Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Eerste 'UDL-top' een succes

25 juli 2014
Eerste 'UDL-top' een succes
">
Donderdag 26 juni vond in Zwolle de eerste 'onofficiële' UDL-top plaats. Tijdens deze bijeenkomst bespraken verschillende partijen met elkaar hoe ze samen het concept van Universal Design for Learning (UDL) verder op de kaart kunnen zetten bij onderwijsinstellingen.
Niet iedere student is hetzelfde. Elke student studeert op zijn eigen manier. Toch is hier in het huidige hoger onderwijs weinig ruimte voor. Gevolg is een dalend studierendement en soms zelfs studieuitval. Veel onderwijsinstellingen vragen zich af hoe ze goed om moeten gaan met diversiteit van studenten. Bij Universal Design for Learning is diversiteit juist de norm. Door bij de ontwikkeling van onderwijs rekening te houden met verschillen in leerstijlen, talenten en mogelijke belemmeringen, is er ruimte voor elke student.

Hoe UDL ben jij?!


Meer docenten in het hoger onderwijs kennis laten maken met UDL, dat is het doel van het project “Hoe UDL ben jij?!” dat handicap + studie is gestart. Sietske Sportel van handicap + studie nam het initiatief voor deze Zwolse top. “Er zijn meerdere projecten, initiatieven en activiteiten om Nederlandse goede voorbeelden over de toepassing van UDL in het hoger onderwijs te verzamelen. Laten we elkaar daarbij versterken en ondersteunen.”

De ideale student bestaat niet


Aan tafel zaten Ron Barendsen en Roelien Bos-Wierda, docenten en curricula-ontwikkelaars van Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Zij zijn één van de partners van  het Europese UDLnet project. Volgens hen richt het onderwijs zich al jarenlang op een ideaaltypische student die helemaal niet bestaat. Daarom wordt het onderwijs steeds beoordeeld met een 6-. Hun wens is dat Colleges van Bestuur UDL verplicht gaan stellen op de opleidingen. Ook zouden ze de Onderwijscoöperatie willen interesseren voor UDL. Zij werken aan de versterking van de positie van leraren in de onderwijspraktijk en hebben invloed op het curriculum van de lerarenopleidingen.

UDL-top Zwolle 

Ook één van de oprichters van UDL Nederland, Irma van Slooten, zat aan tafel. Zij geeft regelmatig UDL-trainingen aan docenten. “Veel docenten zijn erg tevreden met hun eigen manier van lesgeven. Maar als er wordt gekeken naar hun persoonlijke leerstijl en die van hun studenten, blijkt deze vaak niet bij elkaar aan te sluiten. Door in hun colleges één of meer principes van UDL toe te passen, zouden ze hun studenten al veel beter bereiken.”

Tenslotte was ook Marleen Buwalda van de partij. Zij werkt als freelance documentairemaker binnen het project “Hoe UDL ben jij?!” Dit najaar zal zij een aantal docenten filmen die zowel bewust als onbewust bekwaam zijn in het toepassen van UDL principes in hun onderwijs.

Het was een inspirerende en vruchtbare bijeenkomst die zeker een vervolg gaat krijgen.
 

Meer over dit onderwerp

Universal Design for Learning

Toegankelijk inclusief hoger onderwijs door bij de ontwikkeling van onderwijs rekening te houden met verschillen in leerstijlen, talenten en mogelijke belemmeringen zodat er ruimte is voor elk studerend talent. Dat is het idee achter Universal Design for Learning (UDL).
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies