Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Oproep deelname projecten handicap + studie 2019

27 februari 2019
Oproep deelname projecten handicap + studie 2019
">
Handicap + studie werkt in 2019 weer samen met hoger onderwijsinstellingen aan producten voor het toegankelijk maken en houden van het hoger onderwijs voor studenten met een beperking. Er zijn verschillende projecten waar instellingen aan mee kunnen werken. Zij brengen expertise in, maar halen ook expertise op. Denk aan uitwisseling, leren van elkaar, oplossingen zo goed mogelijk aan kunnen laten sluiten bij eigen instelling, netwerken. Het gaat dit jaar om flexibele toetsing en examinering, studentenwelzijn, inclusief onderwijs en het bereiken van docenten.

Meewerken aan stappenplan flexibele toetsing & examinering?

In dit project willen we een stappenplan ontwikkelen om flexibele toetsing en examinering te bieden en bekendheid te geven binnen de instelling. We zoeken professionals die kritisch mee willen denken over de stappen van standaardisatie, naar het bieden van maatwerk, tot volledig flexibel toetsen/examineren. Hiervoor worden 2 werksessies georganiseerd van maximaal een dagdeel (1x in voorjaar en 1x in najaar).
Wilt u deelnemen? Neem dan contact op met Marjolein Büscher-Touwen: marjolein.buscher@handicap-studie.nl

Denk mee: hoe bereiken we docenten?

Docenten zijn belangrijk wanneer het gaat om het verzorgen van inclusief en toegankelijk onderwijs voor studenten met een functiebeperking. Afgelopen jaren heeft Expertisecentrum handicap + studie diverse diensten en producten voor docenten ontwikkeld, maar het bereiken van docenten is vaak lastig. We zijn op zoek naar docenten die mee willen denken hoe we nog beter kunnen aansluiten en impact kunnen vergroten. Hiervoor worden 2 werksessies georganiseerd van maximaal een dagdeel (1 in voorjaar en 1x in najaar). Wanneer dit niet past, maar je wel mee wilt denken, behoort een (telefonisch) interview ook tot de mogelijkheden. 

Mee-ontwikkelen handvatten thema studentenwelzijn

Voor het bredere thema studentenwelzijn is het van belang dat professionals goed weten wie welke rol heeft en hiervoor ook voldoende worden toegerust. In de loop van 2019 zullen in dit kader concrete handvatten worden ontwikkeld. We zijn op zoek naar professionals (bestuurders, docenten, begeleiders, examencommissieleden) die t.z.t. mee willen denken over hands-on oplossingen.

Onderteken de intentieverklaring VN-verdrag en sluit aan bij de werkgroep inclusief onderwijs

Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is op 14 juli 2016 in Nederland in werking getreden. Het doel van het verdrag is om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. In 2018 en 2019 hebben de volgende onderwijsinstellingen een intentieverklaring getekend: Universiteit Leiden, NHL Stenden Hogeschool, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, TU Delft, Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Hanzehogeschool Groningen. In deze intentieverklaring zijn een gezamenlijke ambitie, procesafspraken en doelstellingen opgenomen voor de implementatie van het VN-verdrag.
Vertegenwoordigers van de betrokken onderwijsinstellingen vormen een werkgroep. Binnen deze werkgroep worden verschillende thema’s besproken en activiteiten georganiseerd ter ondersteuning van de implementatie van het VN-verdrag op de eigen instelling. Expertisecentrum handicap + studie faciliteert en ondersteunt de werkgroep.
Onderwijsinstellingen zijn van harte uitgenodigd om zich aan te sluiten bij dit initiatief en de werkgroep. Meer informatie? Kijk op www.handicap-studie.nl/vn-verdrag.

Meedoen?

Wilt u deelnemen aan een van deze activiteiten? Neem dan contact op met Marjolein Büscher-Touwen: marjolein.buscher@handicap-studie.nl


 

 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies