van het boek te gebruiken.


Daarnaast heeft Rose zijn colleges erg ingekort tot 40 minuten of zelfs 30. Na het college gaan studenten uiteen in kleinere ‘design teams’: ‘then we design things like an universal design picture or something larger like design a summer camp where everyone is welcome.’


UDL komt bij Rose zijn lessen ook terug bij het afnemen van toetsen. Zo laat hij verschillende elementen aan de orde komen bij een opdracht:

  • make a working prototype
  • make a research paper
  • make an implementation plan
  • make a marketing medium

‘Its that this allows people to differenciate. Its not necessarilly doing what you are best at, but do the thing what you want to learn more about doing. People work together as a team.’


Op een vraag die betrekking heeft op wetenschappelijk onderzoek naar de werking van UDL antwoordt Rose als volgt:

‘The question is: what should we measure to show it is effective? What do standarised test predict? It’s more about your environment and  how you are going to do on further test. More interesting is to test if people consider themselves as learners, as more motivated.'

De lezing van dr. Rose is te zien via: http://www.ahead.ie/conference2015 


Voor meer informatie:
http://udloncampus.cast.org/home#.VSvMqP5WHmQ
http://www.cast.org/ 

 

Wat is UDL?

UDL is een onderwijsvisie die uitgaat van diversiteit, waardoor onderwijs tegemoet komt aan verschillende achtergronden, leerstijlen en interesses van studenten. UDL is niet ontworpen voor studenten met een functiebeperking, maar juist voor alle studenten. Universal Design for Learning ondersteunt docenten bij het toegankelijk maken van hun leermateriaal door flexibele instructiematerialen, leertechnieken en strategieën aan te bieden.

UDL gaat uit van drie UDL leidende principes:

  1. over het aanbieden van informatie (het WAT)
  2. over actie & expressie (het HOE) en
  3. over betrokkenheid (het WAAROM).

Het toepassen van deze drie principes maakt het onderwijs inclusiever, waar alle studenten van profiteren. Door UDL zijn minder aanpassingen nodig voor studenten met een functiebeperking. 

 

Meer over dit onderwerp

Universal Design for Learning

Toegankelijk inclusief hoger onderwijs door bij de ontwikkeling van onderwijs rekening te houden met verschillen in leerstijlen, talenten en mogelijke belemmeringen zodat er ruimte is voor elk studerend talent. Dat is het idee achter Universal Design for Learning (UDL).
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies