Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

2e landelijke bijeenkomst participatie Studenten+ op 11 juni a.s.

04 juni 2019
2e landelijke bijeenkomst participatie Studenten+ op 11 juni a.s.
">
Op 11 juni van vindt van 18:00 tot met 21:00 uur ‘s avonds in Utrecht de 2e landelijke bijeenkomst plaats voor studenten over participatie van studenten met een functiebeperking. Landelijke Studentenvakbond (LSVb), Interstedelijk Studentenoverleg (ISO), Jongerenpanel FNO Zorg én Perspectief, Expertisecentrum handicap + studie en Ieder(in) organiseren deze bijeenkomst. Centraal thema is hoe je de positie van studenten+ kunt versterken in het hoger onderwijs. Tijdens de eerste bijeenkomst op 2 april jl. werden er knelpunten geïnventariseerd en een voorzet gemaakt voor oplossingen. Tijdens de 2e bijeenkomst ligt de focus op informatievoorziening en het organiseren van één aanspreekpunt voor studenten per opleiding.

Doel bijeenkomst

 • Inspiratie en input voor verbeteren van de informatievoorziening
 • Inspiratie en input voor het invullen van het idee van één aanspreekpunt
 • Ruimte voor andere punten vanuit aanwezige studenten+
 • Afspraken over vervolg.

Tolken Nederlandse Gebarentaal aanwezig

Op 11 juni zullen twee tolken Nederlandse Gebarentaal aanwezig zijn, namelijk Yvonne Jobse en Irma Sluis. Indien gewenst kun je de naam van je voorkeurstolk doorgeven. We kunnen je niet beloven dat jouw voorkeurstolk(en) deze datum en tijd kan. Voor vragen of opmerkingen en het doorgeven van je voorkeurstolk kun je contact opnemen met post@iederin.nl.

Programma

18:00 – 18:45 Ontvangst en korte kennismaking (er wordt gezorgd voor zomersalades en drankjes) 
 • Belangenorganisaties. Jongerenpanel FNO Zorg én Perspectief heeft zich ook aangesloten. Zij zetten zich al jaren in voor de belangen van jongeren met een chronische aandoening op het gebied van onderwijs, zorg, sport en arbeid.
 • Studenten+ (platforms): wat zijn jouw agendapunten, wat wil je delen?
 • Korte samenvatting van de resultaten van de vragenlijst.
 • Introductie thema’s:
  - informatievoorziening
  - één aanspreekpunt (hierover is onlangs een motie aangenomen in de Tweede Kamer)
18:45 – 19:45 In groepen aan het werk

Informatievoorziening
 • Hoe zoeken studenten+ naar informatie (zoektermen, welke kanalen) en wat zijn de ervaringen daarmee?
 • Hoe kunnen we zorgen dat de informatie (over voorzieningen, rechten en plichten en bij wie je moet zijn) niet alleen beschikbaar is maar ook landt bij studenten+?
 • Welke stappen moeten hiervoor gezet worden?
 • Wie moeten die stappen zetten?

Eén aanspreekpunt

 • Hoe zou jij willen dat dit aanspreekpunt eruit ziet? Moet dit bijvoorbeeld op de opleiding geregeld worden? Binnen de faculteit? Onderwijsinstelling?
 • Zijn er al goede ervaringen met één aanspreekpunt?
 • Aan welke criteria moet één aanspreekpunt voldoen?
 • Welke stappen moeten hiervoor gezet worden?

19:45 – 20:00 Benoemen van de opbrengsten en vervolgstappen

 • Kort verslag van de opbrengst van beide groepen
 • Hoe kunnen de belangenorganisaties hiermee aan de slag/verder?
 • Wat zijn de grote lijnen in de ervaren knelpunten?
20:00 – 20:30 Vervolg
 • Korte evaluatie
 • Afspraken over vervolg

20:30 – 21:00 Borrel voor wie wil

Waar?

Utrecht, Iederin, Churchilllaan 11 (eerste etage) 

Naar het aanmeldformulier  (aanmelden graag vóór 6 juni)

Verslag landelijke bijeenkomst participatie Studenten+

 


 

 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies