Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

H.K.H. Prinses Laurentien pleit voor inclusief hoger onderwijs op congres handicap + studie

03 december 2018
H.K.H. Prinses Laurentien pleit voor inclusief hoger onderwijs op congres handicap + studie
">
H.K.H. Prinses Laurentien hield tijdens de openingsspeech op het goed bezochte (190 deelnemers) internationale tweedaagse congres van Expertisecentrum handicap + studie op 19 november jl. een pleidooi voor toegankelijker hoger onderwijs en een inclusieve maatschappij. Ook ging zij in gesprek met studenten over wat het voor hen betekent om te studeren met een functiebeperking. Op maandag 19 november stond de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in het hoger onderwijs centraal. Dinsdag 20 november was er vooral aandacht voor studentenwelzijn.

Keynotespreker prof. Jenny Goldschmidt (Mensenrechten) nam het publiek op 19 november mee op weg naar inclusief onderwijs. Tijdens een paneldiscussie gingen studenten in gesprek met bestuurders, OCW en politiek. Bestuurders van vier hoger onderwijsinstellingen tekenden een intentieverklaring voor de implementatie van het VN-verdrag: Hanzehogeschool, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam. Eerder tekenden TU Delft, Vrije Universiteit Amsterdam, NHL Stenden Hogeschool en Universiteit Leiden deze verklaring al. Ze maken samen met handicap + studie plannen van aanpak voor toegankelijker en inclusiever hoger onderwijs.
Dinsdag 20 november was er vooral aandacht voor studentenwelzijn. Leander Westerbeek van Eerten liet aan de hand van eigen ervaringen zien wat het is om autisme te hebben en hoe de maatschappij dat framet. Sharon Flynn van NUI Galway (Ierland) presenteerde hoe haar universiteit werkt aan inclusief onderwijzen. 

Tijdens het congres werd tevens bekend gemaakt dat Marian de Groot haar coördinerende taken per 1 januari 2019 overdraagt aan Judith Jansen die al jaren werkzaam is bij handicap en studie. Paul Zevenbergen van de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie NVAO en lid van de adviesgroep van handicap + studie nam het woord om Marian te bedanken voor inzet de afgelopen jaren. Hij eindigde zijn speech met de volgende woorden: "Your drive is to provide young talent with opportunities to develop themselves, to grow, to achieve their ambitions. That is not only important from the economic point of view, but also a question of civilisation."

Handicap + studie blikt terug op een geslaagd congres!  

Klik hier voor het verslag.
Klik hier voor de foto’s.
Klik hier voor de film over het congres (mogelijk gemaakt door Erasmus+).
Klik hier voor een overzicht van alle deelsessies en de presentaties. 

Bekijk hier het interview dat H.K.H. prinses Laurentien gaf.
Beluister hier het interview dat Marian de Groot gaf op Radio Utrecht (7.08-7.13 uur).

 

Interesse voor meer mogelijkheden tot internationale uitwisseling? Denk ook aan het programma Erasmus+!

De film over het congres werd mogelijk gemaakt door Erasmus+. Tijdens dit congres bleek hoe waardevol het uitwisselen van ervaringen kan zijn, zowel met collega’s uit Nederland maar zeker ook internationaal. Uitwisseling is ook mogelijk met financiële ondersteuning vanuit het Europees subsidieprogramma Erasmus+. Veel onderwijsinstellingen in het hoger onderwijs hebben al een Erasmus+ subsidie voor de mobiliteit van studenten en medewerkers. Een Erasmus+ subsidie biedt ook interessante mogelijkheden voor professionals die zich bezig houden met inclusief onderwijs. 

Je kunt als professional kiezen voor Europese mobiliteit, bijvoorbeeld door tijdens een bezoek te leren hoe internationale collega’s inclusief onderwijs vormgeven. Andere ideeën en opvattingen kunnen zorgen voor nieuwe inspiratie die je weer meeneemt naar je eigen onderwijsinstelling. Ook voor studenten, die een buitenlandervaring willen opdoen, kan de onderwijsinstelling subsidie aanvragen. Voor studenten die door een functiebeperking extra ondersteuning nodig hebben zijn additionele middelen beschikbaar. Lees bijvoorbeeld de ervaring van de studente Caroline Smits die hierdoor gebruik kon maken van een gebarentaal tolk in Barcelona.

Er is veel mogelijk! Niet alleen door mobiliteit maar ook in strategische partnerschappen. Wil je bijvoorbeeld samen met het bedrijfsleven of andere hoger onderwijsinstellingen, de overheid en een Europese partner, een nieuwe werkwijze ontwikkelen? Of wil je samen met een Europese partner ervaringen uitwisselen op het gebied van bijvoorbeeld het vergroten van de toegankelijkheid van het onderwijs? Erasmus+ biedt ook een diversiteit aan mogelijkheden voor een Europese samenwerking.

Op de website van Erasmus+ staat informatie over de mogelijkheden en het aanvragen van subsidie voor internationale mobiliteit en strategische partnerschappen.

 

 

 

 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies