Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Studietoeslag

16 februari 2015
Studietoeslag
Studietoeslag">
Per 1 januari 2015 kunnen studenten met een functiebeperking die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen, een verzoek indienen tot het verkrijgen van individuele studietoeslag.

 De invoering van de Participatiewet heeft verschillende gevolgen voor studenten met een functiebeperking. Deze studenten komen per 1 januari niet meer in aanmerking voor een Wajong uitkering, welke slechts nog beschikbaar is voor mensen die nu en in de toekomst geen mogelijkheden hebben om te werken. Zie: https://www.uwv.nl/particulieren/arbeidsbeperkt/index.aspx?wtNavElem=headerNav

Om studenten - die door hun beperking moeite hebben om hun opleiding te combineren met een bijbaan - tegemoet te komen, is in de participatiewet een studieregeling opgenomen. Gemeenten kunnen individuele studietoeslag verlenen aan een persoon die voldoet aan de voorwaarden van artikel 36b Participatiewet:

  • minimaal 18 jaar oud;

  • ontvangt studiefinanciering of Wet-tegemoetkoming-onderwijsbijdrage-en-schoolkosten (WTOS);

  • heeft geen in aanmerking te nemen vermogen;

  • is niet in staat om met voltijdse arbeid het minimumloon te verdienen.

Gemeenten moeten op grond van artikel 8 lid 1 sub c Participatiewet aanvullende regels opstellen omtrent het verlenen van individuele studietoeslag. Deze regels moeten in ieder geval betrekking hebben op de hoogte van de toeslag en frequentie van uitbetaling. Per gemeente kunnen de regels verschillen. Het verzoek tot het krijgen van individuele studietoeslag moet worden ingediend bij de gemeente waar de betreffende persoon staat ingeschreven.

Voor meer informatie over de participatiewet, wajong en studietoeslag, klik hier.

Meer over dit onderwerp

Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies