Opmaak uitschakelen
Certificaat van toegankelijkheid Voor de gekeurde pagina's van de website https://www.handicap-studie.nl

Zorg voor een 'warme' overstap van vo naar ho

26 oktober 2018
Zorg voor een 'warme' overstap van vo naar ho
">
Naar aanleiding van de Tweedaagse passend onderwijs op 4 en 5 oktober 2018 in Lunteren verscheen een online magazine. Daarin is ook aandacht voor de 'Handreiking succesvolle overgang van vo naar ho'. In de overstap van het voortgezet onderwijs naar het middelbaar en hoger beroepsonderwijs valt nog wel wat te verbeteren op het gebied van passend onderwijs, zegt ook onderzoeker Karien Coppens, verbonden aan CINOP/Expertisecentrum handicap + studie.

“Sommige stappen zijn heel praktisch van aard. Met dyslexie en autisme kom je het voortgezet onderwijs nog wel door. Maar in het hoger onderwijs spreken ze dan van een functiebeperking. Dat begint al bij de aanmelding via Studielink. Als je ‘functiebeperking’ niet aanklikt, mis je een hoop faciliteiten.”

De professional in het voortgezet onderwijs kan samen met de leerling al stappen nemen om hem voor te bereiden op de overstap. Karien Coppens: “Daar hoort het bespreken van de haalbaarheid van voorkeurstudies bij. Maar ook moet diezelfde professional ervoor zorgen dat een student de ondersteuningsbehoefte meldt en zorgen voor een ‘warme’ overstap.”

Naar het online magazine ‘Samen in beweging: werken aan een inclusieve samenleving vanuit het hart’

Naar de 'Handreiking succesvolle overgang van vo naar ho'


 

 

 
Disclaimer en Privacy statement. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies