Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

UDL: The flipped lecture

12 april 2015
UDL: The flipped lecture
">
Op de tweede dag van het UDL congres 'a license to learn' in Dublin volgde handicap + studie een 'flipped lecture'. Deze vorm van blended learning past erg goed in het UDL-denken.

Hieronder vindt u een verslag van de lezing over 'the flipped lecture', dat plaatsvond op de tweede dag van het UDL congres.


The flipped lecture

De tweede dag van de UDL conferentie begint met een flipped lecture, ook wel ‘flipped classroom’ genoemd, verzorgd door dr. Michael K Seery. The flipped classroom is een manier van onderwijs geven waarbij de standaard methode van lesgeven en het daarna opgeven van ‘huiswerk’ als het ware worden omgekeerd (flipped). Het is een vorm van blended learning, waarbij er een interactieve omgeving wordt gecreëerd, vaak door studenten tevoren een video te sturen, waarna tijdens college ruimte is voor discussie, vragen en andere vormen van interactie.


Er is niet één model voor een flipped classroom. Voor de deelnemers van het congres  hield de flipped lecture in dat ze tevoren kregen een video over het onderwerp flipped lecture kregen toegestuurd. Tijdens de flipped lecture werd deze bediscussieerd in groepjes van drie en later in de zaal besproken.


Is the flipped lecture wel een verandering ten opzichte van het huidige doceren? Volgens Seery wel: ‘Flipped lecture is not where free lecture material is given and lecture stays the same for 50 minutes. Flipped learning is where you radically reform. Some people say they’ve been flipping for years, but it involves changing the classroom as well.’


Op de vraag hoe deze vorm toe te passen in de niet flexibele omgeving van een collegezaal, antwoordt Seery dat zelfs in een collegezaal, je gemakkelijk in groepjes van 3 kunt discussiëren.


Belangrijk is volgens Seery ook om flexibel om te gaan met verschillende leerbehoeften van studenten. Hij vertelt over studenten die niet aan het groepsproces mee willen doen omdat ze bijvoorbeeld verlegen zijn. Hij geeft hen andere opdrachten, die ze bijvoorbeeld alleen of in kleine groepjes kunnen uitvoeren.

Dat de flipped lecture erg motiverend en stimulerend werkt, ondervinden de deelnemers van het congres zelf ook. Bij een ‘gewone’ presentatie waarbij er in grote mate sprake is van ‘zenden’, verslapt de aandacht snel. Tijdens de flipped lecture is er veel energie in de zaal en worden er veel vragen gesteld

Wat is UDL?

UDL is een onderwijsvisie die uitgaat van diversiteit, waardoor onderwijs tegemoet komt aan verschillende achtergronden, leerstijlen en interesses van studenten. UDL is niet ontworpen voor studenten met een functiebeperking, maar juist voor alle studenten. Universal Design for Learning ondersteunt docenten bij het toegankelijk maken van hun leermateriaal door flexibele instructiematerialen, leertechnieken en strategieën aan te bieden.

UDL gaat uit van drie UDL leidende principes:

  1. over het aanbieden van informatie (het WAT)
  2. over actie & expressie (het HOE) en
  3. over betrokkenheid (het WAAROM).

Het toepassen van deze drie principes maakt het onderwijs inclusiever, waar alle studenten van profiteren. Door UDL zijn minder aanpassingen nodig voor studenten met een functiebeperking.

Voor meer informatie over UDL, klik hier.

 

Meer over dit onderwerp

Universal Design for Learning

Toegankelijk inclusief hoger onderwijs door bij de ontwikkeling van onderwijs rekening te houden met verschillen in leerstijlen, talenten en mogelijke belemmeringen zodat er ruimte is voor elk studerend talent. Dat is het idee achter Universal Design for Learning (UDL).
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies