Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

UDL: a license to learn

20 maart 2015
UDL: a license to learn
">
handicap + studie is aanwezig bij het AHEAD congres UDL: 'A license to learn', dat plaatsvindt in Dublin op 19 en 20 maart.

Opening

Dagvoorzitter Ann Heelan, executive director of AHEAD, opende de UDL-conferentie. Ze geeft aan dat de conferentie vooral gaat over informatie delen: ‘the conference is very much a conversation’. Een conversatie over ‘design’, dat belangrijk is ons dagelijks leven. Het is altijd en overal aanwezig, van de  schoenen die we dragen tot het onderwijs dat we volgen.


In dat onderwijs is de studentenpopulatie erg gevarieerd; van internationale studenten, oudere studenten, studenten met verschillende achtergronden en studenten met een functiebeperking. Allemaal met eigen leervoorkeuren. Goed ontwerp van onderwijs is de sleutel om doceren en leren te verbeteren. UDL draagt eraan bij dat studenten kunnen leren op een manier die bij hun voorkeur aansluit, het is ‘transforming the learning experience.’

Aanpassingsvermogen

Het belang van interactie (conversation) wordt benadrukt door spreker Tim Cordes, daar hij zegt: ‘In UDL context we can build in structure that aids the coming together of the student and educator. It facilitates their interaction.’

Dr. Tim Cordes is een blinde Psychiater en heeft uit eigen ervaring ondervonden hoe UDL studenten met een functiebeperking kan helpen om te slagen. Hij geeft aan dat studenten met een functiebeperking veel uitdagingen tegenkomen. Hierbij is acceptatie van het ‘anders zijn’ belangrijk. Hij zegt hierover:  ‘When I was around 16,  my friends were driving cars. I chose to get a guide dog at that time. I realised this is who I am. My freedom came from paring with that dog, so acceptance is a powerful tool.’


Daarnaast zijn er verschillende middelen die kunnen helpen om met uitdagingen om te gaan. Zo vertelt Cordes dat hij een tool heeft die hem kan vertellen wat de kleur is van de broek die hij ’s ochtends wil aantrekken. Er is software die hem vertelt of de koffie die hij drinkt decafé is. En natuurlijk beschikt hij over navigatie-tools zodat hij weet waar hij heen moet.


Cordes legt uit dat hersens flexibel zijn en zich op verschillende manieren kunnen aanpassen. Door zijn blindheid is zijn gehoor bijvoorbeeld erg goed ontwikkeld. Mensen vergeten deze mogelijkheid van aanpassing van de hersenen vaak, omdat ze geneigd zijn alleen vanuit hun eigen perspectief te kijken. Zo vroeg de voorzitter van het bestuur van de universiteit waar Cordes geneeskunde studeerde aan hem hoe hij een patiënt zou kunnen onderzoeken. Cordes zijn antwoord hierop was: ‘I can tell you are not looking at me now, you are reading your email.’ Wat klopte. 


Bij de test waarbij studenten organen moeten herkennen en benoemen, deed Cordes dit door ze te voelen. Bij het toetsen van het inbrengen van een buis in de luchtpijp (intubatie), deed hij dit tevens op een andere manier. Zo vertelt hij: ‘I put the mask over the patients nose and squeezed the patient. I pulled off the mask and guided the breathing tube in, and I heard the noise of carbon dioxide coming out and patient ws breathing. It was at that point I remembered that I should breathe too.’foto presentatie Cordes

Cordes weet dus uit ervaring hoe het is om op een andere manier te leren. Hij sluit zijn presentatie dan ook niet voor niets af met een een verwijzing naar de meervoudige intelligentie theorie van Gardner als hij zegt: ‘Just paint with a full spectrum while you teach’.

Van expert naar ‘activator’

‘It is normal to be different.’ Met deze oneliner start Gerald Craddock zijn presentatie. Hij is hoofd van het Centre for Excellence in Universal Design, dat van overheidswege is opgericht in 2007 en dat streeft naar ‘universal design’ van de leefomgeving in Ierland.


We leven in een complexe en diverse maatschappij, waarin we diversiteit moeten vieren. Universal design daagt designers uit op andere manieren te denken en ontwikkelen, aldus Craddock. Hij ziet het als een continue reis, waarbij universal design geen doel op zich is. Het is belangrijk om niet als gids aan de zijlijn te staan en aanwijzingen te geven, maar samen op te trekken: ‘participating in this together in a collaborative way.’ 


Craddock ziet een duidelijke rolverschuiving voor ons allemaal: ‘moving from expert to facilitators to a more active role.’

Verschillende opties

Sherra Murphy, docent bij het Intitute of Art, Design and Technology, legt tijdens haar presentatie uit hoe ze haar lessen UDL maakt. Belangrijk is volgens haar om verschillende opties voor studenten te creëren. Hierdoor bouwen ze aan hun zelfvertrouwen en competenties. Ook zegt ze: ‘different forms of reflecting knowledge require flexible approaches and skills.’


Murphy’s studenten worden getriggerd zelf kritisch na te denken. Ze mogen zelf met ideeën komen en als hun kennis wordt getest, dit op verschillende manieren laten zien:

 • Professional publication
 • Prezi presentation
 • Magazine article
 • PowerPoint with voiceover
 • Academic journal
 • Review
 • Reflective essay
 • Video essay
 • Documentary script
 • Radio broadcast or podcast

Wat is UDL?

UDL is een onderwijsvisie die uitgaat van diversiteit, waardoor onderwijs tegemoet komt aan verschillende achtergronden, leerstijlen en interesses van studenten. UDL is niet ontworpen voor studenten met een functiebeperking, maar juist voor alle studenten. Universal Design for Learning ondersteunt docenten bij het toegankelijk maken van hun leermateriaal door flexibele instructiematerialen, leertechnieken en strategieën aan te bieden.

UDL gaat uit van drie UDL leidende principes: 

 1. over het aanbieden van informatie (het WAT)
 2. over actie & expressie (het HOE) en
 3. over betrokkenheid (het WAAROM)

Het toepassen van deze drie principes maakt het onderwijs inclusiever, waar alle studenten van profiteren. Door UDL zijn minder aanpassingen nodig voor studenten met een functiebeperking. 

 

Meer over dit onderwerp

Universal Design for Learning

Toegankelijk inclusief hoger onderwijs door bij de ontwikkeling van onderwijs rekening te houden met verschillen in leerstijlen, talenten en mogelijke belemmeringen zodat er ruimte is voor elk studerend talent. Dat is het idee achter Universal Design for Learning (UDL).
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies