Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Toegankelijk toetsen in het hoger onderwijs: campagne, film en netwerk

21 januari 2019
Toegankelijk toetsen in het hoger onderwijs: campagne, film en netwerk
">
Expertisecentrum handicap + studie/CINOP ontvangt regelmatig vragen van onderwijsinstellingen rondom flexibele toetsing en examinering. Daarom starten we samen met instellingen een landelijk Netwerk Toegankelijk Toetsen. Dit netwerk draagt bij aan verdere professionalisering en interne bewustwording. Ook wisselen we samen concrete handreikingen uit rondom toegankelijk toetsen. De netwerkleden kunnen van elkaar leren en van onze experts en gasten zoals onderzoekers, beleidsmakers en toezichthouders.

Foto: Niels Strolenberg, Hanzehogeschool Groningen 

Campagne

Expertisecentrum handicap + studie/CINOP startte in 2018 de campagne Toegankelijk toetsen. Ruimer denken kan, mag en moet! Waarom? Omdat veel studenten met een functiebeperking onnodige belemmeringen ervaren bij toetsing en examinering. Niet vanwege gebrek aan kennis en vaardigheden, maar vanwege de toetsvorm of de omstandigheden waaronder getoetst wordt. Bij het aanbieden en afnemen van toetsen onder studenten met een functiebeperking is veel meer mogelijk dan men vaak denkt. De campagne is zowel gericht op management en examencommissies als op docenten en begeleiders in het hoger onderwijs. Kortom: op de hele keten die betrokken is bij het toetsbeleid en de uitvoering daarvan.

Film

In de campagnefilm vertellen de onderwijsinspectie, NVAO, professionals van onderwijsinstellingen en een student met een beperking over hoe zij aankijken tegen toegankelijk toetsen en examineren. Wat zijn bijvoorbeeld de dilemma’s en wat gaat nog niet goed? Welke kansen moeten we benutten en wat zijn succesfactoren?

Klik hier voor de film 

Netwerk toegankelijk toetsen

Het is belangrijk om als professional je vaardigheden en competenties blijvend te kunnen ontwikkelen. Het Netwerk Toegankelijk Toetsen draagt daar aan bij!
Voor dit netwerk vragen we in 2019 een vergoeding van € 250,- per deelnemer. Dit bedrag kan door uw instelling worden vergoed vanuit het professionaliseringsbudget. 
In 2019 zijn er drie bijeenkomsten: op 14 maart, 16 mei en 31 oktober 2019 van 9.30 tot 16.30 uur.

Meer informatie en aanmelden netwerk

Overzicht van veelgestelde vragen (PDF)


 

 

 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies